student
Studier

Tentamensschema JTH

Tentamensschema JTH

Affärsjuridik för ingenjörer

KurskodTAIG15 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Anna Sellin, sean ca 5 studenter

Affärslogistik

KurskodTALG15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Eva Johansson Tillsammans med TALG17 och TMPN16 ca 5 studenter. Utfasad kurs tenteras för näst sista gången

Affärslogistik

KurskodTALG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda27
FritextAnsvarig: Eva Johansson Tillsammans med TALG15 och TMPN16 ca 35 studenter

Affärsplanering med kalkylering och tillverkning

KurskodTAKK14 Provkod1401 SalLönnen
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-12
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda0
Fritext

Affärsplanering och entreprenörskap

KurskodTBPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Mats Thilén ca 10 studenter

Användarstudier

KurskodTABG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda19
FritextAnsvarig: Anders Rudgård, ruan, Bruce Ferwerda ca 65 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Arbete-Människa-Teknik

KurskodTAMK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: Johan Karltun ca 40 studenter

Avancerad materialteknik

KurskodTAMR24 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid1200 Sluttid1330
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda25
FritextAnsvarig: Nils-Eric Andersson ca 40 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Avancerad materialteknik

KurskodTAMR24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1330
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Arne Dahle, daham Examinator: Nils-Eric Andersson, AnNE ca 15 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Belysningsplanering i kundnära projekt

KurskodTPDN16 Provkod1603 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda13
FritextAnsvarig: Mathias Adamsson ca 30 studenter

Belysningsplanering i kundnära projekt

KurskodTPDN16 Provkod1603 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mathias Adamsson, AdMa ca 7 studenter

Belysningsteknik och kvalitetssäkring

KurskodTBKK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda19
FritextAnsvarig: Mikael Petersson ca 30 studenter

BIM - Requirements and Specifications

KurskodTBRS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda19
FritextAnsvarig: Peter Johansson ca 25 studenter

BIM - Requirements and Specifications

KurskodTBRS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Johansson ca 8 studenter

Bostadsplanering

KurskodTBUK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda7
FritextAnsvarig: Kaj Granath ca 25 studenter

Bostadsplanering och utformning

KurskodTBGK14 Provkod1402 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Kaj Granath ca 20 studenter

Byggherre och förvaltning

KurskodTBFK14 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda81
FritextAnsvarig: Thomas Olsson ca 90 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Byggherre och förvaltning

KurskodTBFK14 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Thomas Olsson, olstho ca 40 studenter PingPong tentamen, se till att du har åkomst till PingPong

Byggherre, ombyggnad och förvaltning

KurskodTBOK14 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda52
FritextAnsvarig: Thomas Olsson ca 70 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account. Datum ändrat på begäran av kursansvarig

Byggherre, ombyggnad och förvaltning

KurskodTBOK14 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Thomas Olsson, olstho ca 20 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Byggmaterial och byggteknik 2

KurskodTM2K14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-12 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-02
Antal anmälda135
FritextAnsvarig: Peter Karlsson ca 160 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Byggmaterial och byggteknik 2

KurskodTM2K14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Karlsson, KarP ca 60 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Byggnadsmekanik

KurskodTBHK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda65
FritextAnsvarig: Hamid Movafaghi, movham ca 40 studenter

CAD - Grundläggande solidmodellering

KurskodTCSA17 Provkod1001 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Olof Granath, grol ca 10 studenter

CAD 1 med ritteknik

KurskodT1CG13 Provkod1301 SalEken
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-12
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda0
FritextHjälpmedel: Data och papper

CAD 2 med Rapid prototyping

KurskodTCRK15 Provkod1501 SalLönnen, Träcentrum
Provdatum2018-01-10 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-10
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda0
Fritext

Cloud Computing and Data Analytics

KurskodTCCR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Ulf Johansson ca 10 studenter

Databasadministration

KurskodTDAN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Sonny Johansson ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Databassystem och trender

KurskodTDTS24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Carstensen, CaAn ca 5 studenter. Utfasad kurs tenteras för sista gången

Datastrukturer och algoritmer

KurskodTDSK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-02
Antal anmälda71
FritextAnsvarig: Ragnar Nohre ca 90 studenter

Datastrukturer och algoritmer

KurskodTDSK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Ragnar Nohre ca 20 studenter

Datateknisk introduktionskurs

KurskodTDIG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Ragnar Nohre, nora ca 50 studenter

Datorsimulering i fysik och teknik

KurskodTDSK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Ilia Belov, beli ca 2 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Datorstöd för konstruktion

KurskodTDKS24 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-01
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Joel Johansson Muntlig tentamen ingen vakt eller rumsbokning behövs Tenteras för näst sista gången

Datorstöd för konstruktion

KurskodTDKS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-01
Antal anmälda19
FritextAnsvarig: Joel Johansson Muntlig tentamen ingen vakt eller rumsbokning behövs

Datorstöd för konstruktion

KurskodTDKS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Joel Johansson, JoJo ca 8 studenter Muntlig tentamen, inga vakter eller salar behöver bokas

Designmetodik och projektarbete

KurskodTDEG14 Provkod1401 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-18 Starttid1300 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-18
Anmälan stänger2017-12-08
Antal anmälda19
Fritext

Digitalteknik med VHDL

KurskodTDVK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda63
FritextAnsvarig: Anna-Karin Carstensen ca 75 studenter

Digitalteknik med VHDL

KurskodTDVK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna-Karin Carstensen, CaAk ca 20 studenter

Diskret matematik

KurskodTDMG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanoff, ivtj ca 40 studenter Tillsammans med TDMG17

Diskret matematik

KurskodTDMG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda18
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanoff, ivtj ca 60 studenter Tillsammans med TDMG13

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring

KurskodTEEG14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Jan Weiss, weja ca 10 studenter Ansvarig: Håkan Hammarin hamhak, Sonny Johansson, examinator ca 10 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring

KurskodTEEG14 Provkod14H1 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Jan Weiss. weja ca 60 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto.

Ekonomistyrning för ingenjörer

KurskodTESN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anette Johansson ca 10 studenter

Ellära och mätteknik

KurskodTEMK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda18
FritextAnsvarig: Thomas Biro, bith ca 20 studenter

Enchipsdatorer

KurskodTEDK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Anna-Karin Carstensen, caak ca 15 studenter

Energi och installationsteknik

KurskodTEIN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda23
FritextAnsvarig: Thomas Olsson ca 45 studenter

Entrepreneurial Governance of IT

KurskodTEGR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov ca 5 studenter Tillsammans med JIBS, JEGR25

Entrepreneurial Performance Management och IT

KurskodTEPR22 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov, tavl ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för sista gången Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Entreprenörskap och affärsplanering

KurskodTEAG15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1530
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Mats Thilén ca 35 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Envariabelanalys

KurskodTVAK13 Provkod1301 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda85
FritextAnsvarig: Mattias Nyfeler ca 90 studenter

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-19 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-09
Antal anmälda177
FritextAnsvarig: Kenneth Hulth ca 200 studenter Tentamen flyttad från 22/12 i samråd med kursansvarig

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda19
FritextAnsvarig: Peter Olofsson ca 65 studenter

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda15
FritextAnsvarig: Peter Olofsson, olopet ca 100 studenter

Envariabelanalys

KurskodTVAK13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda28
FritextAnsvarig: Kenneth Hulth, huke ca 100 studenter

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Kenneth Hulth ca 120 studenter

Envariabelanalys

KurskodTVAK13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mattias Nyfeler ca 20 studenter

Ergonomi (Human Factors 2)

KurskodTERS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Lars Eriksson, examinator ca 5 studenter

Flervariabelanalys

KurskodTFVK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda20
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanov. ivtj ca 50 studenter Tillsammans med TFVK17

Flervariabelanalys

KurskodTFVK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda11
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanov, ivtj ca 15 studenter Tillsammans med TFVK14

Forma med ljus

KurskodTFJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-01
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: Mathias Adamsson ca 40 studenter

Forma med ljus

KurskodTFJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mathias Adamsson ca 30 studenter

Forsknings- och utredningsmetodik

KurskodTFUS26 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda24
FritextAnsvarig: Anette Karltun ca 40 studenter

Forsknings- och utredningsmetodik

KurskodTFUS24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Anette Karltun ca 2 studenter Utfasad kurs tenteras för näst sista gången.

Forsknings- och utredningsmetodik

KurskodTFUS26 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anette Karltun, KAne ca 10 studenter

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1602 Sal
Provdatum2017-12-12 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-12
Anmälan stänger2017-12-02
Antal anmälda78
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 110 studenter

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-12-09
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 40 studenter Omtentamen

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1603 Sal
Provdatum2018-03-16 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-02-16
Anmälan stänger2018-03-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1603 Sal
Provdatum2018-04-12 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-03-12
Anmälan stänger2018-04-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1604 Sal
Provdatum2018-05-15 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-03-12
Anmälan stänger2018-05-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1604 Sal
Provdatum2018-05-25 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-04-25
Anmälan stänger2018-05-15
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Fördjupad nätverksdesign

KurskodTFNF17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid1000 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda35
FritextAnsvarig: Sonny Johansson Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account. ca 60 studenter

Fördjupad nätverksdesign

KurskodTFNF17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1000
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Sonny Johansson, johson ca 12 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Företags samhällsansvar (CSR)

KurskodTCSK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-15 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-05
Antal anmälda27
FritextAnsvarig: ca 50 studenter

Företags samhällsansvar (CSR)

KurskodTCSK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Hamid Jafari ca 10 studenter

Företagslogistik

KurskodTFLK15 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid1200 Sluttid1330
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda33
FritextAnsvarig: Mats Thilén, Examinator: Jenny Bäckstrand Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account. ca 40 studenter

Företagslogistik

KurskodTFLK15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mats Thilén, thimat Examinator: Jenny Bäckstrand, BacJ 10 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Geografiska informationssystem

KurskodTGIK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda0
FritextKursansvarig: Annika Moscati ca 5 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto.

Geokonstruktion och förorenad mark

KurskodTGFN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda16
FritextAnsvarig: Kjell Nero ca 20 studenter

Geokonstruktion och förorenad mark

KurskodTGFN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Kjell Nero, NeKj ca 7 studenter

Geoteknik

KurskodTGOK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda89
FritextAnsvarig: Nasik Najar ca 100 studenter

Geoteknik

KurskodTGOK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Nasik Najar ca 40 studenter

Grafisk design och visuell kommunikation

KurskodTG1G17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-11 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-01
Antal anmälda65
FritextAnsvarig: Martin Lindh ca 90 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Grafisk design och visuell kommunikation

KurskodTG1G17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Martin Lindh, lindma PingPong exam, make sure that you have access to PingPong ca 30 studenter

Grunder i belysningsteknik

KurskodTGBG16 Provkod1701 SalA0323
Provdatum2017-12-06 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-11-26
Antal anmälda28
FritextAnsvarig: Johanna Glans ca 33 studenter Digital tentamen i Inspera. Se till att du har fungerande användarkonto

Grunder i belysningsteknik

KurskodTGBG16 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Johanna Glans ca 20 studenter

Grunderna i hållbar Supply Chain Management

KurskodTSSG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda31
FritextAnsvarig: David Eriksson ca 40 studenter

Grunderna i hållbar Supply Chain Management

KurskodTSSG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: David Eriksson, endav ca 10 studenter

Grundläggande fysik 1

KurskodTG1G13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda17
FritextAnsvarig: Jörgen Gustafsson ca 40 studenter

Grundläggande fysik 2

KurskodTG2G14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Thomas Biro ca 40 studenter

Grundläggande matematik och kemi

KurskodTGMG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Christer Magnusson ca 20 studenter. Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången

Grundläggande nätverksdesign

KurskodTGNG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Sonny Johansson, johson ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Hydraulik och markteknik

KurskodTHGK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda39
FritextAnsvarig: Torbjörn Schultz, Scto ca 40 studenter

Hållbarhet, analyser och simuleringar

KurskodTHAR27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Kaj Granath ca 10 studenter

Hållfasthetslära

KurskodTHLK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda46
FritextAnsvarig: Lennart Mähler ca 65 studenter

Inbyggda och mobila system

KurskodTMSN15 Provkod1502 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Ann-Karin Carstensen, caak ca 10 studenter

Industriell ekonomi

KurskodTIMG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Jan Weiss ca 10 studenter Tillsammans med TIMG17

Industriell ekonomi

KurskodTIMG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda60
FritextAnsvarig: Jan Weiss ca 80 studenter Tillsammans med TIMG13

Industriell ekonomi

KurskodTIMG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Jan Weiss, WeJa ca 20 studenter

Industriell ekonomi och företagsorganisation

KurskodTIFG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda3
FritextMotsvarande tentamen Ekonomi i kurs TIPG17/1705

Industriell marknadsföring

KurskodTLPK15 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda26
FritextAnsvarig: Mats Thilén ca 20 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account. OBS! Ändrat klockslag

Industriell marknadsföring

KurskodTIMK15 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid0800 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda25
FritextAnsvarig: Mats Thilén Muntlig tentamen, adm. av ansvarig. Inga lokaler eller vakter behövs. Genomförs gruppvis under 2 tim, 14/12 alt 15/12. Bokas direkt med kursansv. i PingPong, se kurs PM.

Industriell marknadsföring

KurskodTIMK15 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-15 Starttid0800 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-05
Antal anmälda25
FritextAnsvarig: Mats Thilén Muntlig tentamen, adm. av ansvarig. Inga lokaler eller vakter behövs. Genomförs gruppvis under 2 tim, 14/12 alt 15/12. Bokas direkt med kursansv. i PingPong, se kurs PM.

Industriell marknadsföring

KurskodTIMK15 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid0800 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mats Thilén Muntlig tentamen, adm. av ansvarig. Inga lokaler eller vakter behövs. Genomförs gruppvis under 2 tim. Bokas direkt med kursansv. i PingPong, se kurs PM.

Industriell marknadsföring

KurskodTLPK15 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1530
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mats Thilén thimat Examinator: Anette Johansson, JAne ca 5 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap

KurskodTIFR26 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda2
Fritext(Research Methods 2 * Experiments System Development) * join 1702 Ping Pong exam. Please make sure that you have a valid account. (Ansvarig: Rob Day ca 20 studenter).

Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap

KurskodTIFR26 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda15
Fritext(Research Methods 2 * Experiments System Development) Ping Pong exam. Please make sure that you have a valid account. (Ansvarig: Rob Day ca 40 studenter).

Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap

KurskodTIFR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda1
Fritext(Research Methods 1 - Case Studies Surveys) * join 1701 Ping Pong exam. Please make sure that you have a valid account. (Ansvarig: Rob Day ca 20 studenter).

Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap

KurskodTIFR26 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda14
Fritext(Research Methods 1 - Case Studies Surveys) Ping Pong exam. Please make sure that you have a valid account. (Ansvarig: Rob Day ca 40 studenter).

Information Architecture and Semantic Technologies

KurskodTSTS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov, TaVl ca 5 studenter Detta tillfälle är inställt enligt info från kursansvarig. Ersätt av TIAK17. Återigen öppnat på begäran av ansvarig.

Information Architecture and Semantic Technologies

KurskodTSTS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov, TaVl ca 10 studenter

Informations- och kommunikationsteknik

KurskodTITK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda13
FritextAnsvarig: Anders Kvarnemo, kvaand ca 35 studenter

Informationsarkitektur

KurskodTAUK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda70
FritextAnsvarig: Martin Lindh ca 90 studenter

Informationsarkitektur

KurskodTIAK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda23
FritextKursansvarig: He Tan Ca 30 studenter

Informationsarkitektur

KurskodTAUK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Martin Lindh, lindma ca 30 studenter

Informationslogistik

KurskodTILS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: He Tan ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången

Inköpslogistik

KurskodTILN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Jenny Bäckstrand, bacj ca 10 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong!

Internet- och molntjänster

KurskodTMTN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Peter Larsson-Green ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Introduktion till elektronik

KurskodTIEK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda13
FritextAnsvarig: Anna-karin Carstensen ca 15 studenter

Introduktion till logistik och materialhantering

KurskodTLMG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Mats Thilén ca 15 studenter

Introduktion till produktframtagning

KurskodTIPG13 Provkod1303 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig. Leif Svensson ca 5 studenter, tillsammans med TIPG17/1703

Introduktion till produktframtagning

KurskodTIPG13 Provkod1403 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Leif Svensson ca 5 studenter, tillsammans med TIPG171703

Introduktion till produktframtagning

KurskodTIPG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig. Leif Svensson ca 5 studenter Tillsammans med TIPG17/1701

Introduktion till produktframtagning

KurskodTIPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Leif Svensson ca 5 studenter Tillsammans med TIPG17/1701

Introduktion till produktframtagning

KurskodTIPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextTillsammans med TIPG17 ca 10 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete

KurskodTIPG17 Provkod1705 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda101
FritextAnsvarig: Leif Svensson ca 110 studenter

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete

KurskodTIPG17 Provkod1703 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda100
FritextAnsvarig: Leif Svensson Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account. ca 110 studenter

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete

KurskodTIPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda11
FritextAnsvarig: Leif Svensson ca 60 studenter

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete

KurskodTIPG17 Provkod1703 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Leif Svensson, svelei ca 50 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete

KurskodTIPG17 Provkod1705 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Leif Svensson, svelei ca 50 studenter

Introduktion till programmering

KurskodTIPK17 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda97
FritextAnsvarig: Anders Carstensen ca 120 studenter

Introduktion till programmering

KurskodTIPK17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Carstensen, CaAn ca 40 studenter

Kemi

KurskodTBKE06 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-15 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-05
Antal anmälda74
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 110 studenter

Kemi

KurskodTBKE06 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextÁnsvarig: Johan Strandler ca 40 studenter Omtentamen

Kemi

KurskodTBKE06 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-03-09 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-02-09
Anmälan stänger2018-02-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Kemi

KurskodTBKE06 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-04-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-03-06
Anmälan stänger2018-03-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Konstruktionselement

KurskodTKEK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda85
FritextAnsvarig: Dag Raudberget ca 110 studenter

Konstruktionselement

KurskodTKEK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Dag Raudberget, RaDa ca 40 studenter

Konstruktionsteknik 1

KurskodTK1K14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda60
FritextAnsvarig: Kjell Nero, nekj ca 80 studenter

Konstruktionsteknik 2

KurskodTK2K15 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-08
Antal anmälda66
FritextAnsvarig: Hamid Movaffaghi ca 60 studenter

Konstruktionsteknik 2

KurskodTK2K15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Hamid Movaffaghi, movham ca 30 studenter

Kvalitetsledning

KurskodTKLK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-01
Antal anmälda59
FritextAnsvarig: Leif Svensson ca 90 studenter

Kvalitetsledning

KurskodTKLK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Leif Svensson, svelei ca 20 studenter

Kvalitetssäkring av mjukvaruprodukter

KurskodTKSS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: He Tan, tanhe ca 10

Lean och grön logistik

KurskodTLLK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Thomas Wigerfelt, Hamid Jafari ca 10 studenter

Leda hållbara organisationer

KurskodTLSG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-12 Starttid1000 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-02
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: HhKa, Karin Havemose ca 50 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Leda hållbara organisationer

KurskodTLSG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Larsson-Green, larpet ca 10 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Ledarskap - tillämpad förändring

KurskodTLTK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-03-24 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2018-03-14
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Johan Karltun ca 35 studenter Datumet ändrat till 24/3 från 9/12 enligt kursansvarig.

Ledarskap och projektledning

KurskodTLPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Rainer Winkler Ansvarig: Rainer Winkler ca 11 studenter OBS! Detta tillfälle är endast för studenter i program TGAR315h registrerade i kursen HT17. Felaktig anmälan avregistreras!

Ledarskap och projektledning

KurskodTLPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda39
FritextAnsvarig: Rigmor Skoglund ca 90 studenter OBS! Detta tillfälle är endast för studentet i program TGMM316H. Felaktig anmälan avregistreras! PingPong tenta Se till att du har åtkomst till Pingpong

Ledarskap och projektledning

KurskodTLPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-01
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rigmor Skoglund ca 70 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong!

Ledarskap och projektledning

KurskodTLPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rigmor Skoglund, skorig ca 20 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Linjär algebra

KurskodTLJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-10 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-30
Antal anmälda220
FritextAnsvarig: Anders Andersson, Tjavdar Ivanov, IvTj, Peter Olofsson ca 200 studenter

Linjär algebra

KurskodTLJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: Anders Andersson, aand ca 15 studenter

Linjär algebra

KurskodTLJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Andersson, Aand ca 100 studenter

Linjär algebra och funktionslära

KurskodTLFG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda37
FritextAnsvarig: Anders Andersson, aand ca 120 studenter

Linjär algebra och funktionslära

KurskodTLFG13 Provkod1302 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda57
FritextAnsvarig: Anders Andersson ca 140 studenter

Linjär algebra och optimering

KurskodTAOG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanov, ivtj ca 10 studenter

Logistiska gränssnitt

KurskodTLGG13 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-12 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-02
Antal anmälda57
FritextAnsvarig: Olof Granath ca 20 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account. Samma salar och vakter kan användas även till TLSG16

Logistiska gränssnitt

KurskodTLGG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-12 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-02
Antal anmälda60
FritextAnsvarig: Olof Granath ca 70 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Logistiska gränssnitt

KurskodTLGG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Olof Granath, GrOl ca 20 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Marknadsföring och försäljning

KurskodTMFK14 Provkod1401 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-22
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda0
Fritext

Matematik 1

KurskodTBM107 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-20 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-20
Anmälan stänger2017-12-10
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 110 studenter

Matematik 1

KurskodTBM107 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-12-12
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 40 studenter Omtentamen

Matematik 1

KurskodTBM107 Provkod1703 Sal
Provdatum2018-03-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-02-06
Anmälan stänger2018-02-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Matematik 1

KurskodTBM107 Provkod1703 Sal
Provdatum2018-04-03 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-03-03
Anmälan stänger2018-03-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Matematik 2

KurskodTBM207 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-05-21 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-04-21
Anmälan stänger2018-05-11
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Matematik 2

KurskodTBM207 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-05-30 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-04-25
Anmälan stänger2018-05-20
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Matematisk statistik

KurskodTMAK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-30
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: ca 30 studenter Tillsammans med TMSG14

Matematisk statistik

KurskodTMSG14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-30
Antal anmälda112
FritextAnsvarig: Pär Sandström ca 120 studenter skriver tillsammans med TMAK17

Matematisk statistik

KurskodTMSK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-30
Antal anmälda13
FritextAnsvarig: ca 10 studenter Extra tillfälle

Matematisk statistik

KurskodTMSG14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda23
FritextAnsvarig: Fredrik Abrahamsson ca 110 studenter

Matematisk statistik

KurskodTMAK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: ca 10 studenter

Matematisk statistik

KurskodTMSG14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Pär Sandström, sanpar ca 50 studenter

Material och design

KurskodTMDR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda52
FritextAnsvarig: Samuel Awe ca 30 studenter

Material och design

KurskodTMDR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Samuel Awe, awesam ca 30 studenter

Material- och produktionsstyrning

KurskodTMPN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextSamma tentamen som TMPN16 ca 5 studenter

Material- och produktionsstyrning

KurskodTMPN16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Fredrik Tiedemann ca 15 studenter

Materiallära

KurskodTMTK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda22
FritextAnsvarig: Anders Sjögren/ Examinator: Olof Granath ca 20 studenter

Mekanik 1

KurskodT1MK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda33
FritextAnsvarig: Lennart Mähler ca 20 studenter

Mekanik 2

KurskodT2MK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Lennart Mähler, mahlen Utfasad kurs tenteras för näst sista gången ca 15 studenter

Mjukvaruutveckling ur ett produktperspektiv

KurskodTMUR25 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rob Day ca 10 studenter Utfasad kurs, tenteras för sista gången. This is the last time for this exam.

Mjukvaruutveckling ur ett produktperspektiv

KurskodTMUR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Rob Day ca 5 studenter

Modellering och simulering av gjutning

KurskodTMSS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Attila Dioszegi ca 40 studenter

Modellering och simulering av gjutning

KurskodTMSS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Attila Dioszegi ca 10 studenter

Människa-Teknik-Organisation

KurskodTMTR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda37
FritextAnsvarig: Johan Karltun ca 50 studenter Sal meddelas senare Muntlig tentamen(oral examination) according to separate schedule Inga vakter eller salar behöver bokas

Människa-Teknik-Organisation

KurskodTMTR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid0800 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-06
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda34
FritextAnsvarig: Johan Karltun Sal meddelas senare Muntlig tentamen(oral examination) according to separate schedule Inga vakter eller salar behöver bokas

Människa-Teknik-Organisation

KurskodTMTR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anette Karltun ca 10 studenter

Möbeldesign 1

KurskodTMDK15 Provkod1501 SalLönnen, Träcentrum
Provdatum2018-01-08 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-08
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
Fritext

Möbeldesign 2

KurskodTMNK14 Provkod1401 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-18 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-18
Anmälan stänger2017-12-08
Antal anmälda12
Fritext

Olinjär FEA

KurskodTOLR24 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda34
FritextAnsvarig: Peter Hansbo ca 40 studenter

Olinjär FEA

KurskodTOLR24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Hansbo ca 15 studenter

Operativsystem för inbyggnad

KurskodTOIK14 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-15 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-05
Antal anmälda34
FritextAnsvarig: Bengt Ekeberg ca 60 studenter

Operativsystem för inbyggnad

KurskodTOIK14 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Bengt Ekeberg, EkBe ca 20 studenter

Operativsystemsteori

KurskodTOSK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Bengt Ekeberg, ekbe ca 25 studenter

Optimeringsdriven design

KurskodTODS25 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Roland Stolt, stro ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för sista gången

Optimeringsdriven design

KurskodTODS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Kent Salomonsson ca 5 studenter

Produktionsledning

KurskodTPLS24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda2
FritextUtfasad kurs, tenteras för sista gången. Tenteras tillsammans med TPLS27

Produktionsledning

KurskodTPLS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Nina Edh Mirzaei, edhnin ca 5 studenter Utfasad kurs. Tenteras ytterligare 2 gånger

Produktionslogistik

KurskodTPLN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda96
FritextAnsvarig: Joakim Wikner ca 100 studenter Datum ändrat i samråd med ansvarig.

Produktionslogistik

KurskodTPLN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Joakim Wikner, WJoa ca 40 studenter

Produktionsstyrning

KurskodTPOK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-19 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-09
Antal anmälda101
FritextAnsvarig: Martin Lennartsson ca 100 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Produktionsstyrning

KurskodTPOK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Martin Lennartsson, lenmar ca 40 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Produktionsteknik 1

KurskodTP1N16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda33
FritextAnsvarig: Jonas Bjarnehäll ca 50 studenter

Produktionsteknik 1

KurskodTP1N16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Jonas Bjarnehäll ca 10 studenter

Produktionsutveckling I, strategi och system

KurskodTP1R27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Carin Rösiö ca 15 studenter

Produktionsutveckling II, metoder och verktyg

KurskodT2PS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda34
FritextAnsvarig: ca 40 studenter

Produktspecificering och kravhantering

KurskodTPKS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-30
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Rob Day ca 20 studenter

Produktspecificering och kravhantering

KurskodTPKS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rob Day, dayrob ca 5 studenter

Produktutformning och materialval

KurskodTPMK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-09 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-29
Antal anmälda37
FritextAnsvarig: Samuel Awe ca 50 studenter

Programmering för automatiserad konstruktion

KurskodTPAR27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Joel Johansson ca 5 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Programmering i Python

KurskodTPPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Peter Larsson-Green, larpet ca 5 studenter

Projekteringsstöd för belysningsplanering

KurskodTBEK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Johanna Glans ca 5 studenter

Projektledning

KurskodTPLK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Erik Havemose ca 5 studenter

Projektledning

KurskodTPRG10 Provkod1001 SalE2105
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda7
FritextAnsvarig: Rigmor Skoglund ca 15 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto. Datum ändrat i samråd med ansvarig.

Projektledning

KurskodTPRG10 Provkod1002 SalE2105
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rainer Winkler ca 10 studenter PingPong tenta - Se till att du har åtkomst till Pingpong! Enligt ök med kursansvarig så går denna PingPong tentamen under helgen

Projektledning och metoder

KurskodTPJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Rainer Winkler, wira ca 40 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Prototyptillverkning

KurskodTPTK14 Provkod1401 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-11
Anmälan stänger2017-12-01
Antal anmälda25
Fritext

Samhällsbyggnad

KurskodTSBG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Anne-Marie Dahl dahann ca 15 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången.

Samhällsbyggnad

KurskodTSBG13 Provkod1302 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Ann-Marie Dahl, dahann ca 20 studenter Utfasad kurs tenteras näst sista gången

Samhällsbyggnad

KurskodTSBG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda84
FritextAnsvarig: Anne-Marie Dahl ca 60 studenter

Samhällsplanering

KurskodTSAG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: dahann ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gång!

Service Level Management

KurskodTSLK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda34
FritextAnsvarig: Anders Kvarnemo, Examinator: Sonny Johansson ca 50 studenter

Service Level Management

KurskodTSLK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Kvanemo Examinator: Sonny Johansson ca 10

Skriptprogrammering

KurskodTSPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-05
Antal anmälda65
FritextAnsvarig: Peter Larsson-Green ca 60 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Skriptprogrammering

KurskodTSTG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-05
Antal anmälda19
FritextAnsvarig Peter Larsson-Green ca 30 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong!

Skriptprogrammering

KurskodTSPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Larsson-Green, larpet ca 25 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1710 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Samma tentamen gäller även för provkod 1701 ca 30 studenter Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1711 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda6
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Samma tentamen gäller även för provkod 1702 ca 30 studenter Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-03-07
Anmälan stänger2018-03-28
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-03-07
Anmälan stänger2018-03-28
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1710 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-03-07
Anmälan stänger2018-03-28
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Samma tentamen gäller även för provkod 1701 ca 15 studenter Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1711 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-03-07
Anmälan stänger2018-03-28
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Samma tentamen gäller även för provkod 1702 ca 15 studenter Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-13
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med LS2K15 och JSAK13, ca 20 studenter Kursen består av 2 provdelar som tenteras samtidigt student anmäler sig till båda.

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-13
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med LS2K15 och JSAK13, ca 20 studenter Detta provmoment tenteras efter ök med kursansvarig.

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1710 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-13
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda14
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15/1701

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1711 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-13
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda14
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15/1702 Detta provmoment tenteras efter ök med kursansvarig.

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-03
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAK13 och LS2K15 Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-03
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextMaria Kjörning tillhör TS2K15

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1710 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-03
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör Ts2k15/1701

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1711 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-03
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-06-02 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-05-02
Anmälan stänger2018-05-23
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAK13 och LS2K15 Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-06-02 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-05-02
Anmälan stänger2018-05-23
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1710 Sal
Provdatum2018-06-02 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-05-02
Anmälan stänger2018-05-23
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15/1701

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1711 Sal
Provdatum2018-06-02 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-05-02
Anmälan stänger2018-05-23
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15

Säkra mjukvarusystem

KurskodTSMS25 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Anders Adlemo ca 30 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Säkra mjukvarusystem

KurskodTSMS25 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Adlemo, adland ca 6 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Tillverkningsteknik

KurskodTTVK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Ehsan Ghassemali ca 30 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Tillämpad FEM med dimensionering

KurskodTFDK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Mirza Cenanovic, cenmir ca 20 studenter

Tillämpad matematik och fysik

KurskodTMFG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2017-12-17 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: Thomas Biro ca 40 studenter Datum ändrat enligt överenskommelse med ansvarig.

Tillämpad matematik och fysik

KurskodTMFG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Thomas Biro ca 15 studenter

Tillämpad webbarkitektur

KurskodTAWK17 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda62
FritextAnsvarig: Johan Kohlin ca 80 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Tillämpad webbarkitektur

KurskodTAWK17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Kohlin, KoJo ca 25 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Tillämpad webbarkitektur II

KurskodT2TK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-13 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-06
Anmälan stänger2017-12-03
Antal anmälda10
FritextTillsammans med TAWK17 ca 15 studenter PingPong tentamen

Tillämpad webbarkitektur II

KurskodT2TK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Kohlin, KoJo ca 20 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Trådlösa nätverk

KurskodTTNK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-04
Antal anmälda33
FritextAnsvarig: Sigurd Israelsson, Examinator: Anders Adlemo Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account. ca 50 studenter

Trådlösa nätverk

KurskodTTNK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Sigurd Israelsson, isrsig Examinator: Anders Adlemo, adland ca 15 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

User Experience Design

KurskodTUER26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Andrea Resmini, rean ca 15 studenter

Utredningsmetodik

KurskodTUKK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Rainer Winkler ca 10 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Utveckling av distribuerade applikationer

KurskodTUDS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov, tavl ca 5 studenter. Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången.

Utveckling av produktion, strategi-system-teknik

KurskodTUPR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Carin Rösiö ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången

Utveckling av sociotekniska system

KurskodTUSG15 Provkod1501 Sal
Provdatum2017-12-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-11-30
Antal anmälda30
FritextAnsvarig: Ulf Seigerroth ca 30 studenter

Utveckling av sociotekniska system

KurskodTUSG15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Ulf Seigerroth, SeUl ca 10 studenter

Vattenförsörjning-, spillvatten- och dagvattensystem

KurskodTVSN15 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Nasik Najar, najnas ca 20 studenter

Webbutveckling med JavaScript och DOM

KurskodTWJK14 Provkod1402 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda9
FritextAnsvarig:Peter Larsson-Green ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Verksamhetsmodellering

KurskodTVMR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: caan ca 5 studenter Tenteras för sista gången. This is course is examined for the last time.

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation

KurskodTVEG13 Provkod1301 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-22
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda0
Fritext

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation

KurskodTMCG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Lisa Bäckvall ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation

KurskodTVEG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda37
FritextAnsvarig: Lisa Bäckvall ca 40 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto.

Virtualisering

KurskodTVUN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Håkan Hammarin hamhak, Sonny Johansson, examinator ca 10 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Väg- och trafikteknik

KurskodTVTN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda7
FritextAnsvarig: Torbjörn Schultz, scto ca 10 studenter

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena