Rapport: Folkbildning på svenska

Tre forskare vid Linköpings universitet har studerat språkintroduktion för migranter.

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes och Sabine Gruber, alla verksamma vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet, har intresserat sig för vuxna och unga vuxna migranters studier i det svenska språket och även deras sociala inkludering. Forskarna har tittat på studieförbundens verksamhet med Svenska från dag 1 och vardagssvenska, utbildning i svenska för invandrare och språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskola och folkhögskola. Resultatet presenteras i rapporten Folkbildning på svenska?: En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Enligt folkbildningens ideal förutsätter medlemskap i samhällets gemenskap
gränsöverskridande, men samtidigt gemenskapande samtal mellan jämlikar. Detta ideal är en påminnelse om att drömmar om framtiden måste byggas här och nu. Dessa drömmar om framtiden måste byggas gemensamt, med grund i nuet, snarare än i ett nostalgiskt förflutet, som bygger på exkludering snarare än inkludering. I detta ljus kan Sensus, liksom andra delar av folkbildningen, ses som konkreta platser för hur samhället i stort kunde gestaltas, som platser för inkludering, där gemensamma drömmar kan bli till – en plats som möjligen inte finns, men som likväl kunde
finnas." 

Mer material om integration och svenska som andraspråk hittar du bland annat här:

Intervju med Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Svenskan lyfter när man ser helheten

Rapport: Folkbildningen blir det mänskliga Sverige

Föreläsningsfilmer från Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

2019-09-13