student
Sidan uppdaterad 2021-12-07

Tidigare utlysta kurser lärarprogrammen

När sista datum för examination passerat kontaktas studievägledningen för få vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

HT 2019/VT 2020

 • Kursen i Svenska IV för grundlärare F-3 (L4SR26) har fått en ny kursplan och därmed erbjuds studenten att vid två tillfällen examineras enligt den gamla kursplanen.
  Våren 2020 erbjuds därför examinationer för varje moment vid två olika tillfällen:
  - Skriftlig individuell tentamen, 24/1 och 6/3
  - Seminarier:
  1. Grupparbete: läsundervisningens villkor och teorier (Berg 2011), 31/1 och 13/3
  2. Svenskämnets texter 1: barnlitteratur och didaktiska val, 7/2 och 20/3
  3. Svenskämnets texter 2: genrer, modaliteter, populärkultur, 14/2 och 27/3
  - Workshop: Specialpedagogik, 21/2 och 3/4
  - Vetenskaplig metod: Avhandlingsseminarium, 28/2 och 8/5
  Kontakta: Anette Almgren White anette.almgren-white@ju.se för vidare information snarast möjligt, dock senast 10 dagar innan examinationsdatum.

________________________________________________________________

 • Kursen " Engelska för ämneslärare, 31-60 hp," (LE2N16) är väsentligen förändrad från och med HT 19.

  Momentet "Written Assignment 2" (2 hp) har utgått.
  Två återstående examinationer enligt tidigare kursplan kommer att erbjudas 2019-09-20 samt 2019-12-06.

  Om du tidigare läst kursen och restar med det aktuella moment och önskar omexamineras så vänligen kontakta Anette Svensson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vidare information.
  Efter att det andra examinationstillfället passerat vänligen kontakta studievägledare för vidare hjälp.
  ________________________________________________________________
 • Kursen "Utforskande matematik i förskolan" (LUMK16) är väsentligen förändrad från och med HT 19.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Ulla-Lena Simonsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tidigare kurs kommer examineras vid två återstående tillfällen; 2019-11-27 samt 2020-04-08. Datumen gäller oavsett vilken examination som ska göras. Ska du skriva tentamen måste du som vanligt anmäla dig senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

________________________________________________________________

HT 2018/VT 2019

 • Kursen "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II" (LU2N16) har väsentligen förändrats fr.o.m. HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Lina Mrak. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen; 2018-12-07 och 2019-02-15. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

 • Kursen "Hållbarhet i en mångkulturell värld" eller "Sustainability in a multicultural world" (LHMN16, LHFN17, LHKK16, LHGN17, LHMN17, LSMN16 eller motsvarande kurs) utgår från samtliga lärarprogram vid JU från och med HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Per Bergström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen varav det första v. 44. Kontakta Per Bergström snarast möjligt för att få vidare information. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

VT 2018

 • Delkursen "Literature and Culture in the English Language 1", och därmed Engelska för Ämneslärare 1-30 hp (LE1K17), har väsentligen förändrats

  Har du tidigare läst kursen och ej klarat Examinationsmomentet "Engelskspråkig litteratur och kultur 1,
  skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp" så finns två återstående examinationstillfällen: 2018-11-30 och 2019-03-22.

  Anmäl dig för omexamination (länk till blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till kursansvarig Anette Svensson. Annika Denke är examinator. Efter att det sista datumet passerat vänligen kontakta studievägledningen.

HT 2017

 • Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och VFU I (FSLG13)
  Kursen ovan förändras väsentligen från och med ht 17. Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta studievägledningen om inte annat anges nedan. Sista datum för examination av momenten sker enligt följande:
 • "Individuell skriftlig tentamen" den 5/12 2017.
 • "Kommunikation" 7/12 kl:10.00-11.30 i Hb 420, anmäl att du önskar delta till Fredrik Ebefors.

Kursstrukturen i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har väsentligen förändrats med början Vt16.

Följande kurser kommer att upphöra och ges för sista gången Ht16:


KursKurskodKursansvarigFritidspedagogik IV – Kunskapsområdets didaktikLF4N12Anna KlerfeltFritidspedagogik V – Interaktion och ledarskapLF5N12Maria HammarstenFritidspedagogik VI - FritidskulturerLF6N13Anna KlerfeltEnligt JUs regler, Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning vid Jönköping University, har student rätt till två examinationer enligt den kursplan som studenten är registrerad på inom ett år efter beslutet om ändring.

Du som är eller har varit registrerad på någon av dessa kurser och ännu inte blivit godkänd på kursens examinationsmoment erbjuds nu möjlighet att göra detta. Kontakta kursansvarig för respektive kurs före 1 december 2016 för information om när examinationer ges för de moment som du saknar.

Cookieinställningar