Ambidexteritet och lärande i organisationer

Hur gör företag som lyckas driva det dagliga arbetet framgångsrikt med ena handen samtidigt som de med den andra handen jobbar med innovation och utveckling? Annika Engström berättar om sin forskning kring organisatorisk ambidexteritet.

Annika Engström delar sin tid mellan Skolchefsinstitutet, som är en del av Encell, och Tekniska Högskolan i Jönköping. Hon ägnar sig i sin forskning åt samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer, särskilt ledning och organisering av mellanmänsklig kommunikation och möten för att hantera utförande såväl som utveckling av olika uppgifter och uppdrag, bland annat i projektet Innovate:

 

Publikationer:

  • Bjursell, C., Engström, A. (2019). Horizontal structures – A fundamental and forgotten perspective in school governance?. Mer information
  • Engström, A., Barry, D., Sollander, K., Edh Mirzaei, N., Johansson, A. (2019). Embracing the unplanned: Organizational ambidexterity within manufacturing SMEs. Academy of Management Mer information
  • Bäckstrand, J., Engström, A. (2019). Engagement and co-creation of knowledge – the important role of workshops for data collection and analysis. Mer information
  • Engström, A., Käkelä, N. (2019). Early steps in learning about organizational learning in customization settings: A communication perspective. Learning Organization 26(1), 27-43 Mer information
  • Engström, A. (2019). Effective interaction in organisations. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 30-41). London, UK: Routledge Mer information

Alla träffar från DiVA (27)
2020-04-28
2020-04-28