Kommande antologi: Demokratin som bildningsväg

Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik och ett välkänt namn i folkbildningskretsar, berättar om den kommande boken Demokratin som bildningsväg.

Gösta Vestlund

Gösta Vestlund. Foto: Kenneth Abrahamsson

I nära tre decennier har Föreningen för folkbildningsforskning gett ut en årsbok. För år 2022 sker det i form av en antologi med titeln Demokratin som bildningsväg. Boken är både ett bidrag till det offentliga samtalet om bildning, demokrati och det civila samhället och en hyllning till folkbildaren och nestorn Gösta Vestlund som avled i början av hösten 2020 vid 107 års ålder.

Det har varit en lång resa med att ta fram denna antologi som till stor del bygger på texter och inlägg av medverkande vid serien dialogkonferenser under Vestlunddagarna på temat Demokratisera demokratin! och som pågått från 2014 till 2021. Planen är att boken ska komma ut under hösten i skiftet mellan oktober och november på Carlsson förlag.

Parollen Demokratisera demokratin innebär en enorm utmaning eftersom endast en tredjedel av världens befolkning lever i länder som uppfyller kraven för en fungerande liberal demokrati. Boken speglar demokratins utmaningar och hinder i samtid och framtid. Demokrati handlar inte bara om representation och folkets röst, utan även om jämlikhet, rättvisa och respekt samt likvärdighet. Demokratin lever i rörelse och får energi i det liberala samtalet där kunskap och bildning utgör ett fundament. Vägen från demokratins idéer, via dess institutioner till dess praktik, ställer höga krav på samhälle och medborgare.

Den gröna omställningen för att försöka motverka de klimatförändringar som ligger framför oss är en demokratisk utmaning. I vår tid har sociala medier en viktig funktion i demokratin samtidigt som de kan bli ett gift som genom hat och hot förstör den demokratiska dialogen. Internationellt minskar antalet fullvärdiga demokratiska stater och utvecklingen i Europa, där exempelvis Rysslands krig mot Ukraina hotar vår fredliga samexistens, kan förändra våra geopolitiska villkor.

Med titeln Demokratin som bildningsväg vill vi betona folkbildningens uppdrag att främja upplysta medborgare, medverka till ökad delaktighet och motverka ojämlikhet. I boken medverkar ett stort antal forskare, författare och folkbildare som till exempel Agneta Stark, Bernt Gustavsson, Bi Puranen, Erik Amnå, Hans Abrahamsson, Katrine Marcal, Martin Gelin, Per Molander, Ronny Ambjörnsson, Tjia Torpe med flera. Bokens redaktörer är undertecknad tillsammans med Per-Ola Jansson och Torvald Åkesson. Det är vår förhoppning att boken ska kunna presenteras vid Mimers forskarkonferens i Jönköping den 8 till 9 november 2022.

 

Kenneth Abrahamsson


Forskningspresentation: Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan

2022-08-29