Amerikansk ledarskapsorganisation vänder blicken mot Norden

Amerikanska Megan Penhoet har spenderat en hel del tid i Sverige. Hennes man har släkt här och de båda döttrarna har läst i Sverige och Danmark. När hon och hennes nätverk började diskutera den ledarskapskris de tyckte sig se i USA, som de menar ställdes på sin spets 2016, så var steget därför inte långt till att hämta inspiration från den nordiska ledarskapsmodellen. Resultatet, som visserligen har behövt pausas tillfälligt under pandemin, är den icke-vinstdrivande organisationen Nordic Scholars, vars mål är att erbjuda toppstudenter inom ledarskap möjlighet att åka tvärs över Atlanten för att förkovra sig.

Megan Penhoet

– Högpresterande studenter inom olika aspekter av ledarskap ska få spendera tid i Norden för att uppleva och lära av den miljön, säger Megan Penhoet.

En del av inspirationen till deras satsning kommer från Rhodes Scholarship, som är ett av de äldsta och mest prestigefyllda stipendieprogrammen i USA. Flera välkända namn inom amerikansk politik och näringsliv har genom Rhodes spenderat tid i Oxford, England. Men Megan Penhoet och hennes partners blickar alltså nu norrut.

– Det gick upp för mig att det fanns en stor möjlighet för amerikanska ledare att lära från den nordiska ledarskapsmodellen.

Tanken är att stipendiaterna ska börja sitt år i Norden med två veckor på Island. Sedan ska de fortsätta till de övriga nordiska länderna och följa det akademiska året här. Nordic Scholars har kontakt med flera universitet och andra aktörer runt om i Norden, och just nu fokuserar de på finansieringen av det hela.

Noga utvalda kandidater

Målet är att kunna välja de mest drivna och framstående personerna, oberoende av deras kön, etnicitet, ekonomiska förutsättningar eller andra faktorer. Stipendiaterna ska redan ha visat sin passion för ledarskap på något sätt, kanske genom ett engagemang i civilsamhället, i sin kyrka, genom ett eget företageller något annat.

De ska få träna ledarskapsförmågor och färdigheter i helt andra miljöer än vad de är vana vid, en viktig faktor för Megan Penhoet är att de nordiska länderna alla är förhållandevis jämställda och att de är transparenta demokratier.

– Det är en sak att läsa om någonting och en annan att spendera tid på en plats, med ett specifikt mål, säger hon.

Vill influera toppen

I förlängningen hoppas Nordic Scholars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att de nya insikterna som stipendiaterna tar med sig tillbaka sipprar igenom till alla nivåer av ledarskap i USA. De som åker har en framtid som duktiga ledare redan utstakad för sig, kan de ta med sig tankar från ledarskap i de nordiska länderna på den resan så vore det mycket vunnet, menar Megan Penhoet.

– Vi tror att det till slut kommer att stärka den transatlantiska kopplingen mellan USA och Norden. Det är målet, och anledningen till det är att vi har en typ av ledarskapskris i USA. Vi saknar bra förebilder, säger hon.

Under den påtvingade pausen det senaste året har hon passat på att via distansstudier fördjupa sig ytterligare i ledarskapsteori vid Malmö universitet. Dessutom läser hon svenska via Folkuniversitetet, där hon är ensam i sin grupp om att inte befinna sig i Sverige.

Så fort pandemin är över tar arbetet med Nordic Scholars ny fart, och en grupp drivna amerikaner med ledarskapsambitioner tar förhoppningsvis inom kort sikte mot Reykjavik.

 

Sara Bref

2021-03-25