student

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Avslutningshögtiden anordnas två gånger per år för att fira de studenter som tar examen från Hälsohögskolan.

Varje år är det runt 500 studenter vid Hälsohögskolan (HHJ) som avslutar sin högskoleutbildning. Detta är något som HHJ vill uppmärksamma genom att bjuda in alla studenter vid HHJ som tar examen, samt deras släkt och vänner till en avslutningshögtid.

Avslutningshögtiden äger rum två gånger per år, vanligen fredag vecka 3 samt fredag vecka 23.

Nästa avslutningshögtid äger rum fredagen den 19 januari 2018.

Program

Avslutningshögtid för sjuksköterskor, socionomer, magister/master och specialistsjuksköterskor.

Fredagen den 19 januari

Plats: Pingstkyrkan i Jönköping, Västra Torget

Tid: Ceremonin startar kl 09:15

Samling och sjalutlämning: kl 08:00

Genrep: kl 08:15-08:45

OBS! Anhöriga bör vara på plats kl 09:00

Anmälan

Anmäl dig och dina gäster senast den 10 januari via det här anmälningsformuläret länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta biljetter och försäljning av brosch

Dina gäster behöver ha med sig en biljett till avslutningshögtiden. Biljetterna kan hämtas 11-17 januari 2018 i Service Center som har öppet alla dagar kl. 7.30-16.30, utom torsdagar då de öppnar kl. 11.30. Du kan även köpa SSK-broschen under samma tider på Service Center. Kostnad är 250 kronor och endast kortbetalning gäller.

Klädsel

Studenterna som tar examen får låna sjalar som delas ut vid generalrepetitionen samma dag och återlämnas efter att högtiden är avslutad. Varje program har sin unika sjalfärg.

Gäster

Till avslutningshögtiden är släkt och vänner välkomna. Samtliga gäster måste vara anmälda i förväg av den student som tar sin examen från HHJ. Varje student får anmäla högst tre gäster till vilka studenten får biljetter som ska visas upp av gästen vid avslutningshögtiden.

Lokal

Avslutningshögtiden hålls i Pingstkyrkan, Västra torget, Jönköping.

Parkering

Parkering finns Pingskyrkan, Västra torget, samt nedanför Hälsohögskolans byggnad mot Munksjön och även i bostadsområdet Bäckalyckan.


För ytterligare information om parkeringsmöjligheter se kommunens parkeringsöversikt.

Kontakt

Birgitta Lundin-Östblom
Ansvarig för avslutningshögtiden
Birgitta.lundin-ostblom@ju.se
036-101195