Collage av bilder med personer, bilder på skärmar med diditala möten, presentationsbilder från power point.

Skolcheferna bidrar på flera sätt till forskningen om sig själva

Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har under flera år arbetat för att bidra till forskningen om skolchefer. Forskningen bedrivs tätt ihop med skolcheferna själva, skolcheferna svarar på enkäter, medverkar i djupintervjuer och deltar i workshops. Sedan tar de del av resultaten och diskuterar dem med forskarna också.
Som nyligen på skolchefskonferensen. 

Skolchefsinstitutet:

Skolchefsinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en strategisk satsning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Satsningen innebär både forskning och utbildning och riktar sig till skolchefer i offentlig och privat verksamhet, med syfte att stärka dem i sin roll som ledare. Institutet leds av professor Lene Foss, och forskarna Annika Engström och Joakim Krantz är knutna till institutet. Svein Tvedt Johansen vid UiT Norges arktiska universitet är affilierad, samt att Cecilia Bjursell och Vezir Aktas har medverkat i arbetet med att analysera delar av den forskning som presenterades.

De två första dagarna i oktober hölls skolchefskonferensen. Precis som mycket annat fick årets upplaga ställas om till en digital version, men innehållet var inte mindre matnyttigt för det. Keynote var professor Stig Montin från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet, som talade på temat ”Är kommunerna på väg att integreras med staten? Är det i så fall bra eller dåligt?”.

Under konferensen presenterade forskarna i Skolchefsinstitutet resultat från sin forskning. Bland annat visade institutets ledare professor Lene Foss siffror från en enkätstudie där skolcheferna har fått tycka till om sitt handlingsutrymme, tillståndet i svensk skola och sin egen vardag. Svaren visar att ekonomin är det stora orosmomentet, medan mål- och resultatuppfyllelse, elevunderlag, likvärdighet och meritvärden är områden som ligger stabilt eller har en positiv utveckling.

När skolcheferna får svara på vilka tre aktörer som är viktigast för skolverksamhetens utveckling är de rörande överens: rektorer, kollegor och elever. Oroande är att drygt 60 procent av de som har svarat håller med om påståendet ”Jag måste ofta agera i motsättning till mina kunskaper om vad som är bäst att göra”. Forskarna har även kunnat identifiera skillnader i upplevt handlingsutrymme mellan stad och land samt mellan erfarna och nya skolchefer.

Joakim Krantz och Lene Foss åkte under förra hösten runt i Sverige och gjorde djupintervjuer med 28 skolchefer. Svaren visar att det finns spänningsfält som skolchefen hela tiden måste förhålla sig till, mellan kontroll och utveckling, mellan ett helhetsperspektiv och ett sektorsperspektiv, och inte minst spänningen mellan förtroende och misstro. Skolchefens roll är politisk och neutral samtidigt.

På temat spänningar redogjorde Annika Engström för resultat från en studie med 52 skolchefer 2017. Materialet från en tvådagars workshop har analyserats och är nu på väg att publiceras i vetenskapliga sammanhang under året. I resultatet behandlas till exempel motsättningar i arbetsprocesser, när nya undervisningsmetoder utmanar de befintliga eller när gamla rutiner kolliderar med nya. Likaså togs till exempel motsättningar mellan individen och organisationen, fostran kontra kunskaper, standardisering kontra variation och synen på teoretisk kontra praktisk kunskap upp.

Fördelen med att presentera forskning om skolchefer för just skolchefer under konferensen är att den diskussion som då uppstår kring forskning och praktik gynnar vetenskapen såväl som skolverksamheten. Inför dag två på konferensen skickade Lene Foss med en fråga till skolcheferna:

– Vad kan vi göra för er, vilken kunskap är det ni önskar? Vad kan stärka er i eran roll? Vi måste jobba på, titta på var forskningen finns som kan appliceras på er, sa hon.

Det digitala formatet verkade inte hämma vare sig engagemang eller diskussion. Nu väntar det sista arbetet med att färdigställa publikationerna från studierna, och fortsätta att arbeta med de frågeställningar som skolcheferna förmedlade.

 

Sara Bref

2020-10-23