student

Tentamensschema HLK

Tentamensschema HLK

Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Separat schema 2.5 HP (1702 3 skriftliga och muntliga uppgifter)
Onsdag 9 maj klockan 08:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-25)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Separat schema 1.5 HP (1802 Skriftlig inlämningsuppgift)
Onsdag 9 maj klockan 08:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-25)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Separat schema 2.5 HP (1711 1 skriftlig uppgift och 1 muntligt seminarium)
Onsdag 9 maj klockan 08:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-25)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Konflikter och konflikthantering 7.5 HP- LKKA17
Salstentamen/Pingpong 7.5 HP (0801 Examination)
Torsdag 24 maj klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: He207 A-Per, He211 Pet-Ö
Fritext: Pingpong exam, Se till att Du har ett fungerande datakonto!
 
Svenska för Grundlärare 4-6 II 7.5 HP- LS2N13
Salstentamen 2 HP (1502 Tentamen)
Fredag 25 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Matematik F-3, II 7.5 HP- LM2N13
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Fredag 25 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 25 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1705 Religionshistoria: tentamen I)
Fredag 25 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Svenska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS2N17
Salstentamen 2.5 HP (1702 Tentamen)
Fredag 25 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Matematik 3c 7 FUP- L3CX03
Salstentamen/Integrering och trigonometri 2.5 FUP (1403 Integrering och trigonometri)
Fredag 25 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l 7.5 HP- LMTK18
Salstentamen 1.5 HP (1804 Individuell skriftlig tentamen, metod/statistik lI)
Fredag 25 maj klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: B3017
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Salstentamen 4 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 26 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Salstentamen 2 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 26 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen/Allmän psykologi 7.5 HP (1602 Allmän psykologi)
Lördag 26 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
 
Inställd
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPYA17
Salstentamen/Allmän psykologi 7.5 HP (1302 Allmän psykologi)
Lördag 26 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 7.5 HP (1702 Tidigmodern tid, 1500-1720)
Lördag 26 maj klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1701 Individuell skriftlig salstentamen)
Lördag 26 maj klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
 
Fritidshemmets pedagogiska grunder 15 HP- LFPK17
Salstentamen 3 HP (1705 Fritidspedagogik I: Individuell tentamen)
Lördag 26 maj klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
 
Inställd
Praktisk svenska 7.5 HP- LPSG14
Salstentamen 5 HP (1502 Textens kontext och textutformning)
Lördag 26 maj klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 2 7 FUP- LF2X03
Salstentamen/Atomfysik och Astronomi 3 FUP (1402 Atomfysik och astronomi)
Måndag 28 maj klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Salstentamen 5 HP (1801 Svenska språket: tentamen)
Tisdag 29 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Salstentamen 5 HP (1701 Svenska språket: tentamen)
Tisdag 29 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
 
Kemi 1 7 FUP- LK1X13
Salstentamen 1 2 FUP (1401 Examination 1)
Onsdag 30 maj klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
 
Fysik 1 11 FUP- LF1X03
Salstentamen/Energilära 4 FUP (1302 Energilära)
Torsdag 31 maj klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
 
Migration och integration 15 HP- LMIK16
Salstentamen 4 HP (1601 Salstentamen)
Fredag 1 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
 
Biologi 2 7 FUP- LB2X03
Salstentamen 3.5 FUP (1702 Form och funktion hos djur, särskilt människa)
Fredag 1 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
 
Svenska I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS1N17
Salstentamen 3.5 HP (1702 Tentamen)
Fredag 1 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Salstentamen 5 HP (1805 Litteratur: tentamen)
Lördag 2 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
 
Inställd
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Salstentamen 4 HP (1705 Litteratur: tentamen)
Lördag 2 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Inställd
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera-Digital tentamen 5 HP (1701 Språkfärdighetstest)
Lördag 2 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA exam. Bring your computer and your charger. Make sure you can log in to eduroam and JU account.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera-Digital tentamen 5 HP (1801 Examination)
Lördag 2 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: A0320
Fritext: INSPERA exam. Bring your computer and your charger. Make sure you can log in to eduroam and JU account.
 
Inställd
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera-Digital tentamen 5 HP (1710 Språkfärdighetstest)
Lördag 2 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA exam. Bring your computer and your charger. Make sure you can log in to eduroam and JU account.
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Salstentamen 5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l 7.5 HP- LMTK18
Salstentamen 1.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen, metod/statistik l)
Måndag 4 juni klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 1 11 FUP- LF1X03
Salstentamen/Strålningsfysik 2 FUP (1303 Strålningsfysik)
Måndag 4 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Torsdag 7 juni klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-27)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17 Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Salstentamen 5 HP (1704 Delkurs 2: Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 7 juni klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-27)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 7 juni klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-27)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G13
Salstentamen 7.5 HP (1302 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv)
Torsdag 7 juni klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-27)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 7.5 HP (1705 Jämförande politik)
Fredag 8 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K17
Salstentamen 1 HP (1703 Skriftlig tentamen, fonetik)
Fredag 8 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K17
Salstentamen 1 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen II)
Fredag 8 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Salstentamen 1.5 HP (1805 Grammatik och fonetik: tentamen i fonetik)
Fredag 8 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Fredag 8 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LELG16
Salstentamen/Fonetikdel 1 HP (1601 Språkfärdighet: skriftlig tentamen)
Fredag 8 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: fonetikdelen
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen 2 FUP (1403 Examination 3)
Fredag 8 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-26)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 8 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 7.5 HP (1704 Imperialism och världskrig, 1880-1945)
Fredag 8 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska - kommunikation och språk II för grundlärare F-3 7.5 HP- LSKN17
Salstentamen 1 HP (1704 Dugga)
Fredag 8 juni klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 8 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-28)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen/Grammatik 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Fredag 8 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-05-30)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Grammatik
 
Matematik 4 7 FUP- LM4X03
Salstentamen 3 FUP (1403 Integration och komplexa tal)
Måndag 11 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Salstentamen 2 HP (1702 Tentamen)
Tisdag 12 juni klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen! Se till att kunna Dina användaruppgifter till JU-kontot och Eduroam(wifi) Medtag dator och laddare.
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK17
Salstentamen 2 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen 1)
Tisdag 12 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK17
Salstentamen 4 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen 2)
Tisdag 12 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5.5 HP (1704 Etik och livsfrågor: salstentamen)
Tisdag 12 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK16
Salstentamen 5.5 HP (1602 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 12 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsrätt II 7.5 HP- LA2K17
Salstentamen 4.5 HP (1703 Salstentamen)
Tisdag 12 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA1G16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Tisdag 12 juni klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 7.5 HP (1703 Upplysning och revolution, 1720-1880)
Tisdag 12 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsrätt 7.5 HP- LARG15
Salstentamen 7.5 HP (1501 Examination)
Tisdag 12 juni klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1706 Religionshistoria: tentamen II)
Onsdag 13 juni klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik F-3, I 7.5 HP- LM1N13
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Torsdag 14 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LM1N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 14 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera-Digital tentamen 5 HP (1701 Språkfärdighetstest)
Torsdag 14 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-04)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA exam. Bring your computer and your charger. Make sure you can log in to eduroam and JU account.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera-Digital tentamen 5 HP (1710 Språkfärdighetstest)
Torsdag 14 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-04)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA exam. Bring your computer and your charger. Make sure you can log in to eduroam and JU account.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera-Digital tentamen 5 HP (1801 Examination)
Torsdag 14 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-06-04)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA exam. Bring your computer and your charger. Make sure you can log in to eduroam and JU account.
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Salstentamen 2 HP (1702 Tentamen)
Fredag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen! Se till att kunna Dina användaruppgifter till JU-kontot och Eduroam(wifi) Medtag dator och laddare/OMTENTAMEN
 
Svenska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS2N17
Salstentamen 2.5 HP (1702 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska för Grundlärare 4-6 II 7.5 HP- LS2N13
Salstentamen 2 HP (1502 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1705 Religionshistoria: tentamen I)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 7.5 HP (1703 Upplysning och revolution, 1720-1880)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp 30 HP- LMBK16
Salstentamen 5 HP (1601 Delkurs I: Individuell salstentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17
Salstentamen 5 HP (1704 Delkurs 2: Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Business Administration 7.5 HP- LBAG15
Salstentamen 4.5 HP (1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Salstentamen 5 HP (1805 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp 30 HP- LKPB17
Salstentamen 7.5 HP (1002 Kommunikation på organisationsnivå)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kommunikation och organisation 7.5 HP- LKOK18
Salstentamen 3.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G13
Salstentamen 7.5 HP (1302 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-06-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen/Tentamen 1 3 FUP (1401 Examination 1)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Global Challenges and Strategies for Sustainable Development 15 HP- LGCG17
Salstentamen 7.5 HP (1702 Salstentamen)
Måndag 20 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen/Tentamen 2 2 FUP (1402 Examination 2)
Måndag 20 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 7.5 HP (1704 Imperialism och världskrig, 1880-1945)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 7.5 HP (1705 Jämförande politik)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen/Tentamen 3 2 FUP (1403 Examination 3)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPRK14
Salstentamen 3 HP (1603 Individuell salstentamen)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPRK14
Salstentamen 7.5 HP (1401 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1706 Religionshistoria: tentamen II)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK16
Salstentamen 5.5 HP (1602 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Salstentamen 5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l 7.5 HP- LMTK18
Salstentamen 1.5 HP (1804 Individuell skriftlig tentamen, metod/statistik lI)
Onsdag 22 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K17
Salstentamen 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Salstentamen 6 HP (1804 Grammatik och fonetik: tentamen i grammatik)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen/Fonetikdel 1.5 HP (1808 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Fonetik
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1603 Socialpsykologi med grupprocesser)
Lördag 25 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen/Grammatik 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Fredag 31 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Grammatik
 
Matematik F-3, II 7.5 HP- LM2N13
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 1 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 1 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Strategic HR 7.5 HP- LSCK18
Salstentamen 5 HP (1803 Individual written examination)
Tisdag 18 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen 1 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen, del 2)
Onsdag 19 september klockan 08:00 till 09:00
Anmälan öppnar 2018-08-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 29 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 29 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Onsdag 3 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 7.5 HP (1705 Jämförande politik)
Onsdag 3 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen/Imperialism och världskrig, 1880-1945 7.5 HP (1704 Imperialism och världskrig, 1880-1945)
Onsdag 3 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen 1 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen, del 2)
Torsdag 25 oktober klockan 08:00 till 09:00
Anmälan öppnar 2018-09-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 10 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen 1 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen, del 2)
Torsdag 15 november klockan 08:00 till 09:00
Anmälan öppnar 2018-10-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 december klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 december klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena