Att möta ett nytt land genom skärmen

En av de grupper som har drabbats allra hårdast av övergången till utbildning på distans är de som inte har svenska som modersmål. När vi andra svär över tekniken och kryptiska instruktioner har de dessutom ett språkligt hinder att ta sig över. Ett hinder som lätt blir större när man inte kan träffa sin lärare. Och för lärarnas del har utmaningen visat sig vara enorm.

Foto: Sharon McCutcheon/Unsplash

Foto: Sharon McCutcheon/Unsplash

P4 Malmöhus rapporterade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för någon vecka sedan om ett stort tapp av sfi-elever under pandemin. I en undersökning från Lärarnas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förutspådde lärare att de som drabbas värst av coronapandemins effekter på undervisningen är elever i behov av särskilt stöd och elever med annat modersmål än svenska. Drygt 40 procent av lärarna sa att de inte kommer att kunna genomföra all undervisning som det var tänkt nu i vår, vilket medför att vissa elever inte får fullständiga kurser. Lärare inom vuxenutbildningen uppger i undersökningen att runt en tredjedel av det centrala innehållet kommer att falla bort.

Under hashtagen #börjapratavux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bland andra Karin Sandwall, Föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) och utredare för Stärkt kvalitet och likvärdighet för elever med svenska som andraspråk inom komvux, efterlyst en diskussion om vuxenutbildningen och de som studerar där. Just frånvaron av vuxenutbildning i det offentliga samtalet, även från dem som borde ha det som en del av sina frågor, är något som både forskare och praktiker lyfter gång på gång även innan läget blev så extremt som det är nu.

NC har följt utvecklingen under våren noga och har bland annat samlat tips och erfarenheter kring att undervisa på distans på sin hemsida. Ett exempel är ett utförligt och hands on blogginlägg från medarbetaren Anna Kaya Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där hon beskriver sin planering för undervisningen på nätet.

NC:s Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns dessutom nya filmer om utmaningen att undervisa andraspråkselever på distans. 

I en artikel på portalen Skola Hemma, ett samverkansinitiativ mellan flera tunga parter, berättar sfi-läraren Anwar Katran Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att hon träffar de elever som läser studieväg 1 enskilt en gång i veckan, som ett komplement till distansundervisningen.

– Att träffas och att få bli bekräftad är A och O för mina elever. Annars blir det för svårt för dem att fokusera på sina studier. Därför är jag glad över att jag har fått ok av skolledningen att träffa mina elever enskilt på skolan en gång i veckan. Vi bestämmer tid på lärplattformen eller via sms, säger hon i intervjun.

NC har gjort en enkätundersökning samt några intervjuer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med lärare för att se hur läget är inom sfi-undervisningen under pandemin. Bland de största svårigheterna som framkom var att eleverna ofta är kortutbildade med liten datorvana samt problemet med att säkerställa en likvärdig undervisning. Även att kunna bedöma elevens färdigheter togs upp som ett orosmoment. Eftersom det är ett ständigt flöde av elever beskriver också lärarna svårigheten att skapa en relation till de som kommer in i undervisningen nu, och alltså aldrig har träffat läraren.


Sara Bref

2020-05-27