När akademin möter samhället

Näringsliv, offentlig sektor och akademi samlades i Örebro för att under två dagar diskutera samverkan som gör skillnad. Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS, firade 20 år, liksom dess värd Örebro universitet.

Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan 2019

En av konferensens inbjudna huvudtalare var Claudia Olsson, entreprenör och vd för Exponential AB. Hon ruskade om konferensdeltagarna genom att visa att framtiden redan är här, med automatisk övervakning av elevers koncentration genom ansiktsigenkänning, möjligheter att klona en röst på några få sekunder och digitala kloner som blir framgångsrika influencers.

Nu kan nästan 70 procent av ett personligt brev skrivas av Googles autocomplete. Men frågan är om det spelar någon roll? Eller, menade Claudia Olsson, handlar det om att kunna använda tekniken för att ta sig fram och kunna få saker gjorda? När hon radade upp exempel på vad den moderna tekniken nu kan åstadkomma är det lätt att fråga sig vad vi människor egentligen kan bidra med.

– Jämte den här snabba teknikutvecklingen blir ju lärandet och vår förmåga att ta till oss kunskap otroligt viktigt, säger hon.

Livslängden på våra färdigheter har nu minskat från 30 år 1984 till fem år 2014. Det visar tydligt vikten av ett livslångt lärande i arbetslivet, men även privat för att inte hamna i utanförskap.

– Risken finns att klyftorna mellan de som har kunskaper och de som inte har det ökar, vilket ökar polariseringen i samhället, säger Claudia Olsson.

Hon menade att framtidens lärande kommer att vara en kombination av vad vi kan lära oss från entreprenörer tillsammans med gedigen kunskap från grundforskning.

Parallella spår

Programmet var minst sagt fullspäckat, med inbjudna huvudtalare blandat med seminarier, workshops och allehanda samtal om samverkan. Totalt fanns det bortåt 50 punkter i programmet att botanisera bland för att få ut det mesta av dagarna.

I en avslutande namnkunnig panel diskuterades hur vi kan samverka kring kompetensförsörjning, forskning och innovation. Medverkade gjorde Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Ulf Hall, chef för externa relationer och kommunikation på KK-stiftelsen, Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet samt Jonas Albertsson, vd för Epic Rock Drills AB.

Jonas Albertsson menade att utmaningen med samproduktion i näringslivet är att frigöra resurser. Visioner kan finnas men det är inte säkert att det landar i praktiskt genomförbara lösningar.

– Ur ett systemperspektiv är det fundamentalt att hitta symbiosen mellan akademi och näringsliv, säger han.

Paneldeltagarna berömde och lyfte upp Sveriges samverkan som något att vara stolta över ur ett internationellt perspektiv.

– Vi är duktiga på samverkan Det är väldigt mycket samverkan som har tagit Sverige till den ledande position vi har i många områden, säger Jonas Albertsson som företrädde näringslivet under paneldiskussionen.

Han fick medhåll av Matilda Ernkrans som berättade att hon hade fått positiv feedback på svensk samverkan från ministerkollegor ute i Europa.

Bristyrken med tomma utbildningsplatser

En annan fråga som lyftes var bristen på personer med rätt kompetens inom vissa yrken. Där lyftes bland annat arbetssituationen, att människor som har utbildat sig inom ett yrke stannar kvar där och trivs är en grundförutsättning för att det inte ska bli kompetensbrist.

Matilda Ernkrans efterlyste i sitt inledande tal ett samlat grepp från näringsliv och offentlig sektor för att definiera sina behov av kompetens inför framtiden, så att lärosäten har en chans att svara upp med rätt utbildningsutbud.

Balansgången mellan individens eget ansvar och valmöjligheter, samhällets möjligheter att locka studenter till ”rätt” utbildningar samt arbetsgivarnas eget ansvar för att utbilda sin egen personal fick ingen enkel lösning under fredagen i Örebro. Men frågan lyftes och diskuterades, något som behöver fortsätta med förnyad intensitet framöver.

Interaktiv forskning

I samband med konferensen höll SIRA (Swedish Interactive Research Association) sitt årsmöte och de hade även hand om några punkter på programmet. En paneldebatt handlade just om den interaktiva forskningen i sig, vad som har hänt under 20 år och vad som är på gång framåt. Göran Brulin, Tillväxtverket, Per-Erik Ellström, Linköpings universitet och Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet medverkade.

I en annan paneldebatt arrangerad av SIRA diskuterades samverkan för en skola på vetenskaplig grund. Panelen bestod av representanter för både akademi och kommuner och frågan som bland annat lyftes var hur man kan samordna ULF (Utveckling, Lärande, Forskning – en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021) för bästa spridning av kunskap.

SIRA höll även i tre parallella spår under HSS-programmet; Forskning för skola på vetenskaplig grund, Innovationslabb för samhällsförändring, utomhusrummets potentialer för kontorsarbete samt Interaktiv designforskning, cirkulära praktiker, forskningsetik. Cecilia Bjursell samtalade med Per-Erik Ellström och Göran Brulin om interaktiv forskning och samverkan samt med Charlotte Petersson om interaktiv forskning och utomhusrummets potentialer för kontorsarbete i forskarloungen under konferensen. Inspelningar av de samtalen hittar du via länkarna här nedanför.

Interaktiv forskning och samverkan.

Interaktiv forskning och utomhusrummets potential för kontorsarbete.


Sara Bref

2019-05-24