Föreläsning: Barn med utvecklingsstörning och deras familjer

Den 23 januari 2017 föreläser CHILD-lektor Lena Olsson utifrån sin avhandling om "Barn med utvecklingsstörning och deras familjer - stödbehov, serviceutnyttjande och erfarenheter av stöd".

Lena Olsson

Föreläsningen hålls på Hälsohögskolan vid Jönköping University inom forskningsmiljön SALVE, den 23 januari, kl. 13:00-15:00 i Gd305. Anmäl deltagande till Birgitta Ander.

För mer information om Riktat föräldrastöd till barn med utvecklingsstörning och deras familjer - se kursmaterial med utbildningsfilmer.

2017-01-12