Företag lär sig om AI-transformationer i forskningsprojekt

Forskningsprojektet PropAIr vid Jönköping University.

Forskare och företagsrepresentanter inom forskningsprojektet PropAIr under den senaste workshopen på Science Park Towers i Jönköping. Projektledare för PropAIr är Annika Engström (närmast i bild).

Företagen Husqvarna, Combitech, Fagerhults Belysning, Siemens Energy och Bufab lär sig mer om AI-transformation genom forskningsprojektet PropAIr på Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU).

Forskningsprojektet PropAIr vid Jönköping University.

Ronny Norberg, Head of Business Excellence på Siemens Energy, och Helena Häger, Business Controller på Bufab, är två av företagsrepresentanterna inom PropAIr.

Genom PropAIr tittar forskare på JTH och JIBS på hur AI integreras på tillverkande företag. Målet är att identifiera former för hur arbetsuppgifter, roller och ansvar kan skapas i AI-integrerade arbetsprocesser. Var fjärde månad träffas deltagarna för en lunch-till-lunchworkshop, vilket senast skedde på Science Park Towers i Jönköping.

- Syftet med träffarna är att diskutera och reflektera hur företagens AI-initiativ framskrider med fokus på hur man leder och organiserar för AI-transformation, säger Anette Johansson, universitetslektor på JTH och forskare inom PropAIr.

Stort utbyte av PropAIr

Företagen presenterar då arbeten som de har gjort utifrån uppgifter om AI-transformation. Helena Häger, Business Controller på Bufab, och Ronny Norberg, Head of Business Excellence på Siemens Energy, tycker att de har ett stort utbyte av PropAIr.

- Vi får högskolans perspektiv på vår dagliga verksamhet och sådant vi tar för givet. De utmanar och ifrågasätter oss på ett bra sätt, som exempelvis hur vi som ett mindre bolag kan skapa kompetens för AI-transformation utan att bygga upp ett AI-labb med 20 experter. Vi har insett att vi ska nyttja AI-tekniken som finns inbyggda i systemen vi redan har och att den kunskapen ska komma våra medarbetare till godo. Det kan ske genom exempelvis kurser, men även genom nätverkande i sådana här projekt, säger Helena Häger.

"En bekräftelse"

Ronny Norberg var nyfiken på hur Siemens genom PropAIr kunde applicera AI och machine learning i sin verksamhet och han tycker att de genom projektet har fått verktyg för att jobba vidare med det.

- Jag är nöjd med att vi har fått en genomlysning av våra tankar och idéer om AI-transformation från både akademin och de andra företagen i projektet. Det gav en bekräftelse på att vi är på rätt väg och att vi står inför ungefär samma problematik som andra bolag, säger Ronny Norberg.

"Ger väldigt mycket"

Han ser liksom Helena Häger stora vinster med att möta de andra företagen i PropAIr.

- Det ger väldigt mycket att höra om de andra företagens utmaningar, vad som fungerar bra respektive mindre bra för dem och vad vi kan lära oss av det. Flera av företagen är dessutom våra kunder och det är jättevärdefullt för oss att kunna följa deras tekniska utveckling och höra hur vi kan anpassa oss till dem, säger Helena Häger.

Projektledare för PropAIr, som kommer att pågå till och med början av år 2025, är Annika Engström, docent i arbetsorganisation på JTH.

Läs mer om PropAIr här

Forskningsprojektet PropAIr vid Jönköping University.

Medarbetare från Bufab under sin presentation.

2024-03-07