student
Studier

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation

Kursstrukturen i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har väsentligen förändrats med början Vt16.

Följande kurser kommer att upphöra och ges för sista gången Ht16:

Kurs

Kurskod

Kursansvarig

Fritidspedagogik IV – Kunskapsområdets didaktik

LF4N12

Anna Klerfelt

Fritidspedagogik V – Interaktion och ledarskap

LF5N12

Maria Hammarsten

Fritidspedagogik VI - Fritidskulturer

LF6N13

Anna Klerfelt


Enligt JUs regler, Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning vid Jönköping University, har student rätt till två examinationer enligt den kursplan som studenten är registrerad på inom ett år efter beslutet om ändring.

Du som är eller har varit registrerad på någon av dessa kurser och ännu inte blivit godkänd på kursens examinationsmoment erbjuds nu möjlighet att göra detta. Kontakta kursansvarig för respektive kurs före 1 december 2016 för information om när examinationer ges för de moment som du saknar.