I den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd (dnr S2018/04678/FST) är barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen, en grundläggande utgångspunkt som ska genomsyra strategin och arbetet med att genomföra denna. Uppdraget består i att genomföra en begränsad kartläggande översikt för att identifiera befintlig forskning och belysa på vilket sätt barnets rättigheter tas tillvara i enlighet med barnkonventionen och inkluderas i föräldraskapsstödjande insatser samt identifiera framgångsrika arbetssätt.

Den 10 mars lanserade Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) en ny rapport som handlar om barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser, skriven av Frida Lygnegård. Klicka här för att läsa nyheten.

Projektledare: Frida Lygnegård