Rapport från Lärvuxkonferensen

Årets upplaga av Lärvuxpedagogernas rikskonferens hölls på Uppsala konsert och kongress den 18–19 september och drog 153 deltagare från hela landet. Här får vi en summering från Elisabet Arvidsson, styrelseledamot för Riksföreningen Lärvuxpedagogerna. 

Riksföreningen Lärvuxpedagogerna är en ideell förening med ca 200 medlemmar. Föreningen fungerar som ett nätverk för lärare, skolledare och andra intresserade inom vuxenutbildning för vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada som är över 20 år. I samband med föreningens årsmöte anordnas rikskonferensen med föreläsningar, seminarier och möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Dessutom pågår ett regionalt arbete med kurser, studiebesök och nätverksträffar. Nästa år kommer rikskonferensen hållas i Växjö den 14–15 oktober. För mer information om föreningen, gå in på www.larvuxpedagogerna.se

Konferensens första föreläsning höll Lars Lööw som är generaldirektör på svenska ESF-råder. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. 70% av svenska ESF-rådet insatser är kopplade till den grupp som står längst ifrån den svenska arbetsmarknaden.

Efter lunchen talade Berry Karlsson, specialist i neuropsykologi utifrån temat Från inlåst till inkluderad. Han beskrev funktionshindrades situation och olika begrepp ur ett historiskt perspektiv.

På kvällen hölls en trevlig middag på Uppsala slott och konferensdeltagarna fick ännu möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet.

På konferensens andra dag talade Monica Reichenberg, senior professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon talade utifrån temat Att arbeta med kritisk och strukturerat med tryckta texter, bilder och film. Hur bilder och film kan stärka språket.

Den sista föreläsningen höll Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, forskare vid Karolinska institutet, författare och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. Hennes föreläsning hade rubriken Sant, falskt eller mittemellan? Hur ska vi förhålla oss till den mängd information som sköljer över oss, vad är egentligen sant eller falskt och finns det ett mittemellan?

Teater Blanca framförde som avslutning delar av sin fantastiska uppsättning En midsommarnattsdröm. ”Teater Blanca har varit en del av Uppsalas kulturliv sedan 1999. På egen scen omprövar och nytolkar ensemblen klassiska teaterstycken i egensinniga versioner, med mycket musik. Genom improvisation och dialog under processens gång skräddarsys rollerna. Våra uppsättningar vänder sig till allmänheten.” (https://teaterblanca.uppsala.se/om-oss/)

Under konferensens var det också en utställning där deltagarna fick del av information och material från myndigheter, föreningar, företag och förlag.

Det fanns också olika valbara seminarium under torsdagen:

  • Programmering med Hillivi Törmä, pedagog
  • Forskarstudie ”Det kamouflerade lärandet” Ingalill Stefansson, filosofie doktor i pedagogiskt arbete,
  • Vägen till jobb via daglig verksamhet, Therese Wappsall, arbetshandledare,
  • Att vara förälder med kognitiva svårigheter, Sandra Melander, beteendevetare och metodutvecklare på SUF-kunskapscenter, och Pernilla Rydberg Hallén, elev på Lärvux, förälder och brukarrepresentant på SUF-kunskapscenter
  • Sex och samlevnadsfrågor, Margareta Nymansson, speciallärare, Vilja Bjelfeldt, IKT-pedagog samt Hillivi Törmä, pedagog
  • Skolledarträff
  • SYV-träff


Elisabet Arvidsson, ledamot i styrelsen för Riksföreningen Lärvuxpedagogerna

 

2019-09-26