Bildspel från Vestlunddagarna

Här kan du se en del av allt som hände på årets Vestlunddagar. 

Boktips:

Under Vestlunddagarna förmedlades många lästips. Dels föreläsarnas egna verk men även andra böcker som på olika sätt berör de ämnen som diskuterades under konferensen.
Här hittar du några av tipsen:

Ingemar Lindberg & Sverker Gustavsson, Marknadens makt och demokratins möjligheter. Premiss, 2015.

Sverker Gustavsson, Claes-Mikael Jonsson & Ingemar Lindberg, Vad krävs för att rädda demokratin? Premiss, 2018.

Tove Lifvendal, I rörelse: Möten i Rosengård 10 år senare. Ivrig, 2013.

Per Molander, Ojämlikhetens anatomi. Weyler förlag, 2014.

Per Molander, Condorcets misstag: hoten mot staten och demokratin. Weyler förlag, 2017.

Maria Wendt Höjer & Cecilia Åse, Politikens paradoxer - En introduktion till feministisk politisk teori. Academia Adacta, 2007.

Cecilia Åse, Makten att se – om kropp och kvinnlighet i lagens namn. Liber, 2000.

Sheri Berman, Democracy and dictatorship – from the Ancient Régime to the present day. Oxford University Press, 2019.

Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront 1999 [1989].

Jan-Werner Müller, Demokratins tidsålder – politiska idéer i 1900-talets Europa. Göteborg: Daidalos, 2013 [2011].

Folkbildarlådan. Nio volymer med 44 texter tänkta som underlag för studier och samtal om folkbildningens idéer och betydelse. ABF.

Timothy Snyder, Om tyranni: tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet. Albert Bonniers Förlag, 2017.

2019-03-27