Rapport: En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande

Anna-Carin Ramsten, Cecilia Bjursell och Rebecka Engström ger rekommendationer för vidare utveckling.

Vinnova rapport 2021 - En hållbar infrastruktur för livslångt lärande

Sverige har historiskt sett varit framgångsrika och internationellt erkända inom området vuxnas lärande. Men idag finns det alltmer förväntningar på att vuxnas lärande ska ske löpande, inom olika områden, och under hela livet. Dagens system är inte utformat för att stödja detta i den utsträckning som skulle behövas.

I rapporten föreslås en infrastruktur med olika komponenter som behöver fungera tillsammans som ett stödjande system. För att stärka systemet behövs bland annat fortsatt fokus på att underlätta möjligheter för individer och organisationer att orientera sig i utbildningsutbudet och på validering av kunskaper.

Livslångt lärande har också en central roll i de globala målen för hållbar utveckling, och en kraftsamling och förnyelse av ett system för livslångt lärande bör ske med hållbar utveckling av framtidens samhälle som ledstjärna.

För att stödja ett livslångt lärande behövs ett separat fokus på just vuxnas livslånga lärande, skilt från barn- och ungdomsskolan. Samverkan behövs tvärs över politikområden och hållbarhetsperspektiven behöver integreras i direktiv till utredningar, regleringsbrev och i analyser och prognoser.

Rapporten är ett resultat av det analysarbete som Vinnova genomför i syfte att bistå regeringens samverkansprogram i deras arbete och bygger på ett underlag som presenterades för samverkansprogrammet för Kompetensförsörjning och livslångt lärande 2020.

Titel En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven 2021-maj

Serienummer VR 2021:04

Utgivare Vinnova

Författare Anna-Carin Ramsten, Cecilia Bjursell och Rebecka Engström

ISBN 978-91-985899-0-0

ISSN 1650-3104

Antal sidor 68

2021-08-24