Hennes forskning ska främja social rättvisa inom vuxenutbildningen

Professor Liz Atkins har under många år intresserat sig särskilt för de mest utsatta inom vuxenutbildningen. De som står längst ifrån arbetsmarknaden, har något funktionshinder eller har en historia av skolmisslyckanden bakom sig. Hon har själv erfarenhet från att ta sig igenom skolan, yrkesutbildning och forskarutbildning med en grav hörselskada och epilepsi.

Liz Atkins

– Jag arbetade som sjuksköterska på en psykiatriavdelning i tolv år och gick vidare till att undervisa på vidareutbildningar i hälsa och vård, efter en ryggskada 1991. Genom psykiatrin kom jag i kontakt med personer som var oerhört marginaliserade och som hade upplevt grov diskriminering. Inom vidareutbildningen blev jag intresserad av de lågpresterande studenterna, som hade störst svårigheter, förmodligen på grund av att jag kunde känna igen mig i deras erfarenheter, säger Liz Atkins, professor inom yrkesutbildning och social rättvisa vid University of Derby i Storbritannien.

Liz Atkins läste vidare till lärare samtidigt som hon arbetade och fortsatte sedan vidare till forskarstudier. Det var då hon fastnade för social rättvisa som teori.

– Det var ovanligt att använda det som teoretiskt ramverk på den tiden och jag fick jobba hårt för att teoretisera och berättiga det så att mina examinatorer skulle bli nöjda.

Hennes avhandling blev en bok, Invisible students, impossible dreams Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och den beskriver hennes tidiga förståelse av social rättvisa. Hon påpekar att hon tycker att just den termen, social rättvisa, är överanvänd men underteoretiserad.

Social rättvisa i forskningen

Nu har Liz Atkins sedan många år tillbaka ett samarbete med Vicky Duckworth, professor vid Edge Hill University. Deras samförfattande har bland annat lett till att de fick en förfrågan från bokförlaget Blomsbury Publishing om att bidra till en serie om forskningsmetoder genom att skriva om social rättvisa och kvalitativ forskning. De bjöd även in ytterligare forskarkollegor att bidra, för att illustrera för läsaren att det finns många sätt att konstruera social rättvisa i forskningsarbetet. Boken Research Methods for Social Justice and Equity in Education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gavs ut i år.

Liz Atkins berättar om hur minskad finansiering av vuxenutbildningen i Storbritannien slår just mot de grupper som hon intresserat sig lite extra för. Antalet studenter har minskat med mer än en tredjedel och många missar möjligheten till utbildning helt, eller begränsas till grundläggande kurser i engelska och matematik.

– Det fråntar människor möjligheten att skaffa sig kunskaper och färdigheter inom andra ämnen eller på högre nivåer, vilket förvägrar dem ett djupare deltagande i samhället och minskar deras chanser i livet. Jag tycker att det är ett skamligt exempel på social orättvisa.

Hon poängterar att även om det är mycket svårt att förändra systemet på makronivå, för att göra vuxenutbildningen mer inkluderande, så finns det saker att göra i klassrummet. Trots en centralt beslutad läroplan. Hon menar att lärarna kan lyfta, inspirera och ge styrka så att personer själva klarar att förändra sina liv.

– För att uppnå det tror jag att vi måste börja med relationer. De flesta studenter inom vuxenutbildning kommer från en tuff bakgrund, där de har upplevt marginalisering eller diskriminering. Jag tror att lärarens roll är att visa respekt för varje individ och deras behov och önskningar. Det möjliggör framväxten av en relation med ömsesidig respekt och dialog där studenten kan känna sig värdefull som människa. Därifrån är lärarens roll sedan att introducera läroplanen till studenten och försäkra sig om att studenten erbjuds verktyg för att nå sin potential.

Medborgarskapande på köpet

Hon menar att om ämnen som filosofi, miljö och politik vävs in i undervisningen kan det öppna upp för debatt och en djupare förståelse, och öka chansen att personerna känner sig mer involverade i sin omgivning och i samhället.

– Om vi rustar studenter för det här så stärker vi dem, och hjälper därigenom till att skapa ett mer socialt jämlikt samhälle så väl som ett mer socialt jämlikt utbildningssystem, säger hon.

Ett projekt som hon arbetar med nu handlar om att förändra läroplanen. Projektet riktar sig till personer som läser inom vad som motsvarar särskild utbildning för vuxna och grundsärskola. Läroplanen i projektet innefattar en grundläggande yrkeskvalificering, engelska och matte på personens nuvarande nivå, praktik i arbetslivet och kontinuerlig individuell karriärvägledning. Dessutom ingår många aktiviteter som berikar, i ett försök att erbjuda erfarenheter och möjligheter som förut har nekats de här studenterna. Liz Atkins presenterade studien vid ECER-konferensen nyligen (Atkins & Misselke, 2019: Pride and Prospects: The impact of the implementation of a more socially just vocational curriculum at lower levels Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), statistiken när det gäller genomförande och kvalifikationer har förbättrats dramatiskt sedan programmet startade 2017.

– Vårt mål var att försöka skapa säkrare övergångar till arbete och vidare utbildning. Vi har haft tydlig framgång, säger hon.


Sara Bref


2019-09-26