Universitetskurser inom livslångt lärande

Är du sugen på att lära dig om vuxnas lärande? Här finns ett gäng universitetskurser att botanisera bland.

Vuxenpedagogik, grundkurs, 15 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linköpings universitet. Distans. Halvfart.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vuxnas lärande och vuxenutbildning. I kursen, som är en introduktionskurs, studeras förutsättningar för vuxnas lärande utifrån olika aspekter. Kursen är uppbyggd av tre delar: Livslångt lärande och vuxenutbildning i förändring, Lärande i vuxenlivet samt Perspektiv på kunskap, lärande och bildning. Kursen ges som halvfartskurs med gemensamma kurstillfällen i Linköping, där föreläsningar varvas med seminarier och reflektions- samt handledningspass. Ett centralt inslag är kursuppgifter som avser att koppla ihop teori och praktik.

Vuxnas lärande, 15 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göteborgs universitet. Halvfart.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vuxnas lärande. I kursen kommer du att lära dig klassiska och nutida teorier om vuxnas lärande. Du får också arbeta med begreppen bildning och livslångt lärande. Policy- och styrdokument på internationell, nationell och lokal nivå och hur dessa iscensätts i kompetensutvecklings- och vuxenpedagogiska satsningar tas också upp till analys och diskussion.

Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stockholms universitet. Distans. Halvfart.
Det här är en fristående kurs som riktar sig till dig som önskar fördjupade kunskaper om vuxnas lärande i olika organiserade sammanhang som till exempel vuxenutbildning, folkbildning, arbetsliv och civilsamhälle. Kursen ger dig kunskaper i teorier, ramar och villkor för vuxnas lärande som du får använda i analyser av praktiska didaktiska situationer. Den tar också upp och diskuterar värderingar som omgärdar lärande för vuxna. I kursen integreras teori och praktik vilket ger möjlighet att utveckla ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt.

Folkbildningens idé och utveckling, 15 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linköpings universitet. Distans. Kvartsfart.
Olika perspektiv på folkbildning, både i och utanför studieförbund och folkhögskolor, bibliotek och kulturinstitutioner behandlas. Genom kursen skall deltagarna förvärva kunskaper om folkbildning som idé och företeelse, dess utveckling, nuläge och utmaningar. Särskilt behandlas följande teman: Begreppet folkbildning, Folkbildningens idéhistoria, historia och samtida utveckling, Folkbildningens pedagogik och etik, Kultur som begrepp och uttryck i folkbildande verksamhet, samt Folkbildningens utmaningar och målgrupper.

Samtida vuxenutbildning, 7,5 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göteborgs universitet. Halvfart.
The course aims at enlarging awareness and insight in adult education and to put it in a contemporary Swedish and Nordic context, with its historical and ideological origins. The aim is also to give knowledge about manifested tensions between different parties in the field of adult education in Europe and to develop a readiness for work in adult educational settings transcending national boarders.

Friluftspedagogik för vuxna, 15 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linköpings universitet. Distans. Kvartsfart.
Friluftsliv och utomhusaktiviteter i organiserad form finns i såväl ideella organisationer och turismverksamhet som i utbildnings- och folkbildningssammanhang. Denna kurs vänder sig till personer som i sitt arbete eller på sin fritid leder friluftsaktiviteter för unga/vuxna. Du får möjlighet att tillsammans med andra öka din förståelse för friluftslivets pedagogik och din förmåga att designa och leda friluftsverksamheter.

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linköpings universitet. Distans. Kvartsfart.
Denna kurs ger en introduktion till folkhögskolan som en särskild utbildningsform och som en del av den svenska folkbildningen. Kursen behandlar folkhögskolans undervisning i relation till didaktikens centrala frågeställningar om vad, hur och varför. Du får reflektera över undervisning med särskild fokus på folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Kursen tar även upp normkritiska perspektiv på undervisning.

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 30 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsala universitet. Helfart.
I kursen behandlas generella pedagogiska perspektiv och processer av betydelse för vuxnas lärande och lärande i arbetslivet. Särskilt fokus läggs på planering, genomförande och utvärdering av kompetensutveckling.

2021-08-24