När samtalet blir mer än snack

Finns det en kurs som allt från lärare till präster, poliser, sjuksköterskor, psykologer, handläggare, arbetsledare, domstolspersonal och tandläkare vill gå?
Ja, faktiskt. Kursen heter Handledda samtal.
– Det blir så intressanta samtal. De får praktisera handledning på olika sätt: hur man ställer frågor, hur man är inlyssnande. Då märker de hur de berikar varandra och även hur likartat det faktiskt kan vara fast man är från så skilda kategorier, säger Eva Dahlqvist.

Eva Dahlqvist

Eva Dahlqvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ansvarig för flera olika kurser i handledning på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Bland annat den fristående kursen Handledda samtal 7,5 hp, som riktar sig till personer som vill bli bättre på att samtala med och handleda andra i yrkeslivet.

– Det är ju framför allt att de själva vill bli bättre på att kommunicera och handleda. Allt utifrån att ha en elev, att ha en kund, att ha en klient, att ha en patient. Hur kommunicerar jag, hur kan jag bli bättre på att bemöta människor helt enkelt, säger Eva Dahlqvist.

Få kurser samlar människor från så olika professioner, och så spridda åldrar, som den här. Kursen hålls på distans men med två träffar på campus. Träffarna är helt avgörande för att kursdeltagarna ska få med sig den praktiska delen av samtalet, det är inget som går att läsa sig till utan att faktiskt öva. Eva berättar att studenterna själva upptäcker det efter första träffen, och ofta önskar att kursen skulle innehålla mer tid på campus.

Skär över professionsgränserna

Förutom den fristående kursen har Eva Dahlqvist och hennes kollegor uppdragsutbildning i handledning på uppdrag av flera utomstående beställare, exempelvis Skolverket, Svenska kyrkan, företag som arbetar med behandlingsfamiljer, kommuner och bibliotek.

Många yrkesgrupper har länge haft handledning som en självklar del i sin utbildning, till exempel personalvetare, socionomer och viss vårdpersonal, men i och med Skolverkets satsningar på Matematiklyftet och Läslyftet har handledning fått ett rejält uppsving även i skolans värld. Tidigare, menar Eva Dahlqvist, kunde en utbildning i handledning för lärare tas emot med skepsis, som att det var något som fattades i arbetsgruppen, ett fel som behövde rättas till.

– Man kunde inte se det som en förmån eller rättighet, att det är berikande för mig, säger hon.

Mer information:

Handledda samtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Kursen vänder sig till dig som handleder eller har för avsikt att handleda andra yrkesverksamma.

 

Handledda samtal 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kursen vänder sig till dig som handleder eller har för avsikt att handleda andra yrkesverksamma. Kursen förutsätter att du samtidigt med kursens genomförande handleder en grupp yrkesverksamma, då du får handledning på din handledning av professionella handledare.

 

Uppdragsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakta gärna oss på Högskolan för lärande och kommunikation så hjälper vi till att skräddarsy utbildning utifrån dina önskemål. En stor del av våra uppdrag är just inom området handledning.

Eva är själv lärare i botten och det var så det började. Hon såg kommunikationens betydelse i skolan, med föräldrar, elever och kollegor, och ville utbilda sig vidare inom området. Och så blev det.

– Jag tycker att det är väldigt spännande och berikande att det är olika professioner som man jobbar med.

Fokus på den andre

Under kurserna får studenterna läsa teorin bakom handledning men även träna på olika typer av samtalsmetoder praktiskt. Det är frågorna som är den centrala metoden i handledning, sen jobbar man också mycket med skrivande och lyssnande.

– Hur blir jag tydlig? Fokus är ju inte på mig som handledare. Chefer kan ofta vara ivriga att dela med sig av sina erfarenheter och råd. Man lyssnar egentligen inte på den som vill ha stöd, utan man bombarderar dem gärna. Ta steget tillbaka och ställ de här nyfikna frågorna till den som behöver hjälp.

Till hösten startar en fortsättningskurs, Handledda samtal 2. Där ska studenterna ha en egen grupp de handleder på sitt ordinarie jobb, för att ta med sig frågorna som då uppkommer och diskutera och analysera dem under kursen. Metahandledningen ska ytterligare förbättra studenternas kunskaper och praktiska färdigheter i att handleda, något som de direkt kan ha nytta av i sitt jobb.

– Det är det handledningen handlar om, det är inte bara att utveckla utan steget vidare, att det också faktiskt blir en förändring.

Och på tal om att ha nytta av det i sitt jobb, så berättar Eva Dahlqvist att studenterna ofta märker skillnad även privat.

– Det handlar ju om handledning i yrkesprofessionen men alla märker att det här spiller över, att man får fler vinster, säger hon.


Sara Bref

2020-04-28