student
Sidan uppdaterad 2022-02-02

Tidigare utlysta kurser


Namn på kurs

Kod

Beskrivning

LOTG18 Organisationsteori (Sista kurstillfälle VT 2021)

Ersättande kurskod: LOTG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LOTG18) erbjuds i februari 2022. Anmälan till examination görs via mejl till kursansvarig Åsa Nilsson Dahlström senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

LSMGl1 Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion, 7,5hp (Sista kurstillfälle VT 2021)

Ersättande kurskod: LSIG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LSMG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Radu Dinu angående datum i god tid före kursstart, radu.dinu@ju.se.

LSMN17 Samhällsvetenskaplig metod: Fördjupning, 7,5hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LSMN11

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LSMN17) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum i god tid före kursstart, asa.westermark@ju.se.

LIKG10 Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv (Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LIEKG11

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LIKG10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT21.
Anmäl till kursansvarig Tobias Samuelsson: tobias.samuelsson@ju.se

Fristående kurser

Cookieinställningar