Utbildningssystemet

Så fungerar de olika delarna för vuxnas utbildning, i Sverige och Norden. 

I rapporten Tre perspektiv på livslångt lärandePDF går Cecilia Bjursell igenom det svenska systemet för vuxnas utbildning. Här har vi samlat artiklar och rapporter om några av de olika delarna.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har gjort en fin sammanställning över hur vuxenutbildning fungerar i de nordiska länderna

2020-02-04