Boktips:

Gösta Vestlund – Folkbildaren från framtiden

Om folkhögskolan, demokratin och människovärdet.

Bokomslag: Gösta Vestlund - folkbildaren från framtiden 

Arena Idé vill med en skriftserie lyfta viktiga folkbildare från 1900-talet, personer som många gånger stått i skuggan av kända namn som Oscar Olsson och Ellen Key. I första delen av skriftserien skildrades Honorine Hermelin, en av Fogelstadgruppens förgrundsgestalter, och i dagarna kommer en skrift om Gösta Vestlund.

Gösta Vestlund föddes 1913, och växte upp under enkla förhållanden i Gagnef i Dalarna. När han gick bort 2020 hade Sverige bytt skepnad. På flera sätt var Gösta Vestlund delaktig i det moderna Sveriges utveckling. Han var en sann folkrörelsemänniska och är kanske mest känd som folkbildare, med livslång kärlek till folkhögskolan. Gösta Vestlund hade även ett starkt engagemang inom arbetslivets område, för internationella frågor och inom den framväxande funktionsrättsrörelsen. Många har personliga minnen av Gösta Vestlund. Lång efter det att han fyllt 100 var han aktiv i samtal om bildning, demokrati och människovärde. Och just samtalen, de nära mötena människor emellan, var något Gösta Vestlund satte stort värde på, livet igenom. I den här skriften får vi möta en särpräglad folkbildare, och människa.

Gösta Vestlund – folkbildaren från framtiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är skriven av Kenneth Abrahamsson. Han är docent i pedagogik och har publicerat böcker om vuxenutbildning, arbetsliv och medborgarkunskap. Kenneth Abrahamsson var också en nära vän till Gösta Vestlund.

Ur förordet av Ola Bo Larsson, Kultur- och folkbildningsansvarig på Arena Idé:

Gösta Vestlunds liv och person har mycket med vår tid att göra. Hans personliga historia är det moderna Sveriges historia. Gösta Vestlunds start i livet var svår, men hans liv fick skjuts av samhällsförändringen, som han senare i livet bidrog till med råge. Gösta som person kännetecknades av ett tålmodigt lyssnade på den andre. Lyssnandet lyfts ofta fram som en mellanmänsklig och demokratisk dygd, men i vår expressiva samtid lyckas få personer och debatter i praktiken med konsten att lyssna. Gösta lyssnade ända in i det sista. På människorna, på idéerna och på diskussionerna om demokratin.


Forskningspresentation: Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan

2022-08-29