Ambidexteritet och lärande i organisationer

Hur gör företag som lyckas driva det dagliga arbetet framgångsrikt med ena handen samtidigt som de med den andra handen jobbar med innovation och utveckling? Annika Engström berättar om sin forskning kring organisatorisk ambidexteritet.

Annika Engström delar sin tid mellan Skolchefsinstitutet, som är en del av Encell, och Tekniska Högskolan i Jönköping. Hon ägnar sig i sin forskning åt samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer, särskilt ledning och organisering av mellanmänsklig kommunikation och möten för att hantera utförande såväl som utveckling av olika uppgifter och uppdrag, bland annat i projektet Innovate:

 

Publikationer:


Alla träffar från DiVA (59)
2020-04-28