Europeisk konferens om vuxenutbildning

I september samlades organisationen ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) i Belgrad för konferens. ESREA består av tolv aktiva nätverk, som alla har sina återkommande konferenser och som samlas till en gemensam konferens var tredje år. Det här var ESREAs nionde konferens i ordningen och temat var Adult Education Research ad Practice: Between the Welfare State and Neoliberalism.

Tre keynotes var inbjudna. Professor António Sampaio da Nóvoa, University of Lisbon, inledde konferensen på Belgrads Nationalmuseum med att tala utifrån rubriken An impossible mission: to educate adults in a timeless society. Professor Catherine A. Odora Hoppers, University of South Africa , överraskade auditoriet dagen därpå med en annorlunda keynote kring kolonialism och social rättvisa inom vetenskapen; Adult education and lifelong learning in a global perspective: Raising the bar in fostering responsibilities, and obligations towards the common good. Professor Steffi Robak vid Leibniz University Hannover talade som sista keynote om Adult education in late modernity: Research and practice between welfare state and neoliberalism.


Konferensen samlade forskare från hela Europa men även resten av världen, som tillsammans skapade ett brett program med närmare 120 forskningspresentationer samt ett antal symposium, rundabordssamtal och workshops att botanisera bland under de fyra dagarna. Merparten av programmet hölls på avdelningen för andragogi vid Belgrads universitet.

Något som kom fram under diskussionerna var de olika förutsättningar som råder för vuxenutbildning runt om i världen och även inom Europa. I en del länder, som Sverige, brottas man bland annat med de förutsättningar som marknadiseringen för med sig, medan forskare från en del andra länder talade om problemen med ett auktoritärt styre eller avsaknad av statligt stöd.

Den som stod i centrum, den vuxne som ska utbilda sig, är ändå i mångt och mycket den samme oberoende av land. Under konferensen presenterades resultat från studier om exempelvis avhopp inom vuxenutbildningen, motivation, museers roll i lärandet, migration, litteracitet, informellt lärande och yrkesutbildning.

 

Sara Bref


2019-09-26