Artikelsamling: Utbildningssystemet

En översikt över det svenska utbildningssystemet. 

Utbildningssystemet

Det svenska utbildningssystemet innehåller ett antal olika moduler. Traditionellt fanns det en rak utstakad linje genom systemet, från förskola och den obligatoriska skolan, genom gymnasiet vidare till vuxenutbildning och/eller högre studier. I en tid som kräver ett lärande genom hela arbetslivet är man tvungen att frångå det linjära tankesättet. Högskolan är inte längre en ändstation och det finns inte en given ordning i vilken en vuxen person kan ta del av vad de olika instanserna har att erbjuda. Istället för en rak linje har vi nu, eller borde ha, ett nätverk av möjligheter att dra nytta av under arbetslivet. Dessutom finns en rad andra aktörer, förutom de traditionella, som erbjuder utbildning. 

Utbildingssystemet
2020-01-24