Halvtid för självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättning

Den 20 april är det halvtidsseminarium för doktorand Frida Lygnegårds forskningsprojekt "Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättning och långvariga ohälsotillstånd".

Frida Lygnegård

Detta är den första svenska långtidsstudien av vardagsfungerande och delaktighet som inkluderar ungdomar med funktionsnedsättningar inklusive de som följer grundsärskolans läroplan. Forskningen baseras på longitudinella data och det övergripande syftet är att över tid studera kausala relationer mellan individuella och miljömässiga faktorer och dess påverkan på ungdomarnas självrapporterade delaktighet i vardagssituationer. Utgångspunkten för detta är ungdomarnas egna uppfattningar som sedan kommer att jämföras med lärares- och föräldrars/ vårdnadshavares uppfattningar. Projektet är ett delprojekt inom forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence) vid Högskolan i Jönköping i samarbete med Göteborgs universitet. Resultatet av projektet förväntas kunna belysa viktiga aspekter som påverkar upplevelsen av delaktighet hos ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd.

Tid för seminariet:
20 april, kl. 12.30-15.30.
Plats:
Hälsohögskolan, Forskarskolans konferensrum

Granskarna är :
Extern granskare med ansvar för upplägg och samordning av granskningen:
Stephen Widen, docent i psykologi, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet.

Intern granskare Hälsohögskolan:
Disa Bergnehr, Docent i Barnstudier, Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping University.

Doktorandgranskare:
Bodil Monwell, doktorand, Socionom/KBT terapeut, Hälsohögskolan, Jönköping University.

2017-04-10