student
Sidan uppdaterad 2021-06-18

ISBSB-resultat 2020

Under januari-februari 2021 genomfördes en stor studentundersökning på Jönköping University (JU). Nu finns resultaten från undersökningen. Tack till alla ni som bidrog!

Sedan 2013 har Jönköping University genomfört ISBSB, internationella studentbarometern (ISB) och nationella studentbarometern (SB), sju gånger. Nedan är några av resultaten från årets undersökning.

Lätt att få vänner

Bland de internationella studenterna vid JU känner sig 92 % nöjda med studentlivet, vilket man kan jämföra med 86 % som är Europa-snittet i undersökningen. De internationella studenterna uppger även att de har lättare (än studenterna i andra EU-länder) att hitta vänner både från sitt eget land, från Sverige och från andra länder.

JU:s internationella studenter ger det studiesociala sammanhanget, så som studentlivet, studiekamrater och föreningsliv, mycket gott betyg. I många aspekter är det bland de högsta i den europeiska.

Toppbetyg för biblioteket

Biblioteket får fortsatt genomgående gott betyg, med nöjdhet på 96 % (online-biblioteket) respektive 97 % (det fysiska biblioteket) bland de internationella studenterna. Nöjdheten med JU:s bibliotek rankas högst av alla lärosäten i undersökningen, både av svenska och internationella studenter.

Fortsatt förbättringsarbete

En viktig aspekt av att genomföra undersökningen är att kunna sätta fingret på så väl områden som fungerar bra som förbättringsområden. Undervisningen vid JU får fortsatt högre och högre betyg i undersökningen, både avseende ”good teachers”, ”expert lecturers” och ”quality of lectures”. Trots det rankar internationella studenter vid andra lärosäten i undersökningen undervisningen där högre.

– Undervisningen är en fundamental del av vår verksamhet och något vi ständigt arbetar för att förbättra, både med hjälp av resultaten från ISBSB och andra kurs- och programutvärderingar, säger Robert Gunnarsson, vicerektor för utbildning vid JU. Han fortsätter:

– Till varje student som tog sig tid att svara, stort tack! Din åsikt är värdefull, ditt svar kommer att hjälpa oss att förbättra för både nuvarande och framtida studenter vid JU.

Övergripande ISBSB-resultat

JU

Global

RECOMMENDATION

74 %

70 %

OVERALL SATISFACTION

85 %

84 %

ARRIVAL OVERALL

90 %

89 %

LEARNING OVERALL

82 %

81 %

LIVING OVERALL

84 %

83 %

SUPPORT OVERALL

88%

85%