Collage av julbilder med Encells medarbetare, "Seasons Greetings".

Encell och året som gått

Vi på Encell inledde 2020 med en rivstart, en helt nybakad professor inom livslångt lärande.

Nybakad som professor men gammal i gamet, Cecilia Bjursell har nämligen lett Encells arbete i snart 10 år! I januari publicerade hon dessutom en rapport inom ramen för vår egen rapportserie; Tre perspektiv på livslångt lärande. Med både tillbakablick, nuläge och framtidsspaning ger hon där en bättre grund för diskussionen om det livslånga lärandet än vad den många gånger har i dagens debatt. Läs den, så kan vi prata om hur vi ska förbättra möjligheterna till ett livslångt lärande sen!

Skärmdump från en digital session under ECADOC-konferensen. Små rutor med personer som spexar lite.

I januari visste vi inte hur annorlunda det här året skulle bli. Vi planerade precis som vanligt för ett år fyllt av konferenser, utbildning, möten och forskning. Allt det har fått plats, men det mesta har fått hända på andra arenor än den vi från början hade tänkt.

Så var det till exempel med doktorandkursen ECADOC 2020. Forskarstuderande från hela världen möttes för att under en vecka lyssna, diskutera och utveckla området livslång vägledning. Det som hände den veckan tog oss nog alla lite på sängen. Alla de nya bekantskaper vi fick med oss kommer att generera forskning och samverkan länge framöver, särskilt för vår egen karriärforskare Ingela Bergmo Prvulovic som ledde kursen. Men det vi också tar med oss är hur nära vi ändå kom, när vi umgicks i varandras vardagsrum en hel vecka. Över tidszoner. Genom skärmen.

Collage av bilder från Skolchefskonferensen.

Genom skärmen hölls även årets skolchefskonferens, där Skolchefsinstitutets forskare under ledning av Lene Foss presenterade delar av sin nya forskning. Skolchefer och skolledare står mitt i epicentrum av såväl skoldebatter som samhällsproblem och inte minst under årets pandemi. De ska hålla i rodret när förutsättningarna är utmanande och det blåser på tvären. Det här är spännande och väldigt angelägen forskning som vi är stolta över att ha under vårt tak.

Stolta ja. I augusti fick vi, också delvis genom skärmen, äntligen gratulera vår (vi ser henne faktiskt som vår) Ann-Kristin Boström till hennes docentur. Föreläsningen "Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sammanfattar visserligen hennes forskning på ett ypperligt sätt, men kan inte på långa vägar visa vilken betydelse hon har haft för vårt fält.

Vad är då egentligen vårt fält? En forskningsmiljö ska inte vara statisk och diskussionen om vilken riktning som är mest relevant att ta pågår ständigt, samtidigt som det inte går att följa minsta förändring i omgivningen. Med tjugotalet forskarkollegor, och en bredd av kompetenser, blir den diskussionen alltid livgivande och intressant. Ulli Samuelssons forskning om digital inkludering, eller snarare exkludering, har blivit än mer relevant under året som gått. Inkludering är även i fokus i snart sagt alla projekt som Joel Hedegaard och Martin Hugo arbetar med, om det så rör utbildning för unga vuxna med högfungerande autism, äldre på folkhögskola eller för personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Anders Dybelius lyfter vår blick och väver in historien och dess berättelser i våra nutida samhällsutmaningar och vårt livslånga lärande.

Fakta:

Encell har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk. Encell bildades 2001 och har Stiftelsen Jönköping University som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation. Encells uppdrag realiseras genom praktiknära forskning, omvärldsbevakning och kunskapsspridning samt deltagande i partnerskap och nätverk.

 

Forskning sker ofta i samverkan med nationella, regionala och lokala aktörers medverkan. Internationellt ingår forskarna i flera nätverk och partnerskap. Hemsidan och våra kanaler i sociala medier (Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. & Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) utgör en central plattform för aktiv kunskapsspridning. Innehåll samlas i nyhetsflöde, månadsbrev, rapportserie, uppsatstävling, bloggen collearn.org lyfter fram lärande i organisationer. Encell är med- eller huvudarrangör av vetenskapliga konferenser och workshops.

Forskningsmiljön har som huvudsyfte att engagera sig i forskning som stöder livslångt lärande och social hållbarhet. Det är något som såväl pedagoger, psykologer, historiker, företagsekonomer som vägledare skriver under på. Våra resultat bidrar till den internationella forskardiskussionen, och vårt ökade kunnande bidrar direkt till vår utbildning och då främst på HR-programmet.

Livslångt lärande sker utifrån personliga, demokratiska och arbetslivsrelaterade syften. Vi håller fast vid betydelsen att det avser en löpande, livslång individuell bildningsprocess som sker i olika formella och informella sammanhang. En stor del av våra studier rör det som sker i arbetsliv och i utbildningssammanhang, men vi studerar även det som händer på marginalen och det som utspelas i de nya gränsland som uppstår på regional, nationell och internationell nivå.

Vi som finns i Encell bidrar som sagt till det vetenskapliga samhället, men lika viktigt är att den kunskap som utvecklas kommer undervisningen, våra samarbetspartners och samhället i stort till godo. Vi ser framför oss ett samhälle där det finns plats för alla människor, och där lärande och bildning stödjer individens utveckling i arbetsliv, som medborgare och framför allt som människa.

Tack till alla er som på olika sätt har bidragit, utmanat och tagit del av det vi gör under året. Vi önskar er sköna helgdagar, god hälsa och ett lustfyllt och livslångt lärande. Nu ser vi med tillförsikt fram emot 2021, då vi har ett 20-årsjubileum att fira!

 

Ahl, Helene, Professor i företagsekonomi, Aktas, Vezir, Lektor i socialpsykologi, Bergmo Prvulovic, Ingela, Lektor i pedagogik, Bjursell, Cecilia, Centrumledare och professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande, Bref, Sara, Webbredaktör/koordinator, Brink, Satya, affilierad forskare, Boström, Ann-Kristin, Docent i internationell pedagogik, affilierad forskare, Dybelius, Anders, Lektor i historia, Engström, Annika, Lektor i arbetsorganisation, Falkner, Carin, Lektor i pedagogik, Foss, Lene, Professor i pedagogik, Gillberg, Claudia, Doktor i pedagogik, affilierad forskare, Hedegaard, Joel, Doktor i pedagogik, Hugo, Martin, Docent i pedagogik, Ishäll, Lars, Adjunkt i psykologi, Krantz, Joakim, Postdoktor, Ludvigsson, Ann, Lektor i pedagogik, Neal, Emma, Universitetsadjunkt i psykologi, Persson S, Roland, Professor i pedagogisk psykologi, Samuelsson, Ulli, Lektor i pedagogik/Utbildningsledare.

 

Senaste publikationer:


Alla träffar från DiVA (1083)
2020-12-16