Film: Samverkan och interaktiv forskning – nu, då och framåt

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, i ett inspelat samtal med Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Göran Brulin, Tillväxtverket, om samverkan och interaktiv forskning, från konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan vid Örebro universitet 8-10 maj 2019.

2019-05-24