student
Studier

Tentamensschema HHJ

Tentamensschema HHJ

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs

KurskodHAFK13 Provkod1302 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Magnus Karlsson Praktisk examination Inga vakter och salar behövs

Anatomi och fysiologi, grundkurs

KurskodHANA17 Provkod0701 Sal
Provdatum2017-12-07 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-07
Anmälan stänger2017-11-27
Antal anmälda116
FritextAnsv: Magnus Karlsson ca 250 studenter OBS! Endast för stud. på BMA-progr. inr. lab. samt för stud. sjuksköterskeprogr. ej de som registrerats termin 1, kursveckorna 40-44. Fel anm avregistreras

Anatomi och fysiologi, grundkurs

KurskodHANA17 Provkod0701 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Fredrik Lygnegård ca 250 studenter

Anatomi och fysiologi, grundkurs (uppdragsutbildning)

KurskodUANG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Samma tentamen som HANA17, skrivs tillsammans En student registrerad i uppdragsskursen

Arbetsliv och organisation

KurskodHAGG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda59
FritextAnsvarig: Anders Adolfsson ca 80 studenter

Arbetsliv och organisation

KurskodHAOA17 Provkod0701 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Anders Adolfsson Tillsammans med HAGG16

Arbetsliv och organisation

KurskodHAGG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda15
FritextAnsvarig: Anders Adolfsson ca 35 studenter Omtentamen

Arbetsliv och organisation

KurskodHAGG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Adolfsson ca 40 studenter Omtentamen

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1602 Sal
Provdatum2017-12-01 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-21
Antal anmälda20
FritextAnsvarig: Fredrik Thidell ca 30 studenter

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1603 Sal
Provdatum2017-12-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-05
Antal anmälda17
FritextAnsvarig: Fredrik Thidell ca 30 studenter

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1604 Sal
Provdatum2018-01-19 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-19
Anmälan stänger2018-01-09
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Simon Ramstrand ca 30 studenter

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Simon Ramstrand ca 15 studenter

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1603 Sal
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-11
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Simon Ramstrand ca 10 studenter Omtentamen

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1604 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-02-10
Anmälan stänger2018-02-28
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Simon Ramstrand ca 10 studenter

Farmakologi med sjukdomslära

KurskodHFSR21 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-10
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Eva-Karin Hultgren ca 25 studenter

Farmakologi med sjukdomslära

KurskodHFSR21 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-01-24 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-24
Anmälan stänger2018-01-14
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Eva-Karin Hultgren ca 10 studenter

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1102 Sal
Provdatum2017-12-05 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-25
Antal anmälda60
FritextAnsvarig: Armanos Beniamin Tillsammans med HFGK11/1702. Utan psykofarmaka ca 50 studenter Datum ändrat av ansvarig.

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-05 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-25
Antal anmälda144
FritextAnsvarig: Armanos Beniamin ca 200 studenter Datum ändrat av ansvarig. Tillsammans med HFGK11/1102. Med psykofarmaka

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1101 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 50 studenter

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda108
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 200 studenter

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-01-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-16
Anmälan stänger2018-01-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Armanos Beniamin Tillsammans med HFGK11/1702. Utan psykofarmaka.

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-16
Anmälan stänger2018-01-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Armanos Beniamin Omtentamen ca 100 studenter Tillsammans med HFGK11/1102. Med psykofarmaka.

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 20 studenter

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 100 studenter

Förvaltningsrätt

KurskodHFRN14 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-17
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda7
FritextAnsvarig: Roger Sandberg ca 10 studenter

Immunologi

KurskodHIMG11 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda22
FritextAnsvarig: Emma Carlsson ca 25 studenter

Immunologi

KurskodHIMG11 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-08
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Emma Carlsson ca 10 studenter Omtentamen

Kemi

KurskodHKEG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-17
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson ca 15 studenter Omtentamen

Kemi

KurskodHKEG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson ca 10 studenter

Klinisk fysiologi, introduktionskurs

KurskodHKFG11 Provkod1101 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Ida Åström Malm ca 15 studenter Omtentamen

Klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

KurskodHKFK12 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda16
FritextAnsvarig: Ida Åström Malm ca 20 studenter

Klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

KurskodHKFK12 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Ida Åström Malm ca 5 studenter

Klinisk kemi

KurskodHKLK13 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mona Johansson ca 25 studenter

Klinisk kemi

KurskodHKLK13 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-02-10
Anmälan stänger2018-02-28
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mona Johansson ca 10 studenter

Laboratoriemetodik, introduktionskurs

KurskodHLMG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson ca 15 studenter

Laboratoriemetodik, introduktionskurs

KurskodHLMG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson ca 5 studenter Omtentamen

Medicinsk bildbehandling

KurskodHMBN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Britt-Marie Ahlander ca 50 studenter

Medicinsk bildbehandling

KurskodHMBN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-02-10
Anmälan stänger2018-02-28
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Britt-Marie Ahlander ca 20 studenter

Medicinsk bildbehandling

KurskodHMBN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-05-26 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-04-26
Anmälan stänger2018-05-16
Antal anmälda0
Fritextansvarig: Britt-Marie Ahlander ca 5 studenter

Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan

KurskodHRNK15 Provkod1503 Sal
Provdatum2018-01-16 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-16
Anmälan stänger2018-01-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Carina Johansson ca 20 studenter

Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan

KurskodHRNK15 Provkod1503 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Carina Johansson ca 5 studenter

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi

KurskodHVIA17 Provkod0701 Sal
Provdatum2017-12-07 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-07
Anmälan stänger2017-11-27
Antal anmälda3
FritextSamma tentamen som HVIA17/1202 Datum ändrat i samråd med ansvarig

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi

KurskodHVIA17 Provkod1202 Sal
Provdatum2017-12-07 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-27
Antal anmälda86
FritextAnsvarig: Åsa Wilsson ca 70 studenter Datum ändrat i samråd med ansvarig

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi

KurskodHVIA17 Provkod1202 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Åsa Wilsson ca 30 studenter Omtentamen

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa

KurskodHMOA17 Provkod1202 Sal
Provdatum2017-12-07 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-07
Anmälan stänger2017-11-27
Antal anmälda36
FritextAnsvarig: Åsa Wilsson ca 50 studenter

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa

KurskodHMOA17 Provkod1202 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Åsa Wilsson ca 15 studenter

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa (uppdragsutbildning)

KurskodUMOG17 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-07 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-07
Anmälan stänger2017-11-27
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Åsa Wilson 1 uppdragsstudent

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa (uppdragsutbildning)

KurskodUMOG17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-07
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Åsa Wilson

Molekylärbiologi

KurskodHMIA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Stina Kronberg ca 10 studenter Omtentamen I Tillsammans med HMOK17

Molekylärbiologi

KurskodHMOK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Stina Kronberg ca 10 studenter Omtentamen 1 Tillsammans med HMIA18

Molekylärbiologi

KurskodHMIA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Stina Kronberg ca 5 studenter Omtentamen II Tillsammans med HMOK17

Molekylärbiologi

KurskodHMOK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Stina Kronberg ca 10 studenter Omtentamen II Tillsammans med HMIA18

Människan i ett livscykelperspektiv

KurskodHMLG18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-13
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 45 studenter

Människan i ett livscykelperspektiv

KurskodHMLG18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-22 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-13
Anmälan stänger2018-04-12
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 15 studenter Omtentamen

Odontologi, fortsättningskurs

KurskodHODK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda16
FritextAnsvarig: Malin Stensson ca 15 studenter Omtentamen

Odontologi, fortsättningskurs

KurskodHODK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Malin Stensson ca 10 studenter Omtentamen

Odontologi, fortsättningskurs (uppdragsutbildning)

KurskodUODK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Malin Stensson ca 5 studenter Omtentamen

Odontologi, fortsättningskurs (uppdragsutbildning)

KurskodUODK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Malin Stensson ca 5 studenter

Oral hälsa, introduktion

KurskodHOIG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda14
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand ca 20 studenter

Oral hälsa, introduktion

KurskodHOIG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand ca 10 studenter

Oral hälsa, introduktion (uppdragsutbildning)

KurskodUOIG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Samma tentamen som HOIG17, skrivs tillsammans En student registrera i uppdragskursen

Oral hälsa, metod och teknik

KurskodHMEK11 Provkod1101 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-17
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand ca 15 studenter

Oral hälsa, metod och teknik

KurskodHMEK11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-01-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand ca 10 studenter Omtentamen

Oral hälsa, metod och teknik (uppdragsutbildning)

KurskodUMEK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-17
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand Omtentamen ca 5 studenter

Oral hälsa, metod och teknik (uppdragsutbildning)

KurskodUMEK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand ca 5 studenter Omtentamen

Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I

KurskodHOLK12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-05-04 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-04-04
Anmälan stänger2018-04-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand/Britt-Marie Jacobsson ca 30 studenter

Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I (uppdragsutbildning)

KurskodUOLK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-05-04 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-04-04
Anmälan stänger2018-04-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand/Britt-Marie Jacobsson ca 12 studenter Uppdragsutbildning, tenteras på hemmaorten

Ortopedteknik, fördjupning

KurskodHOJN15 Provkod1503 SalHe303
Provdatum2017-11-25 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-10-25
Anmälan stänger2017-11-15
Antal anmälda11
FritextAnsvarig: Fredrik Thidell ca 10 studenter Specialtenta B3056 Omtentamen

Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa

KurskodHPFA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-01
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Christina Fridlund ca 50 studenter Datum (1/2) ändrat av ansvarig.

Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa (uppdragsutbildning)

KurskodUPFK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-08
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda0
FritextSamma tentamen som HPFA18 1 student, uppdragskurs

Pediatrik

KurskodHPEN12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Karina Huus ca 30 studenter

Pediatrik

KurskodHPEN12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-03-02 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-02-02
Anmälan stänger2018-02-20
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Karina Huus ca 10 studénter

Personcentrerad omvårdnad I

KurskodHPIK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-07 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-07
Anmälan stänger2017-11-27
Antal anmälda57
FritextAnsvarig: Christina Petersén ca 110 studenter Ordinarie samt omtentamen

Personcentrerad omvårdnad I

KurskodHPIK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Christina Petersén ca 30 studenter

Personcentrerad omvårdnad II

KurskodHP2K17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-19 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-19
Anmälan stänger2018-01-09
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Iréne Ericsson ca 85 studenter Ordinarie- samt omtentamen

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

KurskodHPSK13 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-22
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda0
FritextSamma tentamen som HPSK13/1701

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

KurskodHPSK13 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-22
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Tillan Strand ca 80 studenter

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv

KurskodHPVG15 Provkod1705 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda38
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 50 studenter

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv

KurskodHPVG15 Provkod1704 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Frida Liabäck ca 20 studenter

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv

KurskodHPVG15 Provkod1705 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 30 studenter

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 10 studenter Tillsammans med HPYG16

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda126
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 100 studenter Ordinarie tentamen

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 5 studenter

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 200 studenter Ordinarie samt omtentamen

Radiografi, introduktionskurs

KurskodHRIG10 Provkod1001 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Tatiana Sterlingova ca 15 studenter

Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

KurskodHRFN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2017-12-07 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-07
Anmälan stänger2017-11-27
Antal anmälda19
FritextAnsvarig: Elisabeth Jonsson ca 20 studenter

Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

KurskodHRFN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Elisabeth Jonsson ca 5 studenter Omtentamen

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi

KurskodHRAK12 Provkod1201 Sal
Provdatum2017-12-06 Starttid0800 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-11-06
Anmälan stänger2017-11-26
Antal anmälda30
FritextAnsvarig: Fredrik Lygnegård Praktisk examination, ingen sal eller vakt behöver bokas

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi

KurskodHRAK12 Provkod1202 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda26
FritextAnsvarig: Fredrik Lygnegård ca 50 studenter

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi

KurskodHRAK12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Magnus Karlsson Praktisk examination Inga salar eller vakter behövs.

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi

KurskodHRAK12 Provkod1202 Sal
Provdatum2018-03-11 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-02-01
Anmälan stänger2018-03-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Fredrik Lygnegård ca 15 studenter

Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete

KurskodHSVK10 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Nina Gunnarsson ca 50 studenter

Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete

KurskodHSVK10 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-25 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-25
Anmälan stänger2018-02-15
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Nina Gunnarsson ca 15 studenter Omtentamen

Sjukdomslära för arbetsterapeuter

KurskodHAAK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-17
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Christina Fridlund ca 10 studenter

Sjukdomslära för arbetsterapeuter

KurskodHAAK16 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1000
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Christina Fridlund ca 10 studenter Omtentamen

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs

KurskodHSDK11 Provkod1201 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda95
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 100 studenter Omtentamen

Socialrätt

KurskodHSRN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda45
FritextAnsvarig: Anneli Edin ca 50 studenter

Socialrätt

KurskodHSRN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
Fritextansvarig: Anneli Edin ca 20 studenter

Socialt arbete, profession och kunskapsområde

KurskodHSPG10 Provkod1502 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda2
FritextAnsvarig/Examinator: Björn Jonsson ca 10 studenter Omtentamen

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik

KurskodHSSK10 Provkod1001 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda43
FritextAnsvarig: Monika Willinska together with HSWK11 in the same room ca 60 total sum.

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik

KurskodHSSK10 Provkod1001 Sal
Provdatum2018-02-09 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2018-01-09
Anmälan stänger2018-01-30
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Monika Willinska together with HSWK11 in the same room ca 20 total sum.

Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv

KurskodHSWK11 Provkod1101 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Monika Willinska together with HSWK11 in the same room ca 60, total sum.

Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv

KurskodHSWK11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-02-09 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2018-01-09
Anmälan stänger2018-01-30
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Monika Willinska together with HSWK11 in the same room ca 20 total sum.

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk

KurskodHSIN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-08 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-08
Anmälan stänger2017-11-28
Antal anmälda36
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 50 studenter

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk

KurskodHSIN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 15 Omtentamen

Transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik

KurskodHTFK11 Provkod1102 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-17
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Andrea Tompa ca 10 studenter Omtentamen

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHABS16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-22
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: David Johansson/Aimée Ekman ca 50 studenter

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-01-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-15
Anmälan stänger2018-01-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 100 studenter

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-01-17 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-15
Anmälan stänger2018-01-07
Antal anmälda0
FritextAnnsvarig: Anna Bjällmark ca 100 studenter

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHAFO10 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-19 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-19
Anmälan stänger2018-01-09
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Malin Lindroth ca 130 studenter

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-02-24 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-24
Anmälan stänger2018-02-14
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 50 studenter Omtentamen 1

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-02-25 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-24
Anmälan stänger2018-02-15
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 50 studenter Omtentamen 1

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHABS16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-02-10
Anmälan stänger2018-02-28
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: David Johansson, Aimée Ekman ca 20 studenter Omtentamen

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHAFO10 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-03-16 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-02-16
Anmälan stänger2018-03-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Malin Lindroth ca 60 studenter

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHAFO10 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-05-18 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-02-16
Anmälan stänger2018-05-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Malin Lindroth ca 50 studenter

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-06-13 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-05-13
Anmälan stänger2018-06-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 50 studenter Omtentamen 2

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-06-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-05-13
Anmälan stänger2018-06-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 50 studenter Omtentamen 2

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs

KurskodHVFC19 Provkod0901 Sal
Provdatum2017-12-15 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-05
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Dan Malm ca 20 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong! Datasalar bokade.

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs

KurskodHVFC19 Provkod0901 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid1200 Sluttid1330
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Dan Malm ca 60 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong! Datasalar bokade!

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs

KurskodHVFC19 Provkod0901 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-08
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Dan Malm ca 25 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong! Datasalar bokade

Vetenskaplig metodik, statistik

KurskodHVSA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2017-12-05 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2017-11-25
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: David Rusaw ca 10 studenter Omtentamen

Vetenskaplig metodik, statistik

KurskodHVSA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-01-24 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-24
Anmälan stänger2018-01-14
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: David Rusaw ca 5 studenter

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena