Ny professur förstärker internationellt ledande forskningscentrum

CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) förstärks med en ny professur: Hamrin International Professor in Family Business, finansierad av ett nytt anslag från Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse. Den nya professorn är Mattias Nordqvist.

CeFEO, som bildades 2005, är enligt internationell ranking Europas ledande centrum för forskning kring familjeföretagande. Idag är över 25 av Jönköping International Business Schools (JIBS) forskare och ett tiotal internationella gästforskare involverade i ett tjugotal projekt om familjeföretagande och ägande vid CeFEO.

Denna framgångsrika forskningsmiljö förstärks nu med en ny professur, Hamrin International Professor in Family Business, baserad på en donation från Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse. Mattias Nordqvist tillträder denna professur i juni 2011.

Mattias Nordqvist är bördig från Mantorp i Östergötland. Han disputerade vid JIBS 2005 med en avhandling om ägande och strategiprocesser i familjeföretag. Efter sin disputation har han varit forskare, lektor och docent vid JIBS samt gästforskare vid Babson College i USA och vid Bocconi University i Italien. Mattias har en starkt internationell profil och har de senaste åren bland annat jobbat med familjeföretagsfrågor i södra Europa, USA och Latinamerika.

CeFEO har också fått medel från Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse för en gästprofessur med inriktning på familjeföretagsstudier, vilket kommer att möjliggöra för internationellt ledande familjeföretagsforskare att arbeta som gästprofessorer vid CeFEO och JIBS under längre perioder.

CeFEOs verksamhet är, förutom forskning, inriktad på att sprida kunskaper till familjeföretagare/ägare, rådgivare och näringspolitiska beslutsfattare genom populärvetenskapliga skrifter, seminarier och utbildningar. Uppbyggnaden av CeFEO har baserats på ett antal större forskningsanslag från olika stiftelser och forskningsfonder i Sverige samt betydelsefulla tidigare anslag från Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse, dels för forskningsprogram, dels för en tidigare tillsatt professur, Hamrin Professor in Family Business Strategy.

Forskningen vid CeFEO leder också till ett ökat antal kurser kring familjeföretagande, exempelvis en internationell sommarkurs under två veckor med deltagare från tre kontinenter.

2011-06-10