När forskning blir film

Helene Ahl och hennes forskarkollegor har genom ett samarbete med videoproducenten Gabriel Djärf gjort en film av sina forskningsresultat.
– Som forskare så är det ju jättekul att göra något som är lite annorlunda, säger Helene Ahl.

Fakta om projektet:

Tidsplan: 2017-2020

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Projektledare: Helene Ahl, Jönköping University

Övriga forskare: Karin Berglund, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, Katarina Pettersson, docent i kulturgeografi vid Sveriges lantbruksuniversitet, Malin Tillmar, professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och Birgitta Sköld, doktor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Projektet Kvinnors företag för en levande landsbygd har pågått sedan 2017 och är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. I projektet, som är ett samarbete mellan forskare från flera lärosäten, har man bland annat visat hur kvinnors företag blir ett nav i bygden, tar ett stort socialt ansvar och hur företagarna själva ofta har en stark lokal förankring. Det finns såklart en stor spridning i branscher och storlek på företag, men de allra flesta är små företag utan anställda. Även om företagandet inte gör kvinnorna förmögna, så är det ett sätt för dem att leva det liv de vill leva på den plats de vill leva.

Projektet har bland annat resulterat i en rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och flera vetenskapliga publikationer men en del av slutsatserna har nu också presenterats som en film, något som var bestämt och beskrivet redan i ansökan.

– Ingvar Kamprad var väldigt mån om att forskningsresultaten ska komma de många människorna till del, ordagrant formulerat, säger Helene Ahl, professor i företagsekonomi och en av forskarna i projektet.

Leende kvinna med kort mörkt hår

Kvantitativt och kvalitativt

Under projektets gång har de kartlagt kvinnors företagande med hjälp av registerdata, analyserat landsbygdspolicy ur ett genusperspektiv och gjort djupintervjuer med 32 företagare.

Eftersom det redan från början var klart att resultaten skulle bli film har tanken om hur den skulle utformas funnits med i bakhuvudet under de tre åren. När produktionen skulle sätta igång bjöd forskarna in videoproducenten Gabriel Djärf för att under en heldag planera och diskutera hur filmen skulle se ut.

– Det är ju bra att jag involveras tidigt i att bara bolla lite, säger Gabriel Djärf.

Samarbetet var nytt från båda håll. Forskarna hade inte gjort film och Gabriel hade inte arbetat med forskare på detta sätt förut. Men det visade sig gå alldeles utmärkt.

– Vi står för storyn och manuskriptet och Gabriel för den konstnärliga utformningen, säger Helene Ahl.

Forskarna hade i förväg tematiserat resultaten i sin forskning och valt ut några av intervjupersonerna som på ett bra sätt kunde representera varje tema. Intervjuerna i studien var anonyma, men inför produktionen av filmen frågade de några av respondenterna om de kunde tänka sig att träda ut ur anonymiteten och säga samma sak på film. Sen blev det Gabriel Djärfs jobb att bildmässigt förmedla budskapet.

– Att göra intervjuer och ta bilder på deras omgivning i deras miljö det är jag ju van vid, säger han.

Glad man med stor videokamera på ett stativ.

Foto: Cecilia Selvén

Banta ner materialet

De kom hem med drygt sex timmars film, som sedan klipptes ner till 20 minuter. Något som ändå kan upplevas långt med dagens mått mätt, när några minuters klipp på sociala medier beskrivs som mastigt.

– Det är en stillsam film, vilket jag gillar, säger Gabriel Djärf men menar ändå att om det skulle handla om att optimera visningar och spridning i sociala medier så är den på tok för lång.

Mottagandet har varit varmt. Det är en vacker film, och företagarna känner igen sig.

– Vi är viktiga förebilder för 50 procent av befolkningen, säger Linda Fransson, vd på Gnosjö automatsvarvning och en av dem som medverkar i filmen.

Ses av de många människorna

Forskningen når ut till en ny målgrupp. Filmen kan användas som diskussionsunderlag eller i utbildningar, den ses av personer som aldrig skulle hitta, eller läsa, en vetenskaplig publikation. Andemeningen i forskarnas slutsatser kommer fram på ett tydligt sätt.

– Som forskare vill vi gärna ge våra respondenter en egen röst. Det är ett jättebra sätt att låta dem höras. Det ger själ och liv åt det hela, säger Helene Ahl.

Hennes råd till forskare som vill göra film av sina resultat är att anlita ett proffs och hon rekommenderar filmen som medium för forskningskommunikation.

– Absolut! Om man har en tillräckligt stor budget, för det kostar, säger hon.

Och det är inte videoproducenten som är den tyngsta posten, det är forskarnas egen tid som har lagts ner på filmskapande som gör att notan drar iväg.


Sara Bref


Filmen har även textats på engelska:

2020-10-23