student

Tentamensschema HHJ

Tentamensschema HHJ

Anatomi och fysiologi för studenter i arbetsterapeutprogrammet

KurskodHAAA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-03-29 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Magnus Karlsson ca 60 studenter

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs

KurskodH2AA17 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-02
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Magnus Karlsson Praktisk examination Inga vakter och salar behövs

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs

Inställt

KurskodHAFK13 Provkod1302 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Magnus Karlsson Praktisk examination Inga vakter och salar behövs

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs

KurskodHAFK13 Provkod1302 Sal
Provdatum2018-01-26 Starttid0800 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-26
Anmälan stänger2018-01-16
Antal anmälda26
FritextPraktisk examination, inga vakter eller lokaler behöver bokas OBS enbart för studenter i termin 2, Röntgensjuksköterskeprogrammet samt Biomed. lab - klinisk fysiologi

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs

KurskodHAFK13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-02-23 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-13
Antal anmälda38
FritextAnsvarig: Magnus Karlsson ca 70 studenter

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs

KurskodHAFK13 Provkod1302 Sal
Provdatum2018-04-06 Starttid0800 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda2
FritextPraktisk examination, inga salar eller vakter behöver bokas

Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs

KurskodHAFK13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Magnus Karlsson ca 35 studenter

Anatomi och fysiologi, grundkurs

KurskodHANA17 Provkod0701 SalHe303 A-Go, He309 Gr-Ma, A0320 Me-Sp, A0323 St-Ö
Provdatum2018-01-20 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda207
FritextAnsvarig: Fredrik Lygnegård ca 250 studenter Specialtentor B3056

Anatomi och fysiologi, grundkurs

KurskodHANA17 Provkod0701 Sal
Provdatum2018-03-29 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: Carina Johansson ca 150 studenter Detta tillfälle gäller endast studenter registrerade i Sjuksköterskeprogrammet, termin 1, program start VT18. Övriga anmälda studenter avregistreras.

Anatomi och fysiologi, grundkurs (uppdragsutbildning)

KurskodUANG16 Provkod1601 SalHe309
Provdatum2018-01-20 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Samma tentamen som HANA17, skrivs tillsammans En student registrerad i uppdragsskursen

Arbetsliv och organisation

KurskodHAGG16 Provkod1601 SalHe303
Provdatum2018-01-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: Anders Adolfsson ca 40 studenter Omtentamen

Arbetsliv och organisation

KurskodHAGG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-03-28 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-22
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Adolfsson ca 100 studenter Datum ändrat från 29/3 till 28/3 på begäran av kursansvarig

Arbetsterapi, preventivt och hälsofrämjande arbete

KurskodHAPK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-19 Starttid0800 Sluttid1000
Anmälan öppnar2018-01-19
Anmälan stänger2018-02-09
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Ann Johansson ca 45 studenter

Arbetsterapi, preventivt och hälsofrämjande arbete

KurskodHAPK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1000
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Ann Johansson ca 10 studenter

Biokemi, I

KurskodHB1K16 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-02-23 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-13
Antal anmälda11
FritextAnsvarig: Mona Johansson ca 30 studenter

Biokemi, I

KurskodHB1K16 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Mona Johansson ca 15 studenter

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1403 SalE1418
Provdatum2018-01-19 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda1
FritextSamma tentamen som HBMK14/1604 2-5 delt.

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1604 SalE1418
Provdatum2018-01-19 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-19
Anmälan stänger2018-01-09
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Simon Ramstrand ca 30 studenter

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Simon Ramstrand ca 15 studenter

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1603 Sal
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-11
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Simon Ramstrand ca 10 studenter Omtentamen

Biomekanik

KurskodHBMK14 Provkod1604 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Simon Ramstrand ca 10 studenter

Civilrätt

KurskodHCRN14 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-23 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-13
Antal anmälda14
FritextAnsvarig: Roger Sandberg ca 70 studenter

Civilrätt

KurskodHCRN14 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Roger Sandberg ca 40 studenter

Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning

KurskodHDVS28 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-02-28 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-18
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Eva-Karin Hultgren ca 20 studenter

Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning

KurskodHDVS28 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Eva-Karin Hultgren ca 10 studenter

Ekokardiografi

KurskodHEKN17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-03-29 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda11
FritextAnsvarig: Emma Kramer ca 20 studenter

Farmakologi med sjukdomslära

KurskodHFSR21 Provkod1102 SalHe303
Provdatum2018-01-26 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-26
Anmälan stänger2018-01-16
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Eva-Karin Hultgren ca 10 studenter

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFAA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2018-01-17
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 5 studenter

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda20
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 20 studenter

Farmakologi, grundkurs

KurskodHFGK11 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda36
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 100 studenter

Förvaltningsrätt

KurskodHFRN14 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-03-27 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda11
FritextAnsvarig: Roger Sandsberg ca 60 studenter

Hematologi

KurskodHHTK11 Provkod1101 SalHe303
Provdatum2018-01-21 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Mona Johansson ca 5 studenter Samma tenta som HHTK17

Hematologi

KurskodHHTK17 Provkod1702 SalHe303
Provdatum2018-01-21 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Mona Johansson ca 5 studenter Specialtenta B3056

Immunologi

KurskodHIMG11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-18
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Susanne Einarsson samma tentamen som HIMG11/1701 ca 5 studenter

Immunologi

KurskodHIMG11 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-08
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Susanne Einarsson ca 10 studenter Omtentamen

Immunologi

KurskodHIMG11 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-22
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Susanne Einarsson ca 7 studenter

Introduktion till omvårdnad

KurskodHIOG11 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-02-23 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-13
Antal anmälda16
FritextAnsvarig: Lena Haraldsson ca 150 studenter

Introduktion till omvårdnad

KurskodHIOG11 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Lena Haraldsson ca 50 studenter

Kemi

KurskodHKEA17 Provkod0701 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson samma som HKEG17

Kemi

KurskodHKEG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson ca 10 studenter

Klinisk fysiologi, introduktionskurs

KurskodHKFG11 Provkod1101 SalHe303
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Ida Åström Malm ca 5 studenter

Klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

KurskodHKFK12 Provkod1601 SalHe303
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Ida Åström Malm ca 5 studenter

Klinisk kemi

KurskodHKLK13 Provkod1301 SalA0323
Provdatum2018-01-18 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Mona Johansson samma tentamen som HKLK13/1701

Klinisk kemi

KurskodHKLK13 Provkod1701 SalA0323
Provdatum2018-01-18 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda22
FritextAnsvarig: Mona Johansson ca 25 studenter Specialtenta B3056

Klinisk kemi

KurskodHKLK13 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda13
FritextAnsvarig: Mona Johansson ca 10 studenter

Laboratoriemetodik, introduktionskurs

KurskodHLMG11 Provkod1101 SalHe303
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson samma som HLMG17

Laboratoriemetodik, introduktionskurs

KurskodHLMG17 Provkod1701 SalHe303
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson ca 5 studenter Omtentamen

Medicinsk bildbehandling

KurskodHMBN13 Provkod1301 SalKurt Johansson aula, Gb306
Provdatum2018-01-18 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda49
FritextAnsvarig: Britt-Marie Ahlander ca 50 studenter Specialtenta B3056

Medicinsk bildbehandling

KurskodHMBN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Britt-Marie Ahlander ca 20 studenter

Medicinsk bildbehandling

KurskodHMBN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-05-26 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-04-26
Anmälan stänger2018-05-16
Antal anmälda0
Fritextansvarig: Britt-Marie Ahlander ca 5 studenter

Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan

KurskodHRNK15 Provkod1503 SalA0323
Provdatum2018-01-20 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Carina Johansson ca 5 studenter

Medicinsk fortsättningskurs: immunologi, infektionssjukdomar och dermatologi

KurskodHMIK12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-04-06 Starttid0800 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextSeminarium Inga salar eller vakter behöver bokas

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi

KurskodHVIA17 Provkod0701 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-12
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda3
FritextSamma tentamen som HVIA17/1201

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi

KurskodHVIA17 Provkod1202 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda53
FritextAnsvarig: Åsa Wilsson ca 30 studenter Omtentamen

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa

KurskodHMOA17 Provkod1202 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda23
FritextAnsvarig: Åsa Wilsson ca 15 studenter

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa (uppdragsutbildning)

KurskodUMOG17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-07
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Åsa Wilson

Molekylärbiologi

Inställt

KurskodHMIA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Stina Kronberg ca 5 studenter Omtentamen II Tillsammans med HMOK17

Molekylärbiologi

Inställt

KurskodHMOK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Stina Kronberg ca 10 studenter Omtentamen II Tillsammans med HMIA18

Morfologisk cellbiologi

KurskodHMCK12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-03-13 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda19
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson ca 30 studenter

Morfologisk cellbiologi

KurskodHMCK12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda16
FritextAnsvarig: Cecilia Ottosson ca 10 studenter

Människan i ett livscykelperspektiv

KurskodHMLG18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-13
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextINSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. Ansvarig: Agnetha Borell ca 45 studenter

Människan i ett livscykelperspektiv

KurskodHMLG18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-22 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 15 studenter Omtentamen OBS! Kort anmälningsdatum pga införandet av Nya Ladok

Människan i ett livscykelperspektiv (uppdragsutbildning)

KurskodUMLG18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-13
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextINSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. Samma tentamen som HMLG18 1 student

Människan i ett livscykelperspektiv (uppdragsutbildning)

KurskodUMLG18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-22 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextSamma tentamen som HMLG18

Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik I

KurskodHNUN16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-03-23 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda18
FritextAnsvarig: Ida Åström Malm ca 25 studenter

Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik, fortsättningskurs

KurskodHNFN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-03-23 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda11
FritextAnsvarig: Ida Åström Malm ca 20 studenter

Odontologi, fortsättningskurs

KurskodHODK14 Provkod1401 SalHe303
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Malin Stensson ca 10 studenter Omtentamen

Odontologi, fortsättningskurs (uppdragsutbildning)

Inställt

KurskodUODK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Malin Stensson ca 5 studenter

Odontologiska specialiteter

KurskodHOSK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-04-30 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Malin Stensson ca 30 studenter

Odontologiska specialiteter (uppdragsutbildning)

KurskodUOSK18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-30 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Malin Stensson Uppdragsutbildning tenteras på hemorten

Oral hälsa, introduktion

KurskodHOIG17 Provkod1701 SalHe303
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand ca 10 studenter

Oral hälsa, metod och teknik

KurskodHMEK11 Provkod1101 SalHe303
Provdatum2018-01-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand ca 10 studenter Omtentamen

Oral hälsa, metod och teknik (uppdragsutbildning)

Inställt

KurskodUMEK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand ca 5 studenter Omtentamen

Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I

KurskodHOLK12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-05-04 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-04-04
Anmälan stänger2018-04-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand/Britt-Marie Jacobsson ca 30 studenter

Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I (uppdragsutbildning)

KurskodUOLK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-05-04 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-04-04
Anmälan stänger2018-04-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Agneta Stenebrand/Britt-Marie Jacobsson ca 12 studenter Uppdragsutbildning, tenteras på hemmaorten

Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa

KurskodHPFA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-01
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda49
FritextINSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. Ansvarig: Christina Fridlund ca 50 studenter Datum (1/2) ändrat av ansvari

Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa

KurskodHPFA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Christina Fridlund ca 20 studenter OBS! Kort anmälningsdatum i och med införandet av Nya Ladok

Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa (uppdragsutbildning)

KurskodUPFK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-08
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda2
FritextINSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. Samma tentamen som HPFA18 1 student, uppdragskurs

Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa (uppdragsutbildning)

KurskodUPFK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextSamma tentamen som HPFA18 1 student

Pediatrik

KurskodHPEN12 Provkod1201 SalA0323
Provdatum2018-01-18 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda23
FritextAnsvarig: Karina Huus ca 30 studenter OBS! Starttiden ändrad från 0800 till 1200 på begäran av ansvarig.

Pediatrik

KurskodHPEN12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-03-02 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-22
Anmälan stänger2018-02-20
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Karina Huus ca 10 studénter

Personcentrerad omvårdnad I

KurskodHPIK17 Provkod1701 SalHe309
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda17
FritextAnsvarig: Christina Petersén ca 30 studenter

Personcentrerad omvårdnad I

KurskodHPIK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-23 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-13
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Christina Petersén Examinator: Jenny Hallgren ca 70 studenter

Personcentrerad omvårdnad II

KurskodHP2K17 Provkod1701 SalA0323
Provdatum2018-01-19 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-12-19
Anmälan stänger2018-01-09
Antal anmälda49
FritextAnsvarig: Iréne Ericsson ca 85 studenter Ordinarie- samt omtentamen Specialtentor B3056

Personcentrerad omvårdnad II

KurskodHP2K17 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-03-16 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Frida Liabäck ca 70 studenter

Personcentrerad omvårdnad II

KurskodHP2K17 Provkod1802 Sal
Provdatum2018-03-22 Starttid0800 Sluttid1000
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda18
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 70 studenter tillsammans med HPVG15

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

KurskodHPSK13 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-03-09 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Tillan Strand Examinator: I-L Gimbler-Berglund ca 60 studenter

Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation

KurskodHPFK18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-02-22 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-19
Anmälan stänger2018-02-12
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Sophie Mårtensson Examinator: Maria Björk ca 60 studenter

Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation

KurskodHPFK18 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-22
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Sophie Mårtensson Examinator: Maria Björk ca 30 studenter Omtentamen

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv

KurskodHPVG15 Provkod1705 Sal
Provdatum2018-01-28 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2017-12-28
Anmälan stänger2018-01-18
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 30 studenter

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv

KurskodHPVG15 Provkod1705 Sal
Provdatum2018-03-22 Starttid0800 Sluttid1000
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Anna Johnsen ca 70 studenter tillsammans med HP2K17

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYA18 Provkod0801 SalForum Humanum, Ge308
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda14
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 5 studenter

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYG16 Provkod1601 SalGb306 A-K, A0323 L-Y, Ge308 Z-Ö
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda117
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 200 studenter Ordinarie samt omtentamen

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-22 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-21
Antal anmälda40
FritextAnsvarig: Agnetha Borell Examinator: Mats Granlund ca 150 studenter

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-27 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: Michael Sjökvist OBS! Endast för studenter i Ortopedingenjörsprogrammet! Felaktig anmälan avregistreras! ca 60 studenter

Psykologi, grundkurs

KurskodHPYG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Michael Sjökvist/Agnetha Borell ca 130 studenter

Psykologiska perspektiv i socialt arbete

KurskodHPPK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-19 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-19
Anmälan stänger2018-02-09
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Michael Sjökvist ca 60 studenter

Psykologiska perspektiv i socialt arbete

KurskodHPPK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Michael Sjökvist ca 30 studenter

Radiografi, introduktionskurs

KurskodHRIG10 Provkod1001 SalHe303
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Tatiana Sterlingova ca 5 studenter

Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

Inställt

KurskodHRFN13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Elisabeth Jonsson ca 5 studenter Omtentamen

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi

KurskodHRAK12 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Magnus Karlsson Praktisk examination Inga salar eller vakter behövs.

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi

KurskodHRAK12 Provkod1202 Sal
Provdatum2018-03-11 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Fredrik Lygnegård ca 15 studenter

Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete

KurskodHSVK10 Provkod1301 SalHe309
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-11
Antal anmälda1
FritextSamma tentamen som HSVK10/1501 ca 5 studenter

Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete

KurskodHSVK10 Provkod1501 SalHe309
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda44
FritextAnsvarig: Nina Gunnarsson ca 50 studenter Specialtenta B3056

Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete

KurskodHSVK10 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-25 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-25
Anmälan stänger2018-02-15
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Nina Gunnarsson ca 15 studenter Omtentamen

Sjukdomslära för arbetsterapeuter

KurskodHAAK16 Provkod1602 SalHe303
Provdatum2018-01-27 Starttid0800 Sluttid1000
Anmälan öppnar2017-12-27
Anmälan stänger2018-01-17
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Christina Fridlund ca 10 studenter Omtentamen

Sjukdomslära för arbetsterapeuter

KurskodHAAK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Christina Fridlund ca 10 studenter OBS! Kort anmälningstid pga införandet av Nya Ladok.

Sjukdomslära för arbetsterapeuter

KurskodHAAK16 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-04-22 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Christina Fridlund ca 10 studenter OBS! Kort anmälningsdatum pfa införandet av Nya Ladok

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, fortsättningskurs

KurskodHDSK13 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-23 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-13
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Fredrik Lygnegård ca 50 studenter

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, fortsättningskurs

KurskodHDSK13 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Fredrik Lygnegård ca 15 studenter

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs

KurskodHSDK11 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-03-29 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda75
FritextAnsvarig: Biljana Ouda ca 300 studenter

Socialrätt

KurskodHSRN14 Provkod1401 SalHe303
Provdatum2018-01-20 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda5
Fritextansvarig: Anneli Edin ca 20 studenter

Socialt arbete, profession och kunskapsområde

KurskodHSPG10 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-23 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-13
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Annelie Edin ca 60 studenter

Socialt arbete, profession och kunskapsområde

KurskodHSPG10 Provkod1502 Sal
Provdatum2018-03-27 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Anneli Edin ca 50 studenter

Socialt arbete, profession och kunskapsområde

KurskodHSPG10 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-03-29 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Anneli Edin ca 20 studenter

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik

KurskodHSSK10 Provkod1001 Sal
Provdatum2018-02-09 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2018-01-09
Anmälan stänger2018-01-30
Antal anmälda11
FritextAnsvarig: Monika Willinska together with HSWK11 in the same room ca 20 total sum.

Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv

KurskodHSWK11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-02-09 Starttid1400 Sluttid1600
Anmälan öppnar2018-01-09
Anmälan stänger2018-01-30
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Monika Willinska together with HSWK11 in the same room ca 20 total sum.

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk

KurskodHSIN14 Provkod1401 SalHe303
Provdatum2018-01-20 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-20
Anmälan stänger2018-01-10
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Agnetha Borell ca 15 Omtentamen

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHAFO10 Provkod1002 SalHe303
Provdatum2018-01-19 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-21
Anmälan stänger2018-01-09
Antal anmälda4
FritextTillsammans med HAFO10/1601 Provmoment statistik

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHAFO10 Provkod1601 SalHe303 A-K, Gb306 L-Ö
Provdatum2018-01-19 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2017-12-19
Anmälan stänger2018-01-09
Antal anmälda121
FritextAnsvarig: Malin Lindroth ca 130 studenter Specialtentor B3032, B3033

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-02-24 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-24
Anmälan stänger2018-02-14
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 50 studenter Omtentamen 1

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-02-25 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-24
Anmälan stänger2018-02-15
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 50 studenter Omtentamen 1

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHABS16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: David Johansson, Aimée Ekman ca 20 studenter Omtentamen

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHAFO10 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-03-16 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Malin Lindroth ca 60 studenter

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHAFO10 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-05-18 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-02-16
Anmälan stänger2018-05-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Malin Lindroth ca 50 studenter

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1101 Sal
Provdatum2018-06-13 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-05-13
Anmälan stänger2018-06-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 50 studenter Omtentamen 2

Vetenskaplig grundkurs

KurskodHANB11 Provkod1102 Sal
Provdatum2018-06-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-05-13
Anmälan stänger2018-06-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna Bjällmark ca 50 studenter Omtentamen 2

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs

KurskodHVFC19 Provkod0901 SalGa236 A-H, He207 J-Ö
Provdatum2018-01-18 Starttid1200 Sluttid1330
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda58
FritextAnsvarig: Dan Malm ca 60 studenter. Specialtentor B3056. PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong! Datasalar bokade!

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs

KurskodHVFC19 Provkod0901 Sal
Provdatum2018-02-08 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-08
Anmälan stänger2018-01-29
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Dan Malm ca 25 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong! Datasalar bokade

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs

KurskodHVFC19 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-03-28 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Dan Malm ca 100 studenter PingPong tentamen, se till att du har ett giltigt konto

Vetenskaplig metodik, statistik

Inställt

KurskodHVSA18 Provkod0801 Sal
Provdatum2018-01-24 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-24
Anmälan stänger2018-01-14
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: David Rusaw ca 5 studenter

Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning

KurskodHVFN10 Provkod1001 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda17
FritextAnsvarig: Aimée Ekman ca 60 studenter Provmoment: Kvantitativ metod

Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning

KurskodHVFN10 Provkod1001 Sal
Provdatum2018-03-09 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda14
FritextAnsvarig: Aimée Ekman ca 60 studenter Provmoment: Kvalitativ metod

Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning

KurskodHVFN10 Provkod1001 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Aimée Ekman ca 20 studenter Provmoment: Kvantitativ metod

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena