Henrik Nordvall och JU Campus

Foto: LiU/JU

Välkommen till Mimerkonferensen 2022!

Forskare och praktiker bjuds in till Jönköping 8–9 november. Henrik Nordvall, föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning, berättar mer om årets konferens.

Arbetet med årets upplaga av Mimers forskarkonferens är i full gång, och nu har bidrag från forskare och praktiker så smått börjat trilla in. Den första Mimerkonferensen anordnades 1994 och sedan ett antal år tillbaka hålls den samma datum varje år, tisdag och onsdag i vecka 45. Konferensen är en arbetskonferens, vilket innbeär att texter i olika stadier av färdigställande presenteras och diskuteras. Det finns även möjlighet för folkbildare att presentera en idé som kan vara av intresse för forskarvärlden. Bidragen sprids inte utanför konferensen.

– Att skapa möten mellan forskare och praktiskt verksamma folkbildare är en bärande tanke i Mimerverksamheten och det avspeglar sig i konferensen också, säger Henrik Nordvall.

Årets konferens hålls i Jönköping tillsammans med Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, på temat Livslångt lärande och folkbildning – för demokrati, personlig utvecklig och arbetsliv. Konferensen har under åren hållits från Malmö i söder till Umeå i norr, och temat bestäms utifrån verksamheten eller forskningsinriktningen hos respektive samarbetspartner för året. Det är inte ovanligt att konferensen och dess tema genererar någon form av publikation eller initiativ framåt.

– Genom att röra på oss är tanken att sätta ljus på forskningen vid det lärosätet, för att uppmärksamma och skapa en mötesplats som kan vara relevant.

I år kopplas alltså folkbildningen ihop med det vida begreppet livslångt lärande, med frågeställningar om hur folkbildningen kan bidra och förstås i relation till det. En viktig del i konferensen kommer att vara att diskutera förutsättningar för att utveckla och stödja demokrati och medborgarskap. Men Henrik Nordvall är noga med att poängtera att alla som på något sätt skriver om folkbildning är välkomna att bidra, temat är inte på något sätt exkluderande.

– Håller man på med forskning om folkbildning i vid bemärkelse är man välkommen, oavsett disciplin. Vi välkomnar bidrag om bildande verksamheter i olika sammanhang, i huvudsak utanför det formella utbildningssystemet. Ofta berör den forskning som presenteras folkhögskolor, studieförbund, bibliotek och arkiv. Men det är lika välkommet att presentera forskning om andra bildande verksamheter och företeelser inom exempelvis kulturliv, media och civilsamhälle, säger han.

Konferensen brukar locka mellan 40 och 60 deltagare, ofta med någorlunda jämn fördelning mellan forskare och praktiker. Förhoppningen är att kontakter ska knytas, såväl mellan forskare och praktiker som mellan forskare från olika lärosäten och discipliner.

Sedan några år tillbaka arrangeras också ett doktorandsymposium i anslutning till Mimerkonferensen. Symposiet är kostnadsfritt och börjar kl. 13.15 den 7:e november och slutar dagen efter innan lunch. Det vänder sig till doktorander som i sina forskningsprojekt studerar folkbildning i vid bemärkelse oavsett akademisk disciplin, samt syftar till att uppmuntra kontakter och idéutbyte mellan doktorander i Norden. För mer information och anmälan till doktorandsymposiet, kontakta Maria Arriaza Hult, maria.arriza.hult@liu.se vid Mimer.


Sara Bref


Forskningspresentation: Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan

2022-08-29