student
Sidan uppdaterad 2021-12-07

Tidigare utlysta kurser lärarprogrammen

Här listas utgångna (nedlagda) kurser hos Högskolan för lärande och kommunikation. När sista datum för examination passerat kontaktas studievägledningen för få vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.


 

HT 22


Utforskande matematik i förskolan, LMSN14, LUMK16

Kursen har lagts ner och ersatts med LUMK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination. Anmälan för Individuell skriftlig tentamen sker till kursansvarig Ulla-Lena Simonsson och Ladok senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Ulla-lena.simonsson@ju.se

Övriga examinationer ska anmälan ske till kursansvarig Ulla-Lena Simonsson senast 31/10.

Lokal: På plats=HLK


Examinationsmoment

2201, skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 2 hp

Omexamination 1, 221118

Omexamination 2, 230120

2202, Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

Omexamination 1, 221130

Omexamination 2, 230203
Omexamination 3, 230331

2203, Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp

Omexamination 1, 230119

Omexamination 2, 230210

2204, Gruppredovisning (inkl grupplaboration)

Omexamination 1, v 50 2022 (grupplaboration) + 230118 (redovisning),

Omexamination 2, 230308

2205, Individuell skriftlig inlämningsuppgift (inkl grupplaboration)

Omexamination 1, 221205-06

Omexamination 2, 230207


Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, LBLN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LBLK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Lillebil Cato Hammarstedt senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Lillebil.cato-hammarstedt@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2201, Gruppredovisning, 2 hp

Omexamination 1, 1/9-23

Omexamination 2, 29/9-23

2202, Seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1 har passerat

Omexamination 2, 31/10-22

Inför läsåret 23/24:

Omexamination 1, 13/9 och 14/9-23

Omexamination 2, 12/10-23

2203, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

Omexamination 1, 18/11-22

Omexamination 2, 12/1-22

2204, Gruppredovisning, 2 hp

Omexamination 1, 22/11-22

Omexamination 2, 13/12-22

2205, Seminarium, 1,5 hp

Omexamination 1, 7/12-22

Omexamination 2, 11/1-23

2206, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1, 22/12-22

Omexamination 2, 8/2-23


Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II LU2N16

Kursen har lagts ner och ersatts med LU2N12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination. Anmälan sker till kursansvarig Sofia Idebäck senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Sofia.ideback@ju.se

Lokal: På plats Hb 230


Examinationsmoment

2201 Individuell skriftlig inlämning 1, 2022-12-23

Omexamination 2, 2023-02-10

2202 Individuell redovisning 1, 2022-12-19

Omexamination 2, 2023-01-09

2203 Seminarium.

Denna examination består av tre steg. Det första är:

Litteraturseminarium 1 2023-01-10

Omexamination 2, 2023-01-27

Gruppredovisning 1 2023-01-16

Omexamination 2, 2023-01-27

Seminarium mindmap 1 2023-01-19

Omexamination 2, 2023-02-05


Didaktiskt arbete III LD3R21

Kursen har lagts ner och ersatts med LD3R22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination. Anmälan sker till kursansvarig; Kristina Wennefors senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Kristina.wennefors@ju.se

Lokal: På plats=HLK

Examinationsmoment

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 2201, 4 hp

1: a 14/12 – 22

2: a 23/2 – 23

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2202 4 hp

1: a 18/1 – 23

2: a 15/2 - 23

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2203 2 hp

1: a 21/12 - 22

2: a 1/3 – 23

Gruppredovisning 2204 3,5 hp

1: a 7/12 - 22

2: 17/2 – 23

Seminarium 2205 1,5 hp

1: a 10/1 – 23

2: a 8/3 – 23VT22

Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp, (LD1K17)
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

1801, Lek, lärande och estetiska uttrycksformer: Gruppredovisning, 2,5 hp
Tillfälle 1: 4/2

Tillfälle 2: 22/2

1802 Lek, lärande och estetiska uttrycksformer: Seminarium, 2,5 hp
Tillfälle 1: 11/2

Tillfälle 2: 25/2

1803 Lek, lärande och estetiska uttrycksf.: Ind. skrift. uppg., 2,5 hp
Tillfälle 1: 27/2

Tillfälle 2: 24/4

1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen, 2,0 hp
Tillfälle 1: 11/3

Tillfälle 2: 8/4

1805 Projekt och temaarbete: Gruppredovisning, 3,0 hp
Tillfälle 1: 28/3

Tillfälle 2: 13/4

1806 Projekt och temaarbete: Ind skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Tillfälle 1: 3/4

Tillfälle 2: 29/5

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Sofia Idebäck; sofia.ideback@ju.se, senast 10 dagar innan respektive omexamination.

____________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp (LSRN17). Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

Examination I (1901) Litteraturseminarium

Tillfälle 1: 4/3

Tillfälle 2: 1/4

Examination II (1902) Gruppredovisning

Tillfälle 1: 18/3

Tillfälle 2: 13/4

Examination III (1903) Individuell skriftlig inlämningsuppgift

Tillfälle 1: 22/4

Tillfälle 2: 17/6

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Emma Sjögren; emma.sjogren@ju.se, senast 10 dagar innan respektive omexamination.

____________________________________________________

Specialpedagogik i förskolan, 7,5 hp, (LSFN17)
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

Examination 1 (Seminarium, 1,5 hp (1801))

Tillfälle 1: 18/3

Tillfälle 2: 29/3

Examination 2 (Skriftlig inlämningsuppgift i grupp (1802) 2,5 hp eller 2 hp (beroende på kursversion))

Tillfälle 1: 24/3

Tillfälle 2: 8/4

Examination3 (Individuell skriftlig inlämningsuppgift (1803) 3,5 eller 4 hp (beroende på kursversion))

Tillfälle 1: 3/4

Tillfälle 2: 10/5

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Git Blomberg, git.blomberg@ju.se, senast 10 dagar innan respektive omexamination.

____________________________________________________

Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp, (LNTN17)
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

Seminarie med individuell skriftlig inlämning (2001)

Tillfälle 1: 12/5
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Grupplaboration 1 (1802)

Tillfälle 1: 22/4
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Grupplaboration 2 (1804)

Tillfälle 1: 17/5
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Individuell skriftlig salstentamen (1803)

Tillfälle 1: 3/5
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Gruppredovisning (2002)

Tillfälle 1: 8/6
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Ulla-Lena Simonsson, ulla-lena.simonsson@ju.se, senast 10 dagar innan respektive omexamination.

____________________________________________________

Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare, 15 hp, (LVFN17) Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

Vetenskapliga metoder

Examination1 Seminarium, 2,5 hp

Tillfälle 1: 22/2

Tillfälle: 25/2

Examination 2 Skriftlig inlämning, 2 hp

Tillfälle 1: 25/2

Tillfälle 2: 31/3

För att delta vi om-examinationstillfällen i delkursen vetenskaplig metod anmäl dig itll Annika Almqvist; annika.almqvist@ju.se, senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds avseende VFU IV. Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Lina Mrak; lina.mrak@ju.se, samt VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

____________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp (LV2K17), har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp (LV2K12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Kristina Wennefors; kristina.wennefors@ju.se, samt VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.
____________________________________________________

Kursen Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7,5 hp (LU1K17), har lagts ned och ersatts med Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7,5 hp (LU1K12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Kristina Wennefors; kristina.wennefors@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.05.09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart.
____________________________________________________

Kursen Examensarbete för förskollärare 15 hp (LEFP17), har lagts ned och ersatts med Examensarbete för förskollärare 15 hp (LELP12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Ann Ludvigsson; ann.ludvigsson@ju.se, senast 10 dagar innan terminsstarten VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart.

____________________________________________________

HT 21

Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare LVPG17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

 • Seminarium 1, Vad är kunskap, 1 hp:
  21-12-09 samt 22-01-28
 • Seminarium 2, Bildanalys, 1 hp
  21-12-09 samt 22-01-28
 • Seminarium 3 Forskningsdesign, 1 hp (består utav inlämning respektive seminarium):
  Inlämning 21-12-23 resp. Seminarium 22-01-13/22-01-14
  samt Inlämning 22-02-04 resp. Seminarium 22-02-08
 • Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp:
  22-01-21 samt 22-03-11

Kontakta kursansvarig Josefin Rostedt: josefin.rostedt@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare, LFSG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen, se datum nedan. Kontakta kursansvarig Emma Sjögren emma.sjogren@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

 • 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1, 1,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 30/10 samt 3/12
 • 1902 Individuell skriftlig tentamen, del 2, 4,5 hp, examineras vid följande tre tillfällen: 29/10, 23/12 samt 25/2 -22.
 • 1903 Grupplaborationer, 1,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3*
 • 1904 Seminarier, 4,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 26/10 samt 23/11
 • 1905 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 hp, upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

*För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för förskollärare LLFG17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen, se datum nedan för respektive examination. Kontakta kursansvarig Carina Svensson carina.svensson@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

 • 2101, Didaktisk uppgift, 1,5 hp, examineras följande datum: 19/11 samt 28/1 (2022)
 • 2102, Individuell skriftlig tentamen, 5 hp, examineras i en processexamination mellan 24/11-30/11 samt mellan 21/1-28/1 (2022)
 • 2103, Seminarium, 1 hp, examineras följande datum: 12/11 samt 14/1 (2022)


HT19/VT20

 • Kursen "Utforskande matematik i förskolan" (LUMK16) är väsentligen förändrad från och med HT 19.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Ulla-Lena Simonsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tidigare kurs kommer examineras vid två återstående tillfällen; 2019-11-27 samt 2020-04-08. Datumen gäller oavsett vilken examination som ska göras. Ska du skriva tentamen måste du som vanligt anmäla dig senast 10 dagar innan tentamenstillfället.


HT 2018/VT 2019

 • Kursen "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II" (LU2N16) har väsentligen förändrats fr.o.m. HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Lina Mrak. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen; 2018-12-07 och 2019-02-15. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

 • Kursen "Hållbarhet i en mångkulturell värld" eller "Sustainability in a multicultural world" (LHMN16, LHFN17, LHKK16, LHGN17, LHMN17, LSMN16 eller motsvarande kurs) utgår från samtliga lärarprogram vid JU från och med HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Per Bergström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen varav det första v. 44. Kontakta Per Bergström snarast möjligt för att få vidare information. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.


HT23

 

Bild för grundlärare, 1-15 hp, LB1K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LB1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen. Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs (start v 34).

 

Ange vilken av nedanstående examinationsmoment du önskar att delta på:

 

2201, individuell skriftlig tentamen, 2 hp

2202, Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

2203, Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

2204, Seminarium, 3 hp

2205, Individuella redovisningar och gruppredovisningar, 3 hp

 

 

Bild för grundlärare, 16-30 hp, LBGK12

Kursen har lagts ner och ersatts med LB2K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen. Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs (start v 44).

 

Ange vilken av nedanstående examinationsmoment du önskar att delta på:

 

2201, Seminarium, 2 hp

2202, Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

2203, Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

2204, Individuell redovisning, 3 hp

2205, Seminarier och individuella redovisningar, 4 hp

 

 

Idrott och hälsa 1-15 LI1K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LI1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Hans.persson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen


2201, Individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp

Omexamination 1, 24/10

Omexamination 2, 15/11


2202, Individuell redovisning 1, 2,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 10/11


2203, Individuell redovisning 2, 1,0 hp

Omexamination 1, 14/9 (hajk)

Omexamination 2, 3/11


2204, Gruppredovisning, 4,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 3/11


2205, Seminarier och individuella redovisningar, 5,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 3/11

 

 

HT 22

Bild för grundlärare 1-15 hp, LBGN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LB1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Klas Öhling senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. klas.ohling@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2205 - Individuella redovisningar och gruppredovisningar 3 hp U/G

Litteraturseminarium, Sturken & Cartwright (2017) (2 hp)

Omexamination 1: 220901 kl 13-16.30

Omexaminatio 2: 220928 kl. 16.00 eller alternativt klockslag.

Normer, värderingar och identitetsskapande i visuell kultur (1 hp)

Omexamination 1: 221013 kl 23.59

Omexamination 2: 221118 kl 23.59

2202 - Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift 4 hp U/G/VG

Bildframställning och redskap för bildframställning del 1 och 2

Omexamination 1: 220921 kl 8.30 – 16.30

Omexamination 2: 111019 kl. 16.00 eller alternativt klockslag.

2203 - Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift 3 hp U/G/VG

Didaktisk uppgift

Omexamination 1: 221005 kl 9-16

Omexamination 2: 221107 kl. 16.00 eller alternativt klockslag.

2204 - Seminarium 3 hp U/G/VG

Loggbok

Omexamination 1: 221021 kl. 9-16

Omexamination 2: 16/11 kl. 16.00 eller alternativt klockslag.

2201 - Individuell skriftlig tentamen 2 hp U/G/VG

Del 1 - Digital salstentamen (0,5 hp)

Omexamination 1: 221024 kl. 10-12

Omexamination 2: 221104

Del 2 - Hemtentamen (1,5 hp)

Omexamination 1: 221028 kl. 23.59

Omexamination 2: 221209 kl 23.59

Bild 16-30 hp för grundlärare (LB2N17), har lagts ned och ersatts med Bild 16-30 hp (LBGK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 44).

Idrott och hälsa för grundlärare 1-15 hp, LIHN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LI1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Hans.persson@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen, 3 hp

Omexamination 1, 25/10

Omexamination 2, 16/11

1902, Seminarier och individuella redovisningar, 5 hp

Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

2001, Individuell redovisning 1, 2 hp
Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

2002, Individuell redovisning 2, 1 hp

Omexamination1, 4/11

Omexamination 2, 11/11

2003, Gruppredovisningar, 4 hp

Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

Idrott och hälsa för grundlärare, 16-30, LIGN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LI2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig hans.persson@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801 Gruppredovisning 1 med individuell skriftlig inlämnings uppgift, 3hp

Omexamination 1, 9/12-22

Omexamination 2, 14/12-22

1803 Gruppredovisning 2, 4hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22

1902 Gruppredovisning 3, 1,5hp

Omexamination 1, 14/1-23

Omexamination 2, 16/1-23

2001 Individuell redovisning 1, 2hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22

2002 Individuell redovisning 2, 1hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22

2003 Seminarier och individuella redovisningar 3,5hp

Omexamination 1, 8/12-22

Omexamination 2, 14/12-22

Musik för grundlärare, 1-15 hp (LMGN17), har lagts ned och ersatts med Musik 1-15 hp (LMUK12).

Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Bo Hellgren, bo.hellgren@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Examinationsmoment och omfattning

1801 Individuell redovisning (F-3) 5,0 hp

Omexamination 1, 7/10 + 27/10 (två tillfällen för en examination)

Omexamination 2, 1/12 + 5/12 (två tillfällen för en examination)

1802 Individuell redovisning (4-6) 5,0 hp

Omexamination 1, 19/10 + 27/10 (två tillfällen för en examination)

Omexamination 2, 5/12 + 15/12 (två tillfällen för en examination)

2001 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2,0 hp

Omexamination 1, 14/10

Omexamination 2, 9/12

2002 Seminarier 3,0 hp

Omexamination 1, 18/10 + 25/10 (två tillfällen för en examination)

Omexamination 2, 21/11 + 23/11 (två tillfällen för en examination)

Musik för grundlärare 16-30 hp, LMLN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LMGK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Ulrika Martinsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress: ulrika.martinsson@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801 Individuell redovisning 4,0 hp

Omexamination 1, 12/12

Omexamination 2, 19/1, 2023

1803 Gruppredovisning 5,0 hp

Omexamination 1, 17/1, 2023

Omexamination 2, 21/2, 2023

2001 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 2,5 hp

Omexamination 1, 4/12

Omexamination 2, 15/1 2023

2002 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 3,5 hp

Omexamination 1, 20/1, 2023

Omexamination 2, 3/3

Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet, 15 hp (LFHN17), har lagts ned och ersatts med Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet, 15 hp (LFMK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Carin Falkner, carin.falknern@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Utvärdering och utveckling för grundlärare fritidshem och Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem 15 hp (LUUN17), har delats och lagts ned och därmed ersatts med:

Utvärdering och utveckling för grundlärare fritidshem, 4,5 hp (LUUN12). Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Anne Eklund senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle.

anne.eklund@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1901, Litteraturseminarium, 1,5Hp

Omexamination 1, 12/1 2023

Omexamination 2, 21/2 2023

1902, Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt gestaltning, 3,5 Hp

Omexamination 1, 20/1 2023

Omexamination 2, 10/3 2023

Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem, 10,5 hp (LGFN12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen efter individuell studieplanering. För att anmäla dig för att delta vid omexamination på VFU III kontakta utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-10-01. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

VT 22

Fritidshemmets pedagogiska grunder, LFPK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LFPK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Fritidspedagogik I:

Litteraturseminarium, 2 hp: 22.02.10 och 22.03.07

Drama och Retorik, 1 hp: 22.02.22 och 22.04.01

Nationell och internationell utblick, 0,5 hp: 22.01.28 och 22.03.07

Kvantitativ metod/elevers Datoranvändande, 1 hp: 22.02.04 och 22.03.07

Individuell Tentamen, 3 hp: 22.02.25 och 22.04.08

Fritidspedagogik II:

Workshop Drama, 1 hp: 22.03.24 och 22.05.13

Workshop Musik, 1 hp: 22.03.04 och 22.04.01

Workshop Rörelse 1 hp: 22.03.11 och 22.04.08

Workshop Visuell kultur och bild, 1 hp: 22.03.17 och 22.05.13

Skriftlig inlämning, 1 hp: 22.03.25 och 22.05.06

Planering av tematiskt arbete, gestaltning och ind. reflektion. 2,5 hp: 22.03.30 och 22.05.20

Kontakta kursansvarig Niklas Elofsson niklas.elofsson@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

____________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap för grundlärare Fritidshem, LSLN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSKK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Sand senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle.

gun.sand@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101 a Seminarium, 1hp

Omexamination 1, 220411

Omexamination 2,220513

2101 b Seminarium, 1 hp

Omexamination 1, 220422

Omexamination 2, 220506

2101 c Seminarium 1,5 hp

Omexamination 1, 220429

Omexamination 2, 220607

2102 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4 hp

Omexamination 1, 220506

Omexamination 2, 220610

____________________________________________________

Specialpedagogik för grundlärare Fritidshem, LSPN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSPK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Sand senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. gun.sand@ju.se Lokal: anges efter anmälan

Examinationsmoment och omfattning

2101, 3,5 hp, uppdelade i tre moment

Moment 1:

Omexamination 1, 2022-05-16

Omexamination 2, 2022-05-24

Moment 2:

Omexamination 1, 20222-05-23

Omexamination 2, 2022-08-23

Moment 3:

Omexamination 1, 2022-06-02

Omexamination 2, 2022-08-23

2102, 4 hp

Omexamination 1, 2022-06-10

Omexamination 2, 1022-08-26

____________________________________________________

UVK-kursen Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp (LBBN17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp, 7,5 hp (LBBK12). Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:


Examinerande momentExaminationstillfälle 1Examinationstillfälle 2Workshops 1,5 hp22.02.03 Idrott/bild/musik


22.02.07 Bild


22.02.10 Idrott/bild/musik


22.02.11 Idrott


22.02.15 Musik22.04.25Littersturseminarium, 2 hp22.02.08 ”Skolan dokumentation”


22.02.17 ”Betygsättning”22.04.05 ”Skolan dokumentation”


22.04.12 ”Betygsättning”Seminarium och individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp22.02.2422.04.12


Kontakta kursansvarig Line Isaksson line.isaksson@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

____________________________________________________

Examensarbete för grundlärare Fritidshem, LEGP19

Kursen har lagts ner och ersatts med LEFP12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Carin Falkner senast 20 dagar innan respektive examenstillfälle. Carin.falkner@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1901, Examination, 15 poäng

Omexamination 1, 220908

Omexamination 2, 220119

____________________________________________________

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare Fritidshem, LSFN19

Kursen har lagts ner och ersatts med LSFK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 (1 hp): 22.03.03 och 22.04.01

Seminarium 2 (1 hp): 22.03.07 och 22.04.01

Seminarium 3 (1 hp): 22.03.10 och 22.05.04

Seminarium 4 (1 hp): 22.03.24 och 22.05.04

Individuell skriftlig inlämningsuppgift (3,5 hp): 22.04.01 och 22.05.16

Kontakta kursansvarig Anne Eklund anne.eklund@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

____________________________________________________

Utomhuspedagogik för grundlärare Fritidshem, LUFK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LUFK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Maria Hammarsten senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Maria.hammarsten@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

Hemtenta 3,5 poäng (Lämnas ut på Canvas 220606)

Omexamination 1, 220617

Omexamination 2, 220829

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 2 hp

Omexamination 1, 220617

Omexamination 2, 220829

Gruppredovisning 1 1 hp

Omexamination 1, 220617

Omexamination 2, 220829

Gruppredovisning 2 1 hp

Omexamination 1, 220617

Omexamination 2, 220829


____________________________________________________

Vetenskaplig metod för grundlärare Fritidshem, LVFN18

Kursen har lagts ner och ersatts med LVFN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1,5 hp: 22.02.11 och 22.03.04

Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 6 hp: 220223 och 220325

Kontakta kursansvarig Niklas Elofsson niklas.elofsson@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


____________________________________________________

UVK-kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem (LVGK17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LVGK12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.


____________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem (LV4N18), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LV4N12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

____________________________________________________


HT 21

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp:
(Digital tentamen i Inspera på Campus)
22-02-06 kl. 09.00-10.30 och 22-03-11 kl. 09.00-10.30

Anmälan till tentamen görs enligt ordinarie rutiner via StudentLadok eller via JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och ersatts med ny kurs Lärande och utveckling för grundlärare, LLGG11. Därmed erbjuds ytterligare minst två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt följande:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21, 22.03.05 och 22.04.02

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22


Kontakta kursansvarig Maria Hammarsten, maria.hammarsten@ju.se, senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_________________________________________________________________

VT 21

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare fritidshem, LSGK14

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 2,0 hp: 210423 och 210604

Gruppuppgift 2,5 hp: 210430 och 210604

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3,0 hp: 210507 och 210611

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare fritidshem, LSLN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 1,5 hp: 210422 och 210603

Seminarium 2 2,0 hp: 210430 och 210604

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210611

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Specialpedagogik för grundlärare fritidshem, LSPN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 1,5 hp: 210517 och 210603

Gruppuppgift 2,0 hp: 210604 och 210827

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


HT 2018/VT 2019

 • Kursen "Hållbarhet i en mångkulturell värld" eller "Sustainability in a multicultural world" (LHMN16, LHFN17, LHKK16, LHGN17, LHMN17, LSMN16 eller motsvarande kurs) utgår från samtliga lärarprogram vid JU från och med HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Per Bergström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen varav det första v. 44. Kontakta Per Bergström snarast möjligt för att få vidare information. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.


 • HT 2017
  • Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och VFU I (FSLG13)
   Kursen ovan förändras väsentligen från och med ht 17. Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta studievägledningen om inte annat anges nedan. Sista datum för examination av momenten sker enligt följande:
  • "Individuell skriftlig tentamen" den 5/12 2017.
  • "Kommunikation" 7/12 kl:10.00-11.30 i Hb 420, anmäl att du önskar delta till Fredrik Ebefors.
  Kursstrukturen i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har väsentligen förändrats med början Vt16.


 • Kurs  Kurskod  Kursansvarig  Fritidspedagogik IV – Kunskapsområdets didaktik  LF4N12  Anna Klerfelt  Fritidspedagogik V – Interaktion och ledarskap  LF5N12  Maria Hammarsten  Fritidspedagogik VI - Fritidskulturer  LF6N13  Anna Klerfelt

  Enligt JUs regler, Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning vid Jönköping University, har student rätt till två examinationer enligt den kursplan som studenten är registrerad på inom ett år efter beslutet om ändring.
 • Du som är eller har varit registrerad på någon av dessa kurser och ännu inte blivit godkänd på kursens examinationsmoment erbjuds nu möjlighet att göra detta. Kontakta kursansvarig för respektive kurs före 1 december 2016 för information om när examinationer ges för de moment som du saknar.
 • Följande kurser kommer att upphöra och ges för sista gången Ht16:

HT 22

Matematik II för grundlärare F-3, LM2N17

Kursen har lagts ner och ersatts med L2MK12 därav erbjuds ytterligare ett examinationstillfälle enligt den gamla kursplanen (två tidigare examinationstillfällen har redan erbjudits):

Individuell skriftlig tentamen 3,0 hp

23.03.31

Kontakta kursansvarig Birgitta Lundberg birgitta.lundberg@ju.se senast 10 dagar innan examinationstillfället.

Engelska för grundlärare F-3, 15 hp, LEGN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LEGK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Demitz-Helin senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle gun.demitz-helin@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1901 Individuell skriftlig tentamen, 4 hp ”Skriftlig språkfärdighet” (OBS: Salstentamen, anmäles på vederbörligt sett 10 dagar före tentamen)

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230506

1902 Skriftlig grupptentamen, 1hp ”Fonetik”

Omexamination 1, 221118

Omexamination 2, 221212

1903 Individuell muntlig tentamen, 1hp ”Muntlig språkfärdighet”

Omexamination 1, 221209

Omexamination 2, 230213

1904 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 3hp ”Litteratur”

Omexaminatiion 1, 230217

Omexamination 2, 230421

1905 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 4 hp ”Didaktik”

Omexamination 1, 221221

Omexamination 2, 230303

1906 Seminarier, 2hp ”Estetisk-praktiska lärprocesser” IKT:

Omexamination 1, 221128

Omexamination 2, Var god kontakta kursansvarig


Musik:

Omexamination 1, 221205

Omexamination 2, 230113

English outside the classroom:

Omexamination 1, 221207

Omexamination 2, 221216

Matematik IV för grundlärare F-3 och 4-6 7,5 hp, LM4R26 och LMAR26

Kurserna har lagts ner och ersatts med LM4R22 och LMAR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt de gamla kursplanerna.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Anna-Lena Ekdahl senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig: anna-lena.ekdahl@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Om något annat gäller för salstentamen ange hur, var och när anmälan ska ske.

Examinationsmoment och omfattning

2001 (1701, 1601), Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,5 poäng

Omexamination 1, 30/10 2022

Omexamination 2, 12/12 2022

2002 (1702, 1602), Interventionsstudie, 2,5 poäng

Omexamination 1, 26/9 2022

Omexamination 2, Eftersom examination är av engångskaraktär hänvisar vi till nästa gång kursen ges för ett ytterligare examinationstillfälle.

1703 (1603), Seminarier, 1,5 poäng

Omexamination 1, 12/11-2022

Omexamination 2, 2/12- 2022

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 och 4-6 7,5 hp, LSGN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSUR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 230113

Omexamination 2, 230317

2102, Gruppredovisning, 1 hp

Omexamination 1, 221220

Omexamination 2, 230317

2103, Seminarium 3, 1 hp

Omexamination 1, 221216

Omexamination 2, 230317

2104, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230317

Svenska IV för grundlärare F-3, 7,5 hp, L4SR29

Kursen har lagts ner och ersatts med L4SR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Ulrika Martinsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. ulrika.martinsson2@ju.se Lokal:

Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2002, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1, 24/11-22

Omexamination 2, 13/1-23

2001, Individuell skriftlig tentamen, 2 hp

Omexamination 1, 2/12-22

Omexamination 2, 30/1-23

2003, Seminarier 1,5 hp

Seminarium 1

Omexamination 1, 8/11-22

Omexamination 2, 30/11-22

Seminarium 2

Omexamination 1, 23/11-22

Omexamination 2, 14/12-22

Seminarium 3

Omexamination 1, 28/11-22

Omexamination 2, 20/12-22

Seminarium 4

Omexamination 1, 28/11-22

Omexamination 2, 20/12-22

2004, Grupp-redovisning, 1,5 hp

Omexamination 1, 14/11-22

Omexamination 2, 5/12-22

Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3, 7,5 hp (LNTN11), har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3, 7,5 hp (LN2K12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Eva-Lena Jonsson, eva-lena.jonsson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 7,5 hp, LSKN16

Kursen har lagts ner och ersatts med LKLK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Sandsenast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. gun.sand@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2001, Seminarium 1, 1,5 hp

Omexamination 1, 22-10-10

Omexamination 2, 22-10-24

2001, Seminarium 2, 0,5 hp

Omexamination 1, 22-10-13

Omexamination 2, 22-10-24

2001, Seminarium 3, 1,5 hp

Omexamination 1, 22-10-22

Omexamination 2, 22-11-24

1803, Individuell skriftlig examinationsuppgift, 4 hp

Omexamination 1, 22-10-28

Omexamination 2, 22-12-09


Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp (LSGR26) har lagts ned och ersatts med Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp (LSGR22). Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Sand senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. gun.sand@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

Uppgift 1 – Seminarium 1 (0,5 hp) – 1801

Omexamination 1, 22-09-05

Omexamination 2, 22-10-03

Uppgift 2 – gruppuppgift och seminarium 2 (2 hp) - 1801

Omexamination 1, 22-10-03

Omexamination 2, 22-10-24

Uppgift 3 – Seminarium 3 (1 hp) - 1801

Omexamination 1, 22-11-14

Omexamination 2, 22-11-28

Uppgift 4 – Individuell skriftlig inlämningsuppgift (4 hp) -1802

Omexamination 1, 22-11-11

Omexamination 2, 23-01- 14

Svenska II för grundlärare F-3, 22,5 hp (L2SN11) har lagts ned och ersatts med Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp (L2SK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Anna Wiman Häll, anna.hall@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.


Utveckling och utvärdering samt VFU IV för grundlärare F-3 15 hp, LUGR22

Kurserna har lagts ner och delkursen Utveckling och utvärdering har ersatts med LU3R23. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2202, Seminarium 1, 1,5 hp

Omexamination 1, 230405

Omexamination 2, 230503

2203, Seminarium 2, 3 hp

Omexamination 1, 230331

Omexamination 2, 230526

Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3, LBBR21

Kursen har lagts ner och ersatts med LBBN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2201, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 220525

Omexamination 2, 220916

2202, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 220602

Omexamination 2, 220916

2203, Seminarium 3, 4 hp

Omexamination 1, 220609

Omexamination 2, 220916

2204, Grupplaboration

Omexamination 1, 220512, 220516 och 220520

Omexamination 2, 220916
VT 22

Kursen Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 (L1SK11), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 (LSMK12), 7,5 hp.

Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:


ExaminationsmomentExaminationstillfälle 1Examinationstillfälle 2Individuell redovisning 1, 2 hp22.02.0122.03.04Individuell redovisning 2, 1 hp22.02.2522.04.19Individuell redovisning 3, 1,5 hp22.02.2222.04.21Gruppredovisning, 3 hp22.02.1522.04.04


Kontakta kursansvarig Anna Wiman Häll anna.hall@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


____________________________________________________________

Svenska – kommunikation och språk III för grundlärare F-3, L3SN11

Kursen har lagts ner och ersatts med L3SK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Anna Wiman Häll senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. anna.hall@ju.se, Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2201, Individuell Skriftlig tentamen 2hp

Omexamination 1, 22 05 06

Omexamination 2, 22 09 01

2202, Gruppredovisning 2 hp

Omexamination 1, 22 04 20

Omexamination 2, 22 05 09

2203, Seminarium I 2 hp

Omexamination 1, 22 04 28

Omexamination 2, 22 08 23

2204, Seminarium II 1,5 hp

Omexamination 1, 22 04 20

Omexamination 2, 22 05 09


____________________________________________________________

Kursen Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3 (LBBR21), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3 (LBBN12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Karin Jardmo; karin.jardmo@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-05-09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________________ Examensarbete för grundlärare F-3 (LEGT27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Examensarbete för grundlärare F-3 (LEGT22), 15 hp.

Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Uppsats 15 hp

Tillfälle 1: 22.06.07, 22.06.08 och 22.06.09

Tillfälle 2: 22.08.19

Kontakta kursansvarig Ann-Sofi Kall ann-sofi.kall@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önskar delta i.


_______________________________

Kursen Matematik I för grundlärare F-3 (LM1N17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Matematik I för grundlärare F-3 (LM1K12), 7,5 hp. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:


Examinerande momentExaminationstillfälle 1
Examinationstillfälle 2
Skriftlig tentamen22.04.2322.06.15Skrivuppgift22.04.2422.06.12
SeminarierGrundläggande taluppfattning 1
22.01.3122.02.23
Grundläggande taluppfattning 2
22.02.0122.02.23
Grundläggande taluppfattning 3
22.02.0822.02.23
Grundläggande taluppfattning 4
22.02.0922.02.23Lek och musik22.01.28*Utomhusmatematik22.02.10 *Kontakta kursansvarig Birgitta Lundberg birgitta.lundberg@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

* Kontakta kursansvarig för information om datum för examination.


____________________________________________________________

Matematik II för grundlärare F-3, LM2N17

Kursen har lagts ner och ersatts med LM2K12. Därmed erbjuds ytterligare minst två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Skriftlig tentamen (3 hp): 22.04.01, 22.05.28 och 22.08.27

Skrivuppgift (2 hp): 22.05.24 och 22.09.06

Seminarier (2,5 hp):

Laboration 22.03.03

Sem 1 Digitala verktyg i undervisningen 22.03.03

Sem 2 Geometriska figurer och kroppar, begrepp och relationer 22.03.04

Sem 3, Verkstad, estetiska uttrycksformer och mönsterkonstruktion 22.03.10 och 22.03.11

Sem 4 Språkets roll i matematikundervisningen och flerspråkiga elevers lärande i matematik 22.03.16

Sem 5 Mätandets idé – area och omkrets 22.03.15

Sem 6 Problemlösning, konstruktion rikt problem 22.03.22

Kontakta kursansvarig Birgitta Lundberg birgitta.lundberg@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i. För ytterligare ett examinationstillfälle för seminarier (2,5 hp), kontakta Birgitta Lundberg senast 22.03.22.


____________________________________________________________

Matematik III för grundlärare F-3, LM3N17

Kursen har lagts ner och ersatts med LM3K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Birgitta Lundberg senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. birgitta.lundberg@ju.se För ytterligare ett examinationstillfälle för seminarier (2 hp), kontakta Birgitta Lundberg senast 22.06.22.

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1701, Skriftlig tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 220917

Omexamination 2, 221126

1702, Skrivuppgift, 3 hp

Omexamination 1, 220924

Omexamination 2, 221119

1703, Seminarium, 2 hp

tillfälle 1

Seminarium 1 - sannolikhet och statistik, kombinatorik ämnesdidaktik 220413

Seminarium 2 - sannolikhet och statistik, kombinatorik ämnesteori 220414

Seminarium 3 - mönster som grund för algebraundervisningen 220520

Seminarium 4 - likhetstecknets betydelse 220530

Seminarium 5 – läromedelsgranskning 220530-220612

Seminarium 6 - samband och förändring 220603

Seminarium 7 – programmering didaktik 220603


____________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3, LN1K17

Kursen har lagts ner och ersatts med LNTK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Per Askerlund senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. per.askerlund@ju.se. För ytterligare ett examinationstillfälle för Grupplaborationer (1 hp), kontakta Per Askerlund senast den 15 juni 2022.

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp

Omexamination 1, 220609

Omexamination 2, 220827

1802, Gruppredovising, 2,5 hp

Omexamination 1, 220601

Omexamination 2, 221001

1803, Grupplaborationer, 1 hp, tillfälle 1:

Övning 1 – Undersöka och utforska, 220510 alt 220511

Övning 2 – No experiment, 220510 alt 220511

Övning 3 – Planera undervisning, 220516

Övning 4 – Kretslopp och partiklar, 220516

Övning 5 – Dokumentera och utvärdera, 220602

Övning 6 – Kroppen och sinnena, 220602

Övning 7 – Sjöexkursion (Rocksjön), 220530 alt 220531

Workshop 1 – Skapa berättelser, 220519

Workshop 2 – Skogen i skolan (Öxnegården), 220530 alt 220531


____________________________________________________________

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3, LSGK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSOK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:


Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 (4 hp): 22.04.15 och 22.05.27

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 (4 hp): 22.05.16 och 22.09.05

Gruppredovisning (2 hp): 22.05.03 och 22.05.26

Seminarium (2 hp): 22.03.21 och 22.04.05

Grupplaborationer (3 hp):
a) Vi och dom i media, Spelar rollspel någon roll? Bokarbete: 22.03.09 och 22.03.23

b) Man tager hvad man hafver, Lektionsplanering, Modell: 22.03.23 och 22.04.06

c) Stadsvandring: 22.03.28 och 22.04.12

d) SO med många sinnen, Livsfrågor och populärkultur, Visuell källkritik : 22.04.06 och 22.04.20

e) Drama religion, Elevbedömning, Sweet Art: 22.04.20 och 22.05.04

Kontakta kursansvarig Therese Schoultz therese.schoultz@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


____________________________________________________________

Kursen Självständigt arbete för grundlärare F-3 (LSGP17), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Självständigt arbete för grundlärare F-3 (LSGP12), 15 hp. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tillfälle 1: 22.03.29 alt. 22.03.30

Tillfälle 2: 22.05.20

Kontakta kursansvarig Radu-Harald Dinu radu.dinu@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önskar delta i.

____________________________________________________________

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (LU4R27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (LUGR22), 15 hp.

Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1: 22.03.31 och 22.05.30

Seminarium 2: 22.04.06 och 22.05.30

Kontakta kursansvarig Karin Jardmo karin.jardmo@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

För att anmäla dig för att delta vid omexamination på VFU IV kontakta utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-01-24.

____________________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3 (LV2N17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3 (LU2K12), 7,5 hp. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.
____________________________________________________________

HT 21

Kursen Svenska II för grundlärare F-3 (L2SN19) har lagts ner

Därför erbjuds ytterligare två examinationstillfällen:

Individuell skriftlig tentamen 1, 6 hp: 21 09 13 och 21 11 29

Individuell skriftlig tentamen 2, 4 hp: 21 10 11 och 21 11 24

Seminarium, 2 hp: 21 09 02 och 21 09 21

Individuell redovisning, 5, 5 hp: 21 10 06 och 21 10 22

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp: 22 01 11 och 22 02 11

Individuell skriftlig tentamen 3, 2 hp: 22 01 21 och 22 02 18

Kontakta kursansvarig Anna Wiman Häll anna.hall@ju.se senast 10 dagar innan aktuellt examinationsdatum för att delta vid examinationen.

____________________________________________________

Engelska för grundlärare F-3, 15 hp (LEGN16)

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds två ytterligare examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

*Individuell skriftlig tentamen 4hp: 210918 och 211211

Skriftlig grupptentamen 1hp: 210907 och 211207

Individuell muntlig tentamen 1hp: 210911 och 211127

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 3hp: 210924 och 220225

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 4hp: 211022 och 220325

Seminarier 2hp: 210917 och 220311

Kontakta kursansvarig, Gun Demitz-Helin, gun.demitz-helin@ju.se , senast 10 dagar före respektive examinationstillfälle.

*OBS: Individuell skriftlig tentamen 4 hp, är en salstentamen och denna måste studenten själv anmäla sig till på brukligt sätt, dvs via StudentLadok eller via appen JU Mobile senast 10 dagar före tentamenstillfället!

_______________________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3, LNON16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen, 4 hp:
21.09.24 och 21.11.26

Gruppredovisning 2,5 hp:
21.09.20 och 21.10.14

Grupplaborationer 1 hp:
21.09.24 och 21.11.26

Kontakta kursansvarig Eva-Lena Jonsson eva-lena.jonsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp:
(Digital tentamen i Inspera på Campus)
22-02-06 kl. 09.00-10.30 och 22-03-11 kl. 09.00-10.30

Anmälan till tentamen görs enligt ordinarie rutiner via StudentLadok eller via JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och ersatts med ny kurs Lärande och utveckling för grundlärare, LLGG11. Därmed erbjuds ytterligare minst två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt följande:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21, 22.03.05 och 22.04.02

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22


Kontakta kursansvarig Maria Hammarsten, maria.hammarsten@ju.se, senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare F-3, 7,5hp, LVN316

Kursen har lagts ner och ersatts med LVGN12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för LVN316 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 1/5 -22 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.

_________________________________________________________________

VT 21

Kurserna Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 respektive 4-6 (LSUN19 respektive LSLN19 ) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare tre examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen se vidare information nedan:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift  
Tillfälle 1: 21.04.26 , Tllfälle 2: 21.06.14  och Tillfälle 3: 21.08.23 

Seminarium 3 och 4 
Tillfälle 1: 21.04.28, Tillfälle 2: 21.06.16  och Tillfälle 3: 21.08.25 
Kontakta kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.HT19/VT20


Kursen i Svenska IV för grundlärare F-3 (L4SR26) har fått en ny kursplan och därmed erbjuds studenten att vid två tillfällen examineras enligt den gamla kursplanen.
Våren 2020 erbjuds därför examinationer för varje moment vid två olika tillfällen:
- Skriftlig individuell tentamen, 24/1 och 6/3
- Seminarier:
1. Grupparbete: läsundervisningens villkor och teorier (Berg 2011), 31/1 och 13/3
2. Svenskämnets texter 1: barnlitteratur och didaktiska val, 7/2 och 20/3
3. Svenskämnets texter 2: genrer, modaliteter, populärkultur, 14/2 och 27/3
- Workshop: Specialpedagogik, 21/2 och 3/4
- Vetenskaplig metod: Avhandlingsseminarium, 28/2 och 8/5
Kontakta: Anette Almgren White anette.almgren-white@ju.se för vidare information snarast möjligt, dock senast 10 dagar innan examinationsdatum.


HT 2018/VT 2019

 • Kursen "Hållbarhet i en mångkulturell värld" eller "Sustainability in a multicultural world" (LHMN16, LHFN17, LHKK16, LHGN17, LHMN17, LSMN16 eller motsvarande kurs) utgår från samtliga lärarprogram vid JU från och med HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Per Bergström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen varav det första v. 44. Kontakta Per Bergström snarast möjligt för att få vidare information. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

HT23

 

Bild för grundlärare, 1-15 hp, LB1K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LB1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen. Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs (start v 34).

 

Ange vilken av nedanstående examinationsmoment du önskar att delta på:

 

2201, individuell skriftlig tentamen, 2 hp

2202, Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

2203, Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

2204, Seminarium, 3 hp

2205, Individuella redovisningar och gruppredovisningar, 3 hp

 

 

Bild för grundlärare, 16-30 hp, LBGK12

Kursen har lagts ner och ersatts med LB2K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen. Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs (start v 44).

 

Ange vilken av nedanstående examinationsmoment du önskar att delta på:

 

2201, Seminarium, 2 hp

2202, Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

2203, Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

2204, Individuell redovisning, 3 hp

2205, Seminarier och individuella redovisningar, 4 hp

 

 

Idrott och hälsa 1-15 LI1K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LI1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Hans.persson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen


2201, Individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp

Omexamination 1, 24/10

Omexamination 2, 15/11


2202, Individuell redovisning 1, 2,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 10/11


2203, Individuell redovisning 2, 1,0 hp

Omexamination 1, 14/9 (hajk)

Omexamination 2, 3/11


2204, Gruppredovisning, 4,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 3/11


2205, Seminarier och individuella redovisningar, 5,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 3/11

 

 

HT 22

Bild 1-15 hp för grundlärare (LBGN17), har lagts ned och ersatts med Bild 1-15 hp (LB1K12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Bild 16-30 hp för grundlärare (LB2N17), har lagts ned och ersatts med Bild 16-30 hp (LBGK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 44).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Idrott och hälsa för grundlärare 1-15 hp, LIHN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LI1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Hans.persson@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen, 3 hp

Omexamination 1, 25/10

Omexamination 2, 16/11

1902, Seminarier och individuella redovisningar, 5 hp

Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

2001, Individuell redovisning 1, 2 hp
Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

2002, Individuell redovisning 2, 1 hp

Omexamination1, 4/11

Omexamination 2, 11/11

2003, Gruppredovisningar, 4 hp

Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

Idrott och hälsa för grundlärare, 16-30, LIGN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LI2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig hans.persson@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801 Gruppredovisning 1 med individuell skriftlig inlämnings uppgift, 3hp

Omexamination 1, 9/12-22

Omexamination 2, 14/12-22

1803 Gruppredovisning 2, 4hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22

1902 Gruppredovisning 3, 1,5hp

Omexamination 1, 14/1-23

Omexamination 2, 16/1-23

2001 Individuell redovisning 1, 2hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22

2002 Individuell redovisning 2, 1hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22

2003 Seminarier och individuella redovisningar 3,5hp

Omexamination 1, 8/12-22

Omexamination 2, 14/12-22

Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LMLN14), har lagts ned och ersatts med Matematik I för grundlärare 4-6 (L1MK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Andreas Widlund, andreass.widlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Matematik II för grundlärare 4-6 7,5 hp, LMGN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LMAK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Andreas Widlund senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Andreas.widlund@ju.se Lokal: Plats: HLK

Anmälan till tentamen görs via ordinarie tentamensanmälan.

Examinationsmoment och omfattning

2101, Skriftlig tentamen, 2,5p

Omexamination 1, 22.11.04

Omexamination 2, 22.12.17

2102, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5p

Omexamination 1, 22.11.06

Omexamination 2, 22.12.18

2103, Laborationer och seminarier, 2,5 hp

Olika datum, meddela därför senast:

Omexamination 1, 22.09.30

Omexamination 2, 22.11.06

Matematik III för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LMGN14), har lagts ned och ersatts med Matematik III för grundlärare 4-6 (L3MK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Andreas Widlund, andreass.widlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 49).

Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LM1N16), har lagts ned och ersatts med Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp (L1MK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Andreas Widlund, andreas.widlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LMGN11), har lagts ned och ersatts med Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LMAK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Andreas Widlund, andreas.widlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 39).

Matematik III för grundlärare 4-6 7,5 hp, LM3N16

Kursen har lagts ner och ersatts med L3MK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Andreas Widlund senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. andreas.widlund@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen 3,0 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230404

1802, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0hp

Omexamination 1, 230122

Omexamination 2, 230404

1803, Seminarier, 1,5 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230404

Matematik IV för grundlärare F-3 och 4-6 7,5 hp, LM4R26 och LMAR26

Kurserna har lagts ner och ersatts med LM4R22 och LMAR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt de gamla kursplanerna.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Anna-Lena Ekdahl senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig: anna-lena.ekdahl@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Om något annat gäller för salstentamen ange hur, var och när anmälan ska ske.

Examinationsmoment och omfattning

2001 (1701, 1601), Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,5 poäng

Omexamination 1, 30/10 2022

Omexamination 2, 12/12 2022

2002 (1702, 1602), Interventionsstudie, 2,5 poäng

Omexamination 1, 26/9 2022

Omexamination 2, Eftersom examination är av engångskaraktär hänvisar vi till nästa gång kursen ges för ett ytterligare examinationstillfälle.

1703 (1603), Seminarier, 1,5 poäng

Omexamination 1, 12/11-2022

Omexamination 2, 2/12- 2022

Musik för grundlärare, 1-15 hp (LMGN17), har lagts ned och ersatts med Musik 1-15 hp (LMUK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Bo Hellgren, bo.hellgren@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Musik för grundlärare, 16-30 hp (LMLN17), har lagts ned och ersatts med Musik 16-30 hp (LMGK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Ulrika Martinsson, ulrika.martinsson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 44).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6Biologi, 7,5 hp (LNGN11), har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 – Biologi, 7,5 hp (LNGN12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Per Askurlund, per.askerlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Examinationsmoment och omfattning

2101, Individuell skriflig tentamen, 3 hp

Omexamination 1, 2022-10-28

Omexamination 2, 2022-12-06

2102 Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 1,5 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022

2103 Individuell redovisning, 1 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022

2104 Gruppredovisning, 2 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7,5 hp, LNFN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LNFK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Eva-Lena Jonsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle.

Mejl: Eva-Lena.Jonsson@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2201 Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Omexamination 1, 2023-01-20

Omexamination 2, 2023-02-11
(Anmälan till salstentamen)

2202 Gruppredovining, 2 hp
Omexamination 1, 2022-11-25
Omexamination 2, 2023-01-13
Igentagning av undervisning i överenskommelse med kursansvarig
(Anmälan via mail till kursansvarig)

2203 Individuella skriftliga inlämningsuppgifter och redovisningar, 1,5 hp
Tillfälle 1,
DEL A: 2022-11-08 – 2022-11-15
DEL B: 2022-11-21 – 2022-11-29


Tillfälle 2,
DEL A & B: 2023-01-13 –  2023-01-20

DEL C: 2022-12-09

(Anmälan via mail till kursansvarig)

Ytterligare möjlighet till examination i överenskommelse med bedömande lärare, Andreas Widlund

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6Teknik, 7,5 hp (LNAN11), har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 – Teknik, 7,5 hp (LNAK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Eva-Lena Jonsson, eva-lena.jonsson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 44).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Examinationsmoment och omfattning

2201 Individuell skriftlig tentamen, 2 hp

Omexamination 1, 2023-01-20

Omexamination 2, 2023-02-11
(Anmälan till salstentamen)

2202 Seminarium, 1 hp
Omexamination 1, 2022-11-18
Omexamination 2, 2023-01-17

(Anmälan via mail till kursansvarig)

2203 Individuell inlämningsuppgift, 2 hp
Omexamination 1, 2022-12-19
Omexamination 2, 2023-01-17
(Anmälan via mail till kursansvarig)

2204 Gruppredovisning, 1,5 hp
Omexamination 1, 2022-12-13
Omexamination 2, 2023-01-17
(Anmälan via mail till kursansvarig)

2205 Individuell redovisning, 1 hp

Deltagande vid programmeringstillfällen: 2022-11-30 och 2023-01-12

Ytterligare examinationstillfällen i överenskommelse med bedömande lärare.

Skriftlig inlämning

2022-12-20

2023-01-17

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7,5 hp, LNAN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LNAK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Eva-Lena Jonsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle.

Mejl: Eva-Lena.Jonsson@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101, Individuell skriftlig tentamen, 3 hp

Omexamination 1, 2022-10-28

Omexamination 2, 2022-12-06

2102 Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022

2103 Seminarium och individuell redovisning, 1 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022

2104 Gruppredovisning, 2 hp – kontakta kursansvarig senast aug. 30 aug. 2022 alt 30 oktober 2022

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 – Kemi, 7,5 hp (LNKN11), har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 – Kemi, 7,5 hp (LNKK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Per Askurlund, per.askerlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 och 4-6 7,5 hp, LSGN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSUR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 230113

Omexamination 2, 230317

2102, Gruppredovisning, 1 hp

Omexamination 1, 221220

Omexamination 2, 230317

2103, Seminarium 3, 1 hp

Omexamination 1, 221216

Omexamination 2, 230317

2104, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230317

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi, 7,5 hp (LSAN17), har lagts ned och ersatts med Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 – Geografi, 7,5 hp (LOGK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Therese Schoultz, threse.schoultz@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 39).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Historia, 7,5 hp (LSHN17), har lagts ned och ersatts med Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 – Historia, 7,5 hp (LOSK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Therese Schoultz, threse.schoultz@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7,5 hp, LSEN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LORK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Therese Schoultz senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Therese.schoultz@ju.se.

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Tentamen publiceras i aktuell Canvasaktivitet kl 9.00 och svar lämnas in senast kl 13 samma dag.

Individuell skriftlig inlämningsuppgift publiceras i aktuell Canvasaktivitet vid delkursens startdatum och lämnas in på utsatt inlämningsdatum.

Grupplaboration genomförs vid ett tillfälle på HLK, sal och tid publiceras i aktuell Canvasaktivitet.

Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen, 4hp.

Omexamination 1, 20/1-2023

Omexamination 2, 3/3-2023

1802, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2.5 hp.

Omexamination 1, 18/1-2023

Omexamination 2, 1/3-2023

1803, Grupplaboration, 1 hp.

Omexamination 1, 16/12-2022

Omexamination 2, 1/3-2023

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7,5 hp, LSSN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSSK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Therese Schoultz senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Therese.schoultz@ju.se.

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Tentamen publiceras i aktuell Canvasaktivitet kl 9.00 och svar lämnas in senast kl 13 samma dag.

Individuell skriftlig inlämningsuppgift publiceras i aktuell Canvasaktivitet vid delkursens startdatum och lämnas in på utsatt inlämningsdatum.

Grupplaboration genomförs vid ett tillfälle på HLK, sal och tid publiceras i aktuell Canvasaktivitet.

Examinationsmoment och omfattning

1901, Individuell skriftlig tentamen, 4hp.

Omexamination 1, 2/12 2022

Omexamination 2, 13/1 2023

1902, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2.5 hp.

Omexamination 1, 24/11 2022

Omexamination 2, 12/1 2023

1903, grupplaboration, 1 hp.

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 13/1 2023

Specialpedagogik för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LSPR26), har lagts ned och ersatts med Specialpedagogik för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LS4R22). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Helena Svanängen, helena.svanangen@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Svenska IV för grundlärare 4-6, 7,5 hp, LSVR26

Kursen har lagts ner och ersatts med Svenska II för grundlärare 4-6 (LS2R22). Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Camilla Norén senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle eller vid kursstart (211031) när det gäller gruppuppgifter.

Camilla.noren@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges

Alla seminarier och gruppuppgifter sker i grupp och kräver deltagande i gruppens arbete innan examinationen.

Examinationsmoment och omfattning

Provkod: 1601, Skriftlig individuell tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 221114

Omexamination 2, 221215

Provkod: 1602, Seminarier, 2,5 hp

Seminarium -artikelseminarium:
Omexamination 1: 221111
Omexamination 2: 230119

Seminarium -specialpedagogiska perspektiv:

Omexamination 1: 221123
Omexamination 2: 230119

Seminarium -betyg och bedömning i ämnet svenska: Omexamination 1: 221125

Omexamination 2: 230119

Provkod: 2101, Gruppuppgift 1, 1,5 hp

Omexamination 1, 221201

Omexamination 2, 230119

Provkod: 2102, Gruppuppgift 2, 1 hp

Omexamination 1, 221121

Omexamination 2, 221215

Utveckling och utvärdering samt VFU IV för grundlärare 4-6 15 hp, LUUR22

Kurserna har lagts ner och delkursen Utveckling och utvärdering har ersatts med LU4R23. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2202, Seminarium 1, 1,5 hp

Omexamination 1, 230405

Omexamination 2, 230503

2203, Seminarium 2, 3 hp

Omexamination 1, 230331

Omexamination 2, 230526

Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare F4-6, 7,5hp, LVGN16

Kursen har lagts ner och ersatts med LV6N12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för LVN316 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 1/5 -22 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.VT 22

Engelska I och II för grundlärare 4-6, LE1K19 och LE2K19

Kurserna har lagts ner och ersatts med LE6K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

1901 Individuell skriftlig tentamen, 4 hp 22-03-28, 22-05-16

1902 Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp 22-03-25, 22-05-25

1903 Individuell redovisning, 1,5 hp 22-03-04, 22-05-20

1903 Individuell skriftlig tentamen II, 1 hp 22-02-11, 22-04-06

1902 Individuell redovisning, 1,5 hp 22-03-23, 22-05-25

1901 Individuell skriftlig tentamen I, 5 hp 22-03-29, 22-05-17

Kontakta kursansvarig Kerstin Elfgaard Boberg Kerstin.boberg@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

Engelska III och IV för grundlärare 4-6, LE3K19 och LE4K19

Kurserna har lagts ner och ersatts med LE6K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Engelska III, LE3K19

Individuell redovisning, 1,5 hp: 22.05.31 och 22.09.02

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp: 22.06.07 och 22.09.09

Seminarium, 2 hp: 22.06.03 och 22.08.26

Engelska IV, LE4K19

Seminarier, 0,5 hp: 22.05.04 (Examinationen innehåller olika moment. Ytterligare ett datum ges beroende på vilket moment som avses. Kontakta kursansvarig för närmare besked).

Individuell muntlig redovisning, 1,5 hp: 22.06.09 och 22.08.25

Individuell skriftlig inlämningsuppgift I, 4 hp: 22.05.18 och 22.06.10

Individuell skriftlig inlämningsuppgift II, 1,5 hp: 22.06.10 och 22.09.02

Kontakta kursansvarig Kerstin Elfgaard Boberg Kerstin.boberg@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

___________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6, LSRN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSRN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Helena Svanängen senast 20 dagar innan respektive examenstillfälle. Helena.svanangen@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101 Seminarium, 3,5 hp

Omexamination 1, 2022-05-31

Omexamination 2, 2022-08-26

2102 Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

Omexamination 1, 2022-06-10

Omexamination 2, 2022-08-26

___________________________________________________________

Examensarbete för grundlärare 4-6 (LE4T27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Examensarbete för grundlärare 4-6 (LE4T22), 15 hp.

Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Uppsats 15 hp

Tillfälle 1: 22.06.07, 22.06.08 och 22.06.09

Tillfälle 2: 22.08.19

Kontakta kursansvarig Ann-Sofi Kall ann-sofi.kall@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önskar delta i.

___________________________________________________________

UVK-kursen Bedömning och betygssättning för grundlärare 4-6 (LB6R21), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygssättning för grundlärare 4-6 (LB4N12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Karin Jardmo; karin.jardmo@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.04.04).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

___________________________________________________________

Kursen Svenska I för grundlärare 4-6 (LS1N11), 22,5 hp, har lagts ned och ersatts med Svenska I för grundlärare 4-6 (L1SK12), 22,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Klas Öhling; klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
___________________________________________________________

Kursen Självständigt arbete för grundlärare 4-6 (LSAP17), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Självständigt arbete för grundlärare 4-6 (LSAP12), 15 hp. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tillfälle 1: 22.03.29 alt. 22.03.30

Tillfälle 2: 22.05.20

Kontakta kursansvarig Radu-Harald Dinu radu.dinu@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önskar delta i.___________________________________________________________

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (LUUR27),15 hp, har lagts ned och ersatts med Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (LUUR22), 15 hp.

Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1: 22.03.31 och 22.05.30

Seminarium 2: 22.04.06 och 22.05.30

Kontakta kursansvarig Karin Jardmo karin.jardmo@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


För att anmäla dig för att delta vid omexamination på VFU IV kontakta utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-01-24.

__________________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 (LVUN17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 (LUGK12), 7,5 hp. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

HT 21

Matematik II för grundlärare 4-6, LMGN16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Laborationer och seminarier 1,5 hp: 211029 och 211211

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 3,0 hp: 211029 och 211211

Individuell skriftlig tentamen 3,0 hp: : 211029 och 211211

Kontakta kursansvarig Andreas Widlund andreas.widlund@ju.se senast tio dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik, LNAN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen 2 hp.
22.01.21 och 22.02.25

Individuell inlämningsuppgift 2 hp:
21.12.22 och 22.01.19

Gruppredovisning 2 hp:
21.12.14 och 22.01.13

Individuella redovisningar och gruppredovisningar 1,5 hp:
22.01.21 och 22.02.25

Kontakta kursansvarig Eva-Lena Jonsson eva-lena.jonsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, Biologi (LNGN17) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

Kontakta kursansvarig Per Askerlund per.askerlund@ju.se senast 10 dagar innan 210823 och 211127 för att delta vid examination.

_______________________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, Kemi (LNKN17) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

Kontakta kursansvarig Per Askerlund per.askerlund@ju.se senast 10 dagar innan 210823 och 211127 för att delta vid examination.

_________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp:
(Digital tentamen i Inspera på Campus)
22-02-06 kl. 09.00-10.30 och 22-03-11 kl. 09.00-10.30

Anmälan till tentamen görs enligt ordinarie rutiner via StudentLadok eller via JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och ersatts med ny kurs Lärande och utveckling för grundlärare, LLGG11. Därmed erbjuds ytterligare minst två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt följande:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21, 22.03.05 och 22.04.02

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22


Kontakta kursansvarig Maria Hammarsten, maria.hammarsten@ju.se, senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_________________________________________________________________

VT 21
_______________________________________________________________________

Kurserna Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 respektive 4-6 (LSUN19 respektive LSLN19 ) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare tre examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen se vidare information nedan:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift  
Tillfälle 1: 21.04.26 , Tllfälle 2: 21.06.14  och Tillfälle 3: 21.08.23 

Seminarium 3 och 4 
Tillfälle 1: 21.04.28, Tillfälle 2: 21.06.16  och Tillfälle 3: 21.08.25 
Kontakta kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits), LSRK16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group project 3,5 credits: 210823 och 210927

Individual assignment 4,0 credits: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6, (Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits) LSGN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group assignments 3,5 credits: 210823 och 210927

Individual assignments 4,0 credits: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (UVK), LSRN18

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 23 augusti 2021

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210823 och 210927

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (UVK), LSRN19

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210823 och 210927

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210823 och 210927

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Svenska I för grundlärare 4-6, LS1N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.02.23 och 21.04.06

Skriftlig reflektionsuppgift: 21.02.24 och 21.04.07

Gruppuppgift samt enskild skriftlig reflektion: 21.02.25 och 21.04.08

Workshop: 21.02.26 och 21.04.09

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.
________________________________________________________________

Svenska II för grundlärare 4-6, LS2N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.03.29 och 21.05.10

Skriftlig uppgift: 21.03.30 och 21.05.11

Didaktik: 21.03.31 och 21.05.12

Workshop: 21.04.01 och 21.05.14

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.
________________________________________________________________

Svenska III för grundlärare 4-6, LS3N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen: 21.05.18 och 21.09.07

Workshops och dramatisk gestaltning (Dramatisk gestaltning, Litteraturseminarium, Sammanfattning av artikel/didaktisk forskning): 21.05.19 och 21.09.08

Skriftlig uppgift, barnboksanalys och historik: 21.05.20 och 21.09.09

Filmseminarium: 21.05.21 och 21.09.10

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________


HT 2018/VT 2019

 • Kursen "Hållbarhet i en mångkulturell värld" eller "Sustainability in a multicultural world" (LHMN16, LHFN17, LHKK16, LHGN17, LHMN17, LSMN16 eller motsvarande kurs) utgår från samtliga lärarprogram vid JU från och med HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Per Bergström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen varav det första v. 44. Kontakta Per Bergström snarast möjligt för att få vidare information. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

HT23

 

Bedömning och betygssättning för kompletterande pedagogisk utbildning, LBKR22

Kursen har lagts ner och ersatts med LBKR23 Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. karin.jardmo@ju.se .
Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen


2201, Grupplaboration, 1 hp

Omexamination 1, 2023-08-30, 2023-09-12

Omexamination 2, 2023-09-19

 

2202 Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 2023-09-01
Omexamination 2, 2023-09-26

 

2203, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 2023-09-14

Omexamination 2, 2023-09-29


2204, Seminarium 3, 4,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-21

Omexamination 2, 2023-11-03

 

 

Bedömning och betygssättning för ämneslärare, LBER22

Kursen har lagts ner och ersatts med LBER23 Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. karin.jardmo@ju.se .
Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Grupplaboration, 1 hp

Omexamination 1, 2023-08-30, 2023-09-12

Omexamination 2, 2023-09-19

2202, Seminarium 1, 1 hp
Omexamination 1, 2023-09-01

Omexamination 2, 2023-09-26


2203, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 2023-09-14

Omexamination 2, 2023-09-29


2204, Seminarium 3, 4,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-21

Omexamination 2, 2023-11-03

 

 

Historia för ämneslärare, 31-60 hp, LHIN14
Kursen har lagts ner och ersatts med LH2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. radu.dinu@ju.se .
Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning


1401 Kallt krig och globalisering7,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1402 Tematiska studier 9,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1403 Historisk metod 6,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1404 Seminarieuppsats med opposition7,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

 

 

Historia för ämneslärare, 31-60 hp, LH2N16

Kursen har lagts ner och ersatts med LH2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. radu.dinu@ju.se .
Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning


1903 Kallt krig och globalisering, historiedidaktik: seminarium 2, 1,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1904 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1905 Tematiska studier, konsthistoria: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp
Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1906 Tematiska studier, historieundervisning i mångkulturell miljö: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium2,5 hp
Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1907 Tematiska studier, minnespolitik i Europa efter 1945: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1908 Tematiska studier, historiedidaktisk moment: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 1,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1909 Historisk metod: individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1910 Historisk metod: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1911 Historisk metod: gruppredovisning, 0,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1912 Historisk metod, historiedidaktik: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium 3, 1,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


1913 Uppsats 7,5 hp, 1914 Kallt krig och globalisering, historiedidaktik: seminarium 11,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

 

 

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9, 31-60hp, LR7K10

Kursen har lagts ner och ersatts med LR9K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination av någon examinationsuppgift görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren senast 1 september 2023; Jennie.Ahlgren@ju.se

 

Examinationsmoment och omfattning

2001 Bibelvetenskap: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

2002 Bibelvetenskap: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

2003 Kristendomens historia: seminarier, 1hp

2004 Kristendomens historia: Individuell skriftlig tentamen, 4,5hp

2005 Religionsdidaktik: Seminarier, 1hp

2006 Religionsdidaktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

2008 Att studera och analysera religion: Individuell skriftlig
inlämningsuppgift, 1,5hp

2009 Att studera och analysera religion: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

2010 Att studera och analysera religion: seminarier, 1hp

2011 Tematisk studie: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 6hp

2012 Tematisk studie: seminarier, 1,5hp

2020 Religionsdidaktik: Laboration, 2,5hp

 

Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp, LR2N16

Kursen har lagts ner och ersatts med LR2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination av någon examinationsuppgift görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren senast 1 september 2023; Jennie.Ahlgren@ju.se

 

Examinationsmoment och omfattning

1901 Bibelvetenskap: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

1902 Bibelvetenskap: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

1903 Kristendomens historia: seminarier, 1hp

1904 Kristendomens historia: Individuell skriftlig tentamen, 4,5hp

1905 Religionsdidaktik: Seminarier, 1hp

1906 Religionsdidaktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

1908 Att studera och analysera religion: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

1909 Att studera och analysera religion: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

1910 Att studera och analysera religion: seminarier, 1hp

1911 Uppsats, 7,5hp

2001 Religionsdidaktik: Laboration, 2,5hp

 

 

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7-9, 7,5hp, L27N14

Kursen har lagts ner och ersatts med L27N12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för L27N14 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 2023-10-15 du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.

 

Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7-9, 7,5hp, L37N14

Kursen har lagts ner och ersatts med L37N12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för L37N14 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 2023-10-15 du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.

 

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare Gymnasiet, 7,5hp, L2GN14

Kursen har lagts ner och ersatts med LVEN12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för L2GN14 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 2023-10-15 du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.

 

Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare Gymnasiet, 7,5hp, L3GN14

Kursen har lagts ner och ersatts med L3VN12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för L3GN14 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 2023-10-15 du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.

 

 

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG11, LFSG13

Kursen har lagts ner och ersatts med LFÄG13 och LVUG11. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren i samband med terminsstart hösten 2023; jennie.ahlgren@ju.se. Vi ser då över vilka moment som saknas och lägger upp en individuell planering för examination.
Obs! Gäller det omexamination av VFUmoment kontaktas Tomas.Aldeborg@ju.se snarast möjligt, allra senast vid terminsstart hösten 2023.

 

 

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFSG13 & LFLG11

Kursen har lagts ner och ersatts med LFÄG13 och LVUG11. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren i samband med terminsstart hösten 2023; jennie.ahlgren@ju.se. Vi ser då över vilka moment som saknas och lägger upp en individuell planering för examination. Obs! Gäller det omexamination av VFUmoment kontaktas Tomas.Aldeborg@ju.se snarast möjligt, allra senast vid terminsstart hösten 2023

 

 

VT23

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare 7,5 hp, LSUR28

Kursen har lagts ner och ersatts med LSFR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 230112

Omexamination 2, 230317

2102, Gruppredovisning, 1 hp

Omexamination 1, 221221

Omexamination 2, 230317

2103, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 221216

Omexamination 2, 230317

2104, Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230317

HT22

Bedömning och betygssättning för ämneslärare 7,5 hp, LBER26

Kursen har lagts ner och ersatts med LBER22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101, Grupplaboration, 1 hp

Omexamination 2, 221215

2102, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 2, 221215

2103, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 2, 221215

2104, Seminarium 3, 4,5 hp

Omexamination 2, 221215

Svenska för ämneslärare, 61-90hp (LSVP18) kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i kursen. Om du vill göra en omexamination så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken examination det gäller till stina-karin.skillermark@ju.se före:

- Anmälan till omexamination 1: 3 oktober
- Anmälan till omexamination 2: 5 december

Svenska för ämneslärare, 31 - 60 hp, LSFN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSÄK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Bo Hellgren senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Mejladress: bo.hellgren@ju.se Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101, Svenskämnet i mätbarhetens tidsålder: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3,0 hp

Omexamination 1, 23-01-20

Omexamination 2, 23-03-10

2102, Svenskämnet i mätbarhetens tidsålder: Individuell redovisning 1 2,0 hp

Omexamination 1, 23-01-13

Omexamination 2, 23-03-08

2103 Svenskämnet i mätbarhetens tidsålder: Individuell redovisning 2 1,0 hp

Omexamination 1, 23-01-18

Omexamination 2, 23-03-03

2104, Svenska i språklig kontext och social praktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 4,0 hp

Omexamination 1, 22-10-07

Omexamination 2, 22-12-09

2105, Svenska i språklig kontext och social praktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 4,0 hp

Omexamination 1, 22-11-03

Omexamination 2, 23-01-06

2106, Svenska i språklig kontext och social praktik: Individuell redovisning 4,0 hp

Omexamination 1, 22-12-08

Omexamination 2, 22-12-20

2107, Äldre litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Seminarieserie 2,0 hp

Omexamination 1, v. 38-43 (22/9, 29/9, 6/10, 14/10, 20/10, 28/10) Kursansvarig meddelar vilka verk som examineras vid respektive tillfälle.

Omexamination 2, 22-12-13 Uppsamlingstillfälle för de verk som inte redovisats i Omexamination 1.

2108 Äldre litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 3,0 hp

Omexamination 1, 22-11-07

Omexamination 2, 23-01-20

2109 Äldre litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell redovisning 2,0 hp

Omexamination 1, 22-11-23

Omexamination 2, 23-01-13

2110 Äldre litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 5,0 hp

Omexamination 1, 22-12-09

Omexamination 2, 23-02-17

Historia för ämneslärare 31-60, LHIN10 (korrigering av tidigare publicerade datum)

Kursen har lagts ner och ersatts med LH2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Radu.dinu@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2001, Historiedidaktik I, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 220923

Omexamination 2, 221104

2002, Historiedidaktik II, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221018

Omexamination 2, 221209

2003, Historiedidaktik III, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221028

Omexamination 2, 221209

2004, Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 220913

Omexamination 2, 221027

2020, Tematiska studier I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221010

Omexamination 2, 221103

2006, Tematiska studier II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221111

Omexamination 2, 221223

2101, Historisk metod: Seminarium, 2,5 hp

2022, Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 221129

Omexamination 2, 230103

2009, Uppsats, 7,5 hp

Omexamination 1, 230119

Omexamination 2, 230302

Historia för ämneslärare 7-9 31-60, LH7N10 (korrigeringar av tidigare publicerade datum)

Kursen har lagts ner och ersatts med LH7K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Radu.dinu@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2001, Historiedidaktik I, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 220923

Omexamination 2, 221104

2002, Historiedidaktik II, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221018

Omexamination 2, 221209

2003, Historiedidaktik III, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221028

Omexamination 2, 221209

2004, Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 220913

Omexamination 2, 221027

2005, Tematiska studier I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221010

Omexamination 2, 221103

2006, Tematiska studier II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221111

Omexamination 2, 221223

2101, Historisk metod: Seminarium, 2,5 hp

2021, Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 221129

Omexamination 2, 230103

2022, Fördjupningstema, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp

2022, Fördjupningstema, Seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 230119

Omexamination 2, 230302

Engelska för ämneslärare, 31-60 hp, LE2N16

Kursen har lagts ner och ersatts med Engelska för ämneslärare II, L2EK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jenny Malmqvist senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. jenny.malmqvist@ju.se Plats: HLK om inte annat anges.

Anmälan till salstentamen görs via tentamenssystemet.

Examinationsmoment och omfattning

1813, Litteratur & kultur 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1, 2023-01-20

Omexamination 2, 2023-03-31

1814, Litteratur & kultur 2: Individuell redovisning, 1,5 hp

Omexamination 1, 2023-01-17

Omexamination 2, 2023-03-24

1907, Litteratur & kultur 2: Seminarium, 2 hp

Omexamination 1, 2023-01-13

Omexamination 2, 2023-03-17

2001, Ämnesdidaktik 2: Individuell muntlig tentamen 0.5 hp

Omexamination 1, 22-10-19

Omexamination 2, 22-12-16

1901, Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämnings-uppgift 1, 2.5 hp

Omexamination 1, 22-10-27

Omexamination 2, 23-01-27

1902, Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämnings-uppgift 2, 1 hp

Omexamination 1, 22-09-16

Omexamination 2, 22-11-18

1904, Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämnings-uppgift 3, 2 hp

Omexamination 1, 22-10-07

Omexamination 2, 22-11-25

1905, Ämnesdidaktik 2: Seminarium 1, 0.5 hp

Omexamination 1, 22-09-08

Omexamination 2, 22-10-21

2002, Ämnesdidaktik 2: Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 22-10-27

Omexamination 2, 23-01-12

1809: Lingvistik 1: Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Omexamination 1, 2023-01-16

Omexamination 2, 2023-03-13

1810: Lingvistik 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

Omexamination 1, 2023-01-18

Omexamination 2, 2023-03-22

1811: Lingvistik 1: Individuell muntlig tentamen, 1,5 hp

Omexamination 1, 2022-12-19

Omexamination 2, 2023-02-09

1808: Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen, 1,5 hp

Omexamination 1, 2022-08-16

Omexamination 2, 2022-10-05

Omexamination 3, 2022-11-25

1806: Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1, 2022-09-09

Omexamination 2, 2022-11-11

1807: Språkfärdighet 2: Individuell muntlig presentation, 3 hp

Omexamination 1, 2022-09-15

Omexamination 2, 2022-10-27

Samhällskunskap för ämneslärare 31-60 hp, LSLN12, LSHN14, LS2N14, LSHN16

Kursen har lagts ner och ersatts med LC2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Joakim Öberg senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Mejladress: joakim.oberg@ju.se Plats: HLK om inte annat anges.

Examinationsmoment och omfattning

1301, 1401, 1501, 1801, Samhällskunskap i teori och praktik II, 4,5/5 hp

Omexamination 1, 1/10 2022

Omexamination 2, 1/12 2022

1302, 1402, 1502, 1802, Lag och rätt, 5,5/5 hp

Omexamination 1, 21/9 2022

Omexamination 2, 2/12 2022

1304, 1404, 1504, 1803, Samhällsekonomi, individuell skriftlig , 7,5/5 hp

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 27/1 2023

1804, Samhällsekonomi, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 27/1 2021

1303, 1403, 1503, 1805, Medier och demokrati, individuell skriftlig tentamen, 4,5/5 hp

Omexamination 1, 26/8 2022

Omexamination 2, 21/10 2022

1806, Medier och demokrati, Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 0,5 hp

Omexamination 1, 26/8 2022

Omexamination 2, 21/10 2022

1305, 1405, 1505, 1807, Seminarieuppsats med opposition/Uppsats, 7,5 hp

Omexamination 1, 20/1 2023

Omexamination 2, 31/3 2023

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 31-60 hp, LS7N10

Kursen har lagts ner och ersatts med LS7K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Joakim Öberg senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Mejladress: joakim.oberg@ju.se Plats: HLK om inte annat anges.

Examinationsmoment och omfattning

2001, Samhällskunskap i teori och praktik II, 5 hp

Omexamination ,1 1/10 2022

Omexamination 2, 1/12 2022

2002, Lag och rätt, 5,5/5 hp

Omexamination 1, 21/9 2022

Omexamination 2, 2/12 2022

2003, Samhällsekonomi, individuell skriftlig , 5 hp

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 27/1 2023

2004, Samhällsekonomi, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 27/1 2021

2005, Medier och demokrati, individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

Omexamination 1, 26/8 2022

Omexamination 2, 21/10 2022

2006, Medier och demokrati, Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 0,5 hp

Omexamination 1, 26/8 2022

Omexamination 2, 21/10 2022

2007, Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning, individuell muntlig och skriftlig inlämning 2,5 hp

Omexamination 1, Inlämning 10/1, seminarium 13/1 2023

Omexamination 2, 10/3 2023

2008, Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning, individuell skriftlig inlämningsuppgift 5 hp

Omexamination 1, Inlämning 16/1, seminarium 20/1 2023

Omexamination 2, 6/3 2023

Svenska för ämneslärare 61–90, LSÄN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSVN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Stina-Karin Skillermark senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress: stina-karin.skillermark@ju.se Lokal: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101, Individuell redovisning 1 på delkursen Svenskämnet i teori och prakitk , 3 hp

Omexamination 1, 22-09-01

Omexamination 2, 22-11-18

2102, Individuell skriftlig inlämningsuppgift på delkursen Svenskämnet i teori och praktik, 1 hp

Omexamination 1, 22-09-12

Omexamination 2, 22-11-07

2103, Individuell redovisning 2 på delkursen Svenskämnet i teori och praktik, 1 hp

Omexamination 1, 22-09-09

Omexamination 2, 22-11-17

2104, Individuell redovisning på delkursen Svenska språkets släktskapsförhållanden och utveckling historiskt och i nutid 2 hp

Omexamination 1, 22-10-26

Omexamination 2, 22-12-16

2105, Individuell skriftlig inlämningsuppgift på Svenska språkets släktskapsförhållanden och utveckling historiskt och i nutid , 4 hp

Omexamination 1, 22-10-14

Omexamination 2, 22-12-15

2106, Seminarium på delkursen delkursen Samtida litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv, 2 hp Studenten måste se i momentschemat vilket datum som gäller om hen enbart missat ett eller ett par seminarier.

Omexamination 1, 2022-09-22, 2022-09-29. 2022-10-06, 2022-10-13, 2022-10-20, 2022-10-24

Omexamination 2, 2022-10-31

2107, Individuell skriftlig inlämningsuppgift på delkursen Samtida litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv, 2 hp

Omexamination 1, 2022-10-28

Omexamination 2, 2023-01-10

2108, Individuell skriftlig inlämningsuppgift på delkursen Akademiskt skrivande, vetenskapliga metoder och teorier 5 hp

Omexamination 1, 2022-11-25

Omexamination 2, 2023-01-19

2109, Uppsats på delkursen Ämnesfördjupning, 8 hp

Omexamination 1, 23-01-16 (inlämning), 23-01-19 (opponering)

Omexamination 2, 2023-03-13 (inlämning), 23-03-16 (opponering)

VT22

Engelska för ämneslärare 61-90 hp, LECP18 - korrigering av tidigare datum för examination

Anmälan sker till kursansvig Annika Denke senast 10 dagar innan examinationen. annika.denke@ju.se

Examination Uppsats, 15 hp

Omexamination 1: Ändrad till 220609

Omexamination 2: 230120

Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), 7,5 hp LSPR21

Kursen har lagts ner och ersatts med LSPR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig marie.carlsson@ju.se, senast 10 dagar innan examinationsdatum.

Seminarium 1 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-04-14

Tillfälle 2: 2022-06-09

Seminarium 2 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-05-20

Tillfälle 2: 2022-06-09

Seminarium 3 1,5 hp

Tillfälle 1: 2022-06-02

Tillfälle 2: 2022-08-28

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp

Tillfälle 1: 2022-06-12

Tillfälle 2: 2022-08-28

Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), 7,5 hp LSPR21

Kursen har lagts ner och ersatts med LSPR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig marie.carlsson@ju.se, senast 10 dagar innan examinationsdatum.

Seminarium 1 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-04-14

Tillfälle 2: 2022-06-09

Seminarium 2 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-05-20

Tillfälle 2: 2022-06-09

Seminarium 3 1,5 hp

Tillfälle 1: 2022-06-02

Tillfälle 2: 2022-08-28

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp

Tillfälle 1: 2022-06-12

Tillfälle 2: 2022-08-28

Religion för ämneslärare 91-120 hp, LRCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LRVR22 och LRVT22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till Aron Engberg, aron.engberg@ju.se senast 10 dagar innan examination.

Examination delkurs 1: Religionsvetenskap: Teori och Metoder, 7.5 hp

Omexamination 1, 25/2

Omexamination 2, 8/4

Examination delkurs 2: Tematisk kurs, 7.5 hp

Omexamination 1, 1/4

Omexamination 2 13/5

Examination delkurs 3: Examensarbete, 15 hp

Ordinarie tillfälle, 8/6

Omexamination 1, 24/8

Omexamination 2, 9/10

Engelska för ämneslärare 1-30 hp, LE1K11

Kursen har lagts ned och ersätts med LENK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan sker till kursansvarig Jenny Malmqvist senast 10 dagar innan examinationen, jenny.malmqvist@ju.se

Examinationer

2101 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 1, 2,5 hp

Omexamination 1: 220513

Omexamination 2: 220823

2102 Språkfärdighet 1: individuell redovisning, 2 hp

Omexamination 1: 220512

Omexamination 2: 220818

2103 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 2, 1,5 hp

Omexamination 1: 220304

Omexamination 2: 220520

2104 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 1, 1hp

Omexamination 1: 220404

Omexamination 2: 220516

2105 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 2, 5 hp

Omexamination 1: 220314

Omexamination 2: 220425

2106 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Omexamination 1: 220304

Omexamination 2: 220513

2107 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2,5 hp

Omexamination 1: 220330

Omexamination 2: 220527

2108 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: seminarium, 2 hp

Omexamination 1: 220331

Omexamination 2: 220909

2109 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen, 2 hp

Omexamination 1: 220601

Omexamination 2: 220827

2110 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1: 220610

Omexamination 2: 220831

2111 Ämnesdidaktik 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp

Omexamination 1: 220419

Omexamination 2: 220525

2112 Ämnesdidaktik 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 3hp

Omexamination 1: 220515

Omexamination 2: 220826

2113 Ämnesdidaktik 1: individuell muntlig tentamen, 0,5 hp

Omexamination 1: 220509

Omexamination 2: 220610

2114 Ämnesdidaktik 1: seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1: 220511

Omexamination 2: 220902

Omexaminationstillfällen som erbjuds vid nedläggning av kursen Svenska 91-120 LSDT21

Kursen har lagts ner och ersatts med LSÄR22 och LS1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 5 hp

Två omexaminationstillfällen erbjuds under delkursen höstterminen 2022. Exakta datum kommer anges i augusti 2022.

Ansvarig lärare: Susanne Smithberger

Anmäl dig senast den 10 juni till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen, 5 hp

Dessa examinationer ges samtidigt med delkursen Svenskämnet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Examinationerna består av en gruppredovisning, en skriftlig inlämning i grupp samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Ansvarig lärare: Stina Skillermark

Omexaminationstillfälle 1:

Gruppredovisning 25 mars

Skriftlig inlämning i grupp 1 april

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5 april

Anmälan senast 25 februari till samtliga examinationer till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se

Omexaminationstillfälle 2:

Gruppredovisning 8 april

Skriftlig inlämning i grupp 6 maj

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3 juni

Anmälan senast 10 mars till samtliga examinationer till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se

Examensarbete, 15 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Sandblom

Examinerande seminarium I: deadline 2 juni 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 8 juni.

Extra slutseminarium: deadline 15 augusti 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 19 augusti

Anmälan senast 18 mars respektive 16 juni till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se

Omexaminationstillfällen som erbjuds vid nedläggning av kursen Svenska 91–120 LSDT20

Kursen har lagts ner och ersatts med LSÄR22 och LS1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 7, 5 hp

Två omexaminationstillfällen erbjuds under delkursen höstterminen 2022. Exakta datum kommer anges i augusti 2022.

Ansvarig lärare: Susanne Smithberger

Anmäl dig senast den 10 juni till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se

Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 7, 5 hp

Dessa examinationer ges samtidigt med delkursen Global litteratur ur vetenskaplig och didaktiska perspektiv. Det handlar om en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Ansvarig lärare: Mattias Fyhr

Omexaminationstillfälle 1: 8 april 2022 Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se

Omexaminationstillfälle 2: 5 maj 2022. Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se

Examensarbete, 15 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Sandblom

Examinerande seminarium I: deadline 2 juni 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 8 juni.

Extra slutseminarium: deadline 15 augusti 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 19 augusti

Anmälan senast 18 mars respektive 16 juni till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se

Historia för ämneslärare 1-30 hp, LH1K10

Kursen har lagts ner och ersatts med LH1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examinationen.

Examinationsmoment

2001 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift I, 2,5 hp

Omexamination 1, 29/3

Omexamination 2, 2/5

2003 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift III, 2,5 hp

Omexamination 1, 10/6

Omexamination 2, 26/8

Anmälan sker till Jennie Karlsson, jennie.karlsson@ju.se

Examinationsmoment

2002 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift II, 2,5 hp

Omexamination 1, 6/5

Omexamination 2, 10/6

2004 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp

Omexamination 1, 10/2

Omexamination 2, 6/3

2005 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Seminarium,0,5 hp

Omexamination 1, 8/2

Omexamination 2, 28/2

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se

Examinationsmoment


2006 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen, 7 hp


Omexamination 1, 16/3


Omexamination 2, 20/42007 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Seminarium, 0,5 hp


Omexamination 1, 25/2


Omexamination 2, 22/4


Anmälan sker till Anders Dybelius, anders.dybelius@ju.se
Examinationsmoment


2008 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 26/4

Omexamination 2, 14/6

Anmälan sker till Joakim Öberg och Johannes Heuman,
joakim.oberg@ju.se, johannes.heuman@ju.se

Examinationsmoment

2009 Upplysning och revolution: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 21/4

Omexamination 2, 6/5

2011 Imperialism och världskrig: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 12/5

Omexamination 2, 27/5

Anmälan sker till Laila Nielsen, laila.nielsen@ju.se

Examinationsmoment

2010 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 31/5

Omexamination 2, 27/8

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson och Laila Nielsen,
carl-johan.svensson@ju.se, laila.nielsen@ju.se

Samhällskunskap för ämneslärare 91-120 hp, LSCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LSER22 och LSET22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examination.

Examination

Seminarium I, 1 hp

Seminairum II, 1 hp

Seminarium III, 1 hp

Omexamination 1, 8/2

Omexamination 2, 3/3

Anmälan sker till Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se

Examination

Individuell redovisning, 1 hp

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1 hp

Omexamination 1, 15–17/2

Omexamination 2, 3/3

Anmälan sker till Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se

Examination

Valbart fördjupningstema I, 5 hp

Omexamination 1, 9/3

Omexamination 2, 30/4

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se

Examination

Valbart fördjupningstema II, 5 hp

Omexamination 1, 1/4

Omexamination 2, 30/4

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se

Examination

Examensarbete 15 hp

Omexamination 1, 9/6

Omexamination 2, 1/9

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se

Samhällskunskap för ämneslärare 1-30 hp, LSHK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSHK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examinationen.

Examination

Samhällskunskap i teori och praktik I, 7,5 hp

Omexamination 1 resp 2 (alla delmoment), 29/4 och 10/6

Anmälan sker till Therese Schoultz: therese.schoultz@ju.se

Examination

Svensk politik och förvaltning, 7,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen), 25/2 och 6/4

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift), 4/3 och 31/3

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson: carl-johan.svensson@ju.se

Examination

Sociologisk översiktskurs, 4,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift): 8/4 och 13/5

Omexamination 1 resp. 2 (seminarium): 24/3 och 13/5

Anmälan sker till Tobias Samuelsson: tobias.samuelsson@ju.se

Examination

Kulturgeografisk översiktskurs, 4,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen): 6/5 och 15/6

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift): 28/4 och 3/6

Anmälan sker till Åsa Westermark: asa.westermark@ju.se

Examination

Jämförande politik, 6 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen): 10/6 och 27/8

Anmälan sker till Joakim Öberg och Johanna Bergström:
joakim.oberg@ju.se johanna.bergstrom@ju.se

Religionsvetenskap för ämneslärare 1-30 hp

Kursen har lagts ned och ersätts med LR1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Vid behov av examinering, kontakta Jennie.Ahlgren@ju.se senast 10 dagar innan examination.

Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap

Seminarium 1 hp: 25/3 resp 15/4

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 hp: 25/3 resp 15/4

Delkurs 2: Etik och livsfrågor

Seminarier 0,5 hp: 2/3, 15/4 resp 27/5

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp: 25/2, 15/4 resp 27/5

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 5,5 hp: 11/3, 6/5 resp 14/6

Delkurs 3: Religionshistoria

Seminarier 1 hp: Seminarium 1: 24/3, 2/5 resp 13/6; Seminarium 2: 6/4, 2/5 resp 13/6

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 4,5 hp: 22/4, 8/5 resp 23/8

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 4,5 hp: 20/5, 7/6 resp 26/8

Delkurs 4: Religion, individ och samhälle

Seminarier 0,5 hp: 31/5, 13/6 resp 5/9

Individuell skriftlig inlämningsuppgift (hemtentamen) 2,5 hp: 3-10/6, 5-11/9 resp 10-16/10

Delkurs 5: Religionsdidaktik

Seminarier 2 hp: 4/4, 6/6 resp 5/9

Individuella skriftliga inlämningsuppgifter: 12/5, 6/6 resp 29/8

Engelska för ämneslärare 61-90 hp, LECP18

Kursen har lagts ned och ersätts med LE3N12 och LE1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan sker till kursansvig Annika Denke senast 10 dagar innan examinationen. annika.denke@ju.se

Engelskspråkig litteratur och kultur 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1: 220401

Omexamination 2: 220826

Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Omexamination 1: 220513

Omexamination 2: 220826

Ämnesdidaktik 3: Individuell redovisning, 2 hp

Omexamination 1: 220214

Omexamination 2: 220318

Ämnesdidaktik 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

Omexamination 1: 220227

Omexamination 2: 220422

Akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1: 220225

Omexamination 2: 220408

Uppsats, 15 hp

Omexamination 1: 220610

Omexamination 2: 230120

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare, 7,5 hp, LVEN17

Kursen har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare, LVEN12, Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7-9, L27N12 eller Verksamhetsförlagd utbildning II för kompletterande pedagogisk utbildning, LVKN12. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström, maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-10-01. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare, 7,5 hp, LV3N17

Kursen har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare, L3VN12, Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7-9, L37N12 eller Verksamhetsförlagd utbildning III för kompletterande pedagogisk utbildning, LK3N12. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström, maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-10-01. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

Religonsvetenskap för ämneslärare 61-90 hp, LR3P16 och LRCQ24

Kurserna har lagts ner och ersatts med LR3N12 och LERT22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvig Peter Karlsson senast 15 dagar innan examinationen.

peter.carlsson@ju.se

Omexamination, tillfälle 1, 20 april

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp

Kristendomens historia, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Kristendomens historia: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1hp

Etik: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 1,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning och individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning, 1 hp

Religionsdidaktik: Seminarium, 1hp

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp

Kristendomens historia, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Kristendomens historia: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1hp

Etik: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 1,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning och individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning, 1 hp

Religionsdidaktik: Seminarium, 1hp

Uppsats/examensarbete 15 hp

Omexamination, tillfälle 1: 9 juni

Omexamination, tillfälle 2: 26 augusti

VT22

Historia för ämneslärare 91-120 hp, LHCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LH4R22 och LH2T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till Laila Nielsen, laila.nielsen@ju.se senast 10 dagar innan examination.

Examination delkurs 1: historiografi, 9 hp

Omexamination 1, 18/3

Omexamination 2, 1/4

Examination delkurs 2: valbart fördjupningstema II, 6 hp

Ordinarie tillfälle, 28/3–1/4

Omexamination 1, 15/4

Omexamination 2 29/4

Examination delkurs 3: uppsats, 15 hp

Ordinarie tillfälle, 8/6

Omexamination 1, 6/9

Omexamination 2, 25/10


Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 61-90 hp, LS7T21

Kursen har lagts ner och ersatts med LS3T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvig Johannes Heuman senast 15 dagar innan examinationen.

johannes.heuman@ju.se

2101 Examensarbete I, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

2102 Examensarbete II, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni


Religonsvetenskap för ämneslärare 7-9 61-90 hp, LR7T21

Kursen har lagts ner och ersatts med LR3T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvig Johannes Heuman senast 15 dagar innan examinationen.

johannes.heuman@ju.se

2101 Examensarbete I, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

2102 Examensarbete II, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni


Historia för ämneslärare 7-9 61-90 hp, LH7T21

Kursen har lagts ner och ersatts med LH3T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvig Johannes Heuman senast 15 dagar innan examinationen.

johannes.heuman@ju.se

2101 Examensarbete I, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

2102 Examensarbete II, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni


Religonsvetenskap för ämneslärare 7-9 61-90 hp, LR7T21

Kursen har lagts ner och ersatts med LR3T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvig Johannes Heuman senast 15 dagar innan examinationen.

johannes.heuman@ju.se

2101 Examensarbete I, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

2102 Examensarbete II, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni


Historia för ämneslärare 7-9 61-90 hp, LH7T21

Kursen har lagts ner och ersatts med LH3T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvig Johannes Heuman senast 15 dagar innan examinationen.

johannes.heuman@ju.se

2101 Examensarbete I, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

2102 Examensarbete II, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni


Svenska för ämneslärare 1-30 hp, LSVK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSEK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvarig Bo Hellgren, bo.hellgren@ju.se senast 10 dagar innan examination.

Inlämningsexaminationer

1:a extra examinationen vt 2022

11/3 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Språksociologi, 5 hp. Anmälan senast den 21/2.

11/3 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Barnbokens historik, 2 hp. Anmälan senast den 21/2.

8/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Filmdidaktik 1hp. Anmälan senast den 7/3.

8/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Litteraturdidaktik 1hp. Anmälan senast den 7/3.

2:a extra examinationen vt 2022

22/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Språksociologi, 5 hp. Anmälan senast den 1/3.

8/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Barnbokens historik, 2 hp. Anmälan senast den 7/3.

28/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Filmdidaktik 1hp. Anmälan senast den 7/3.

28/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Litteraturdidaktik 1hp. Anmälan senast den 7/3.


Grupparbeten, seminarier och workshop

1:a extra examinationen vt 2022

9/3 Muntlig grupptentamen: Skolans svenskämne 4 hp. Anmälan senast den 25/2.

9/3 Muntlig grupptentamen: Bedömning av elevtexter 1 hp. Anmälan senast den 25/2.

23/3 Muntlig grupptentamen: Mediedidaktik 1 hp. Anmälan senast den 4/3

24/3 Seminarium: Filmdidaktik 2 hp. Anmälan senast den 4/3.

18/3 Individuell muntlig tentamen: Ungdomsnära textvärldar 5 hp. Anmälan senast den 25/2.

2:a extra examination vt 2022

20/4 Muntlig grupptentamen: Skolans svenskämne 4 hp. Anmälan senast den 1/4.

20/4 Muntlig grupptentamen: Bedömning av elevtexter 1 hp. Anmälan senast den 1/4.

7/4 Muntlig grupptentamen: Mediedidaktik 1 hp. Anmälan senast den 7/3.

8/4 Seminarium: Filmdidaktik 2 hp. Anmälan senast den 7/3.

20/4 Individuell muntlig tentamen: Ungdomsnära textvärldar 5 hp. Anmälan senast den 7/3.

Salstentamen

1:a extra examinationen vt 2022

28/3 Individuell skriftlig tentamen: Grammatik 5 hp. Anmälan senast 1/3.

3/4 Individuell skriftlig tentamen: Barnbokens historik 3 hp. Anmälan senast 1/3.

2:a extra examinationen vt 2022

9/5 Individuell skriftlig tentamen: Grammatik 5 hp. Anmälan senast 1/4.

2/5 Individuell skriftlig tentamen: Barnbokens historik 3 hp. Anmälan senast 1/4.


Engelska för ämneslärare 91-120 hp, LENT21 och LENT20

Kurserna har lagts ned och ersätts med LE2R22 och LE2T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan sker till kursansvarig Anette Svensson senast 10 dagar innan examinationen.

Anette.svensson@ju.se

Inlämningsexaminationer

1:a extra examinationen vt 2022

25/2 Lingvistik 3: Individuell skriftlig examination, 5 hp

18/3 Engelskspråkig litteratur & kultur 4: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp

2:a extra examinationen vt 2022

25/5 Lingvistik 3: Individuell skriftlig examination, 5 hp

3/6 Engelskspråkig litteratur & kultur 4: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp

Seminarium och individuell redovisning

1:a extra examinationen vt 2022

25/2 Lingvistik 3: Individuell redovisning, 2,5 hp

11/3 Engelskspråkig litteratur & kultur 4: Seminarium, 2,5 hp

2:a extra examination vt 2022

25/5 Lingvistik 3: Individuell redovisning, 2,5 hp

27/5 Engelskspråkig litteratur & kultur 4: Seminarium, 2,5 hp


Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 5 hp

Dessa examinationer ges samtidigt med delkursen Global litteratur ur vetenskaplig och didaktiska perspektiv. Det handlar om en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Ansvarig lärare: Mattias Fyhr

Omexaminationstillfälle 1: 8 april 2022 Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se

Omexaminationstillfälle 2: 5 maj 2022. Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se


Historia för ämneslärare 61-90 hp, LH3P16

Kursen har lagts ner och ersatts med LH3N12 och LHET22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvig Anders Dybelius senast 10 dagar innan och 15 dagar innan på examensarbete. Lokal: På plats=HLK

Anders.dybelius@ju.se

Examinationsmoment

Historievetenskapens teori och metod ur olika perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp

Omexamination 1, 11 mars

Omexamination 2, 25 mars

Historievetenskapens teori och metod ur olika perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp

Omexamination 1, 11 mars

Omexamination 2, 25 mars

Historiedidaktik: Seminarium 1, 1 hp

Historiedidaktik: Seminarium 2, 1 hp

Historiedidaktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1, 11 mars

Omexamination 2, 25 mars

Valbart fördjupningstema I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift eller individuell muntlig tentamen, 6 hp

Omexamination 1, 11 mars

Omexamination 2, 25 mars

Examensarbete 15 hp

Omexamination 1, 30 mars

Omexamination 2, 8 juni


Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK), 7,5 hp LSRR21

Kursen har lagts ner och ersätts av LSRR22 och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 1,0 hp: 22-02-18 och 22-04-01

Seminarium 2 1,5 hp: 22-03-18 och 22-04-01

Seminarium 3 1,0 hp: 22-03-25 och 22-04-01

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 22-04-01 och 22-05-20

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Publicerad 2 februari 2022

Historia 61-90 hp, LHSC28

Kursen Historia 61-90 hp med kurskod LHSC28 är nedlagd. Enligt Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University erbjuds examinationen vid ytterligare två tillfällen. För att examineras på Fördjupningstema, 7,5 hp och/eller Historieteori och historiedidaktisk teori, 7,5 hp skicka en anmälan till registrator@ju.se senast 17 februari 2022 och/eller 14 mars 2022. Examinationsuppgifter och deadlines för inlämning presenteras därefter av utsedd examinator. Seminarieuppsats/Examensarbete med opposition, 15hp ska i färdigt skick bifogas i ett mail till registrator@ju.se senast 17 februari 2022 eller 14 mars 2022. Du kommer att få återkoppling från utsedd examinator senast 20 dagar efter vald deadline.

Ange alltid namn och personnummer samt kurs och examinationsmoment du vill slutföra


HT21

Svenska för ämneslärare 31-60 hp, LSFN16

Anmälningar till omexaminationer sker till:

bo.hellgren@ju.se


Inlämningsexaminationer

1:a extra examinationen ht 2021

3/12 Muntlighet i skolan: Individuell skrivuppgift, 3 hp. Anmälan senast den 15/11.

10/12 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift I, 2 hp. Anmälan senast den 15/11.

17/12 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift II, 2 hp. Anmälan senast den 15/11.

21/12 Den äldre litteraturen: Skrivuppgift, 1,5 hp. Anmälan senast den 22/11.

23/12 Den nyare litteraturen: Skrivuppgift 1,5 hp. Anmälan senast den 22/11.

2:a extra examinationen vt 2022

4/3 Muntlighet i skolan: Individuell skrivuppgift, 3 hp. Anmälan senast den 4/2.

11/3 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift I, 2 hp. Anmälan senast den 4/2.

18/3 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift II, 2 hp. Anmälan senast den 4/2.

25/3 Den äldre litteraturen: Skrivuppgift, 1,5 hp. Anmälan senast den 4/2.

1/4 Den nyare litteraturen: Skrivuppgift 1,5 hp. Anmälan senast den 4/2.


Grupparbeten, seminarier och workshop

1:a extra examinationen vt 2022

31/1 Muntlighet i skolan: Grupparbete 3 hp. Anmälan senast den 10/1.

1/2 Muntlighet i skolan: Seminarier och workshop 1,5 hp. Anmälan senast den 10/1.

7/2 Skrivande i skolan: Grupparbete 2,5 hp. Anmälan senast den 10/1.

8/2 Skrivande i skolan: Workshop 1 hp. Anmälan senast den 10/1.

14/2 Den äldre litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

15/2 Den äldre litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

21/2 Den nyare litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

28/2 Den nyare litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

2:a extra examination vt 2022

7/3 Muntlighet i skolan: Grupparbete 3 hp. Anmälan senast den 7/2.

8/3 Muntlighet i skolan: Seminarier och workshop 1,5 hp. Anmälan senast den 7/2.

14/3 Skrivande i skolan: Grupparbete 2,5 hp. Anmälan senast den 7/2.

15/3 Skrivande i skolan: Workshop 1 hp. Anmälan senast den 7/2.

21/3 Den äldre litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

22/3 Den äldre litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

28/3 Den nyare litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

29/3 Den nyare litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 7/2.


Salstentamen

1:a extra examinationen vt 2022

10/1 Den äldre litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 22/11.

17/1 Den nyare litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 22/11.

2:a extra examinationen vt 2022

22/2 Den äldre litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 10/1.

23/2 Den nyare litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 10/1.


Svenska för ämneslärare, 61-90 hp (LSÄN10)

Anmälningar till omexaminationer sker till:

stina-karin.skillermark@ju.se

1:a extra examinationen

Salstenta januari 2022

Delkurs 1: Språkhistoria 19/1 2022, 09:00 – 13:00, 2001 Anmälan senast den 21 december 2021

Delkurs 2: Språksociologi 24/1 2022, 09:00 – 12:00, 2002 Anmälan senast den 21 december 2021

Inlämningsexaminationer ht 2021 (Inlämning sker på Canvas)

Delkurs 2: Språksociologi 10/12: språksociologi 4 hp. Anmälan senast den 19 november 2021.

Delkurs 3: Ungdomars litterära och digitala textvärldar 17/12. Anmälan senast den 26 november 2021.

Delkurs 4: Ämnesdidaktisk uppsats 21/12. Anmälan senast den 30 november 2021

2:a extra examinationen

Salstenta i mars 2022

Delkurs 1: Språkhistoria 5/3 2022, kl. 09:00 – 13:00, 2001. Anmälan senast den 11 februari 2022

Delkurs 2: Språksociologi 11/3 2022, kl. 09:00 – 12:00 , 2002. Anmälan senast den 16 februari 2021

Inlämningsexaminationer vt 2022 (Inlämning sker på Canvas)

Delkurs 2: Språksociologi 1/3 2022, språksociologi 4 hp. Anmälan senast den 7 februari 2022

Delkurs 3: Ungdomars litterära och digitala textvärldar 7/3 2022. Anmälan senast den 14 februari 2022

Delkurs 4: Ämnesdidaktisk uppsats 14/3 2022. Anmälan senast den 21 februari 2022


Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp:
(Digital tentamen i Inspera på Campus)
22-02-06 kl. 09.00-10.30 och 22-03-11 kl. 09.00-10.30

Anmälan till tentamen görs enligt ordinarie rutiner via StudentLadok eller via JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.


Lärande och utveckling för ämneslärare, LLUF16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

 1. Didaktisk gruppuppgift, 1,5 hp
  Datum: Tillfälle ett:18/11, 2021 Tillfälle två: 14/1, 2022
 1. Litteraturseminarium, 1 hp
  Datum: Tillfälle ett: 25/11, 2021 Tillfälle två: 21/1,2022
 1. Individuell skriftlig tentamen, 5 hp
  Datum: Tillfälle ett: 3/12, 2021 Tillfälle två: 25/2 2022

Kontakta kursansvarig Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


VT 21

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSLR24

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarium 2,0 hp: 210506 och 210603

Grupparbete 2,0 hp: 210505 och 210602

Examination 3,5 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSRR27

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210505 och 210602

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210506 och 210603

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSRR29

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210505 och 210602

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210506 och 210603

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Special Needs Education Gy, 7-9 (UVK), LSNR26

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Examination 7,5 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Special Needs Education for Secondary School Subject Teachers (ES), LSNR27

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group assignment 2,5 hp: 210610 och 210826

Individual assignment 5,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), LSPR28

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1,0 hp: 210609 och 210825

Gruppredovisning 2,5 hp: 210610 och 210826

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle


HT19/VT20


 • Kursen " Engelska för ämneslärare, 31-60 hp," (LE2N16) är väsentligen förändrad från och med HT 19.
  Momentet "Written Assignment 2" (2 hp) har utgått.
  Två återstående examinationer enligt tidigare kursplan kommer att erbjudas 2019-09-20 samt 2019-12-06.

  Om du tidigare läst kursen och restar med det aktuella moment och önskar omexamineras så vänligen kontakta Anette Svensson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vidare information.
  Efter att det andra examinationstillfället passerat vänligen kontakta studievägledare för vidare hjälp.

  HT18/VT19
 • Kursen "Hållbarhet i en mångkulturell värld" eller "Sustainability in a multicultural world" (LHMN16, LHFN17, LHKK16, LHGN17, LHMN17, LSMN16 eller motsvarande kurs) utgår från samtliga lärarprogram vid JU från och med HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Per Bergström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen varav det första v. 44. Kontakta Per Bergström snarast möjligt för att få vidare information. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

  VT 2018
  • Delkursen "Literature and Culture in the English Language 1", och därmed Engelska för Ämneslärare 1-30 hp (LE1K17), har väsentligen förändrats
   Har du tidigare läst kursen och ej klarat Examinationsmomentet "Engelskspråkig litteratur och kultur 1,
   skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp" så finns två återstående examinationstillfällen: 2018-11-30 och 2019-03-22.
   Anmäl dig för omexamination (länk till blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till kursansvarig Anette Svensson. Annika Denke är examinator. Efter att det sista datumet passerat vänligen kontakta studievägledningen.