student

Terminstider HLK

Terminstider HLK

Ett läsår består av 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 40 veckors heltidsstudier. Varje termin är 20 veckor (30 hp).

Vårterminen 2017

23 januari - 11 juni (vecka 4-23)

Hösterminen 2017

21 augusti 2017 - 19 januari 2018
Uppehåll vecka 52 - 1 (2 veckor)

Vårterminen 2018

22 Januari 2018 - 8 juni 2018

Hösterminen 2018

20 augusti 2018 - 18 januari 2019
Uppehåll vecka 52 - 1 (2 veckor)