Magisterutbildning om barn i behov av särskilt stöd

Mellan den 16:e - 19:e mars belyser vi på högskolan våra olika vidareutbildningar lite extra. Det internationella magisterprogrammet Interventions in Childhood har en nära koppling till forskningsmiljön CHILD.

Under Masterweek 16-19 mars kommer högskolans olika vidareutbildningar att presentera sig på olika sätt. CHILD-forskare och kursansvarig Anna Karin Axelsson kommer att finnas tillgänglig i HLK:s respektive HHJ:s entré för att svara på frågor om Interventions in Childhood.

Interventions in Childhood är ett internationellt magisterprogram och vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, habilitering, socialtjänst eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Programmet ger fördjupad kunskap om barn i behov av särskilt stöd i olika länder.

Mer information

2015-03-16