De vill använda humor och kreativitet för att lyfta kommunen

Uppe från vänster: Angelica Wilhelmsson Ek, Nikke Carlsson, Malin AgertzNere från vänster: Johan Wallsten, Johan Knutsson, Filip Borglin, Annelie Jönsson

Uppe fr.v: Angelica Wilhelmsson Ek, Nikke Carlsson, Malin Agertz. Nere fr.v: Johan Wallsten, Johan Knutsson, Filip Borglin, Annelie Jönsson

Från att ha varit enstaka kommunikatörer utspridda i verksamheterna har Vetlanda kommuns kommunikationsavdelning blivit vad som närmast får liknas vid en intern kommunikationsbyrå. I lokaler mitt i stan, som delas med kommunens växel och turistbyrån, sitter det fem kommunikatörer och en webbutvecklare som sköter dialogen med kommunens 27 500 innevånare och 2 900 anställda.

Förutom hemsidor, trycksaker och intranät jobbar Vetlandas kommunikatörer med tre Facebookkonton, Instagram, LinkedIn, Twitter samt gör en egen podd. Deras roll har gått från att vara en till stora delar administrativ tjänst till att vara de som stylar kommunens virtuella skyltfönster, socialiserar med innevånarna på deras egna favoritplattformar och blir en del av platsens egen röst.

– Nu får vi göra det vi är utbildade att göra, säger Annelie Jönsson, kommunikationschef.

De har blivit inbjudna att föreläsa på flera håll om sitt arbete. Å ena sidan kan det verka som att de är välbemannade i jämförelse med kommunikationsavdelningar på kommuner av samma storlek, men tittar man närmare är budgeten å andra sidan stramare än hos många andra. Annelie Jönsson hyllar sina medarbetare och deras kompetenser, som gör att de kan producera allt själva utan att ta in externa konsulter eller PR-byråer.

– Allt gör vi på de här 5-6 personerna, säger hon.

Jobbar med glimten i ögat

En av de saker som utmärker Vetlanda kommun i sociala medier är de humoristiska filmklippen. En vanlig jobbannons kan få tittaren att dra på munnen och de får många positiva kommentarer om just det. Men självklart finns det även de som tycker att kommunen borde ha ett mer seriöst anslag och att det är tramsigt. Men den återkoppling de får från exempelvis de rekryterande cheferna visar att satsningen är rätt.

– Det blir rätt sökande. Det har märkts en väldig skillnad.

Den stora omsvängningen i arbetssätt kom när Rikard Lehmann, som nyligen gick i pension, tillträdde som kommunikationschef. Annelie Jönsson, som efterträdde honom på posten, menar att han lyfte både organisationen och de som jobbar på avdelningen.

– Jag har utvecklat mig själv väldigt mycket och utbildats under tiden, säger hon om tiden med honom vid rodret.

En av dem som började ungefär samtidigt som Rikard Lehman är Nikke Carlsson, som är journalist med ett förflutet inom tv. Han ligger bakom både idéer och genomförande av många av de populära filmklippen. Med en mobiltelefon, stativ och mikrofon tar han hjälp av personer ute i verksamheterna för att nå ut.

– När jag får en idé då kör vi ju bara, säger han.

Olika ton beroende på målgrupp

De försöker skapa ett arbetsklimat där kreativitet och idérikedom premieras. Visst finns det en balansgång i att representera en myndighet som kommunen, men det fungerar eftersom de väljer olika tilltal och metoder i sina olika kanaler. Bara på Facebook har de till exempel tre olika sidor, en för Vetlanda kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en för Vänliga Vetlanda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en för jobbannonser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Beroende på vad budskapet gäller så kan de ta ut svängarna i olika hög grad, det gäller att ha en fingertoppskänsla och veta vad som fungerar. På Facebook når de främst personer mellan 35 och 50 år, där finns inte 20-åringarna.

– När vi har den målgrupperna så måste vi gå över lite mer till Instagram, säger Annelie Jönsson.

De håller även på att utveckla hur de använder sig av Youtube, som är en stor plattform för framför allt yngre människor.

– Jag vill uppmuntra det vi har och jag vill ju att vi ska testa, och inte vara rädda för att göra fel. Det finns jättemycket bra idéer här i verksamheten och ingen ide är för tokig tycker jag. Ibland får man dämpa dem lite men inte så ofta, säger Annelie Jönsson medan Nikke Carlsson förbereder för premiärvisningen av sin nya film om Vetlanda Lärcentrum.

En av kommunens lärare agerar något förvirrad tv-reporter i filmen, med den äran.

– Vi har valt att bara använda människor från våra verksamheter. I början var det svårt. Nu är det de som hör av sig till oss, det har blivit ett jättegensvar, säger Nikke Carlsson.

Att använda sina egna medarbetare i kommunikationsmaterialet är ett sätt att skapa den vi-känsla som de eftersträvar. Uppdraget är att lyfta Vetlanda, skapa en stolthet och en trivsel för dem som bor och verkar här. Ett av de nya tillskotten för att uppnå det är podcasten Vänliga hälsningar Vetlanda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där de bjuder in lokala eldsjälar, kommunens medarbetare eller kommuninvånare som diskuterar aktuella ämnen eller delger intressanta historier.

– Vårt uppdrag är att göra insatser som stödjer kommunens varumärke. Då kan man ju inte göra det genom att bara prata om organisationen, säger Annelie Jönsson, som ett svar på att de ibland får kritik för att de ägnar sig åt ”fel” saker.

Ny kanal för frågor

– Vi försöker hela tiden skapa ett intresse och föra dialog, säger Nikke Carlsson.

Kontakten med Vetlandaborna sker numera till en del direkt i kommentarsfälten. Det finns ett stort engagemang och det märks. Det är ytterst sällan de behöver moderera några kommentarer, det är snarast en fördel att kunna svara direkt i flödet på kritiska frågor och synpunkter om kommunens verksamheter.

Nyrekryteringar har blivit en viktig del av arbetet för kommunikatörerna. Det är vanligt att sökande refererar just till de lite annorlunda jobbannonserna i sina ansökningar, det märks att de väcker intresse.

– Nu gör vi en samordnad satsning där vi söker lärare till Vetlanda kommun, och sen vilken skola man hamnar på är underordnat, säger Annelie Jönsson.

Tidigare har de enskilda rektorerna skött sin egen rekrytering, och då har de varit konkurrenter om de behöriga lärare som finns. Att få en vi-känsla även hos kommunens anställda och att kunna glädjas när någon annan del av verksamheten får en skjuts, är en del av kommunikatörernas interna strategi.

– Den interna kommunikationen har vi jättemycket fokus på det här året och nästa. Det finns ett väldigt sug efter det. Det blir ju lätt att man prioriterar det externa, säger hon.

I en medborgarundersökning nyligen sade sig 94 procent av Vetlandaborna kunna rekommendera stan som ett bra ställe att bo på. Hur stor del av det som kommunens egna kommunikatörer har bidragit till ska vara osagt, men klart är att kommunen har valt att satsa på den här delen av verksamheten, och ge dem i stort sett fria händer, vilket har lett till kreativa lösningar när det gäller kommunens kommunikation med sina medborgare.

Nästa år fyller Vetlanda 100 år. Självklart jobbas det redan flitigt med något som utlovas bli en filmserie utöver det vanliga.


Sara Bref

2019-03-27