student
Studier

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation

Här kan du ladda ner blanketter för ansökan om studieuppehåll, byte av inriktning, tillgodoräknande m.m.

Programspecifika blanketter

Lärarprogrammen

Medie- och kommunkationsvetenskapliga programmet