Folkbildning och hållbarhet på nordisk konferens om vuxenutbildning

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning samlade forskare och praktiker från hela Norden i Köpenhamn i mitten av maj. Temat för årets konferens var Sustainable adult education and learning in organisational settings.

Den nordiska konferensen om vuxenutbildning och vuxnas lärande hålls vartannat år och nätverket av deltagare är löst sammansatt däremellan. Just det var en sak som diskuterades under årets konferens, att i någon mån göra sammanslutningen lite mer synlig och stabil, bland annat genom en permanent hemsida.

En av de saker som presenterades under konferensen var det register över nordiska folkbildningsforskare som nu har arbetats fram. Registret, med kontaktuppgifter till nu levande och aktiva forskare, har sammanställts i respektive land genom sökningar på publicerat material. En stor svårighet har varit terminologin, ordet folkbildning används inte om allt som kan räknas som folkbildning, så det gäller att hitta passande sökord i respektive land för att fånga in det som är relevant. Arbetet i varje land utfördes i par, en forskare och en folkbildare.

Ytterligare urval har skett när varje forskare har kontaktats och dels fått fundera över om personen själv anser att forskningen passar in under folkbildning, dels fått ta ställning till att finnas med på listan. Resultatet är nu runt 170 forskare från Sverige, Norge, Danmark och Finland, som hittas under adressen folkbildningsresearch.com.

Vad är folkbildning och vad är det inte?

Det har även identifierats flera problem med att forska om konceptet folkbildning, inte minst definitionen av det. Annika Pastuhov från Linköpings universitet presenterade en del av sitt arbete, där hos visade att folkbildning kan vara både individuell och politisk, syfta på specifika studier eller specifika organisationer, vara finansierat av regeringen eller civilsamhället, riktar sig ofta till vuxna men ibland även till barn och den kan vara antingen icke-formell eller formell.

 

I samband med presentationen av registret hölls en öppen diskussion, där en av de återkommande frågorna var just risken med att definiera folkbildningen och därigenom exkludera.

Förutom ett drygt tjugotal intressanta presentationer av studier, bland annat med Encellforskarna Joel Hedegaard, Martin Hugo och Cecilia Bjursell som presenterade sitt arbete om hur folkhögskolan fungerar för personer med högfungerande autism Pdf, 1.3 MB., så fick deltagarna lyssna på och delta i föredrag och workshops om komplexa frågor som till exempel mätbarhet, innovation, hållbarhet och bedömning inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Professor Bjarne Wahlgren, docent Lotte Darsø och docent Jeppe Læssøe, alla från School of Education vid Aarhus University, var inbjudna talare tillsammans med Svein Berg, VD på Nordic innovation, professor Silvia Gherardi från University of Trento Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och docent Kirsten M. Andersen från University College of Education och Grundtvig Forum.

2017 hölls konferensen i Jönköping, i år var det Danmarks tur genom Aarhus universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och nästa konferens hålls i Norge 2021.

 

Sara Bref 

2019-05-24