Utbildningssystemet

Så fungerar de olika delarna för vuxnas utbildning, i Sverige och Norden. 

2020-02-04