Artikelsamling: Utbildningssystemet

En översikt över det svenska utbildningssystemet. 

Utbildningssystemet

Det svenska utbildningssystemet innehåller ett antal olika moduler. Traditionellt fanns det en rak utstakad linje genom systemet, från förskola och den obligatoriska skolan, genom gymnasiet vidare till vuxenutbildning och/eller högre studier. I en tid som kräver ett lärande genom hela arbetslivet är man tvungen att frångå det linjära tankesättet. Högskolan är inte längre en ändstation och det finns inte en given ordning i vilken en vuxen person kan ta del av vad de olika instanserna har att erbjuda. Istället för en rak linje har vi nu, eller borde ha, ett nätverk av möjligheter att dra nytta av under arbetslivet. Dessutom finns en rad andra aktörer, förutom de traditionella, som erbjuder utbildning. 

Utbildingssystemet

Nedan har vi samlat en del av den forskning, intervjuer och annat material som vi har kring olika delar i systemet för vuxnas lärande. 


Vuxenutbildning

Encell rapport 2:2015: Lärandets sociala dimensioner –  Pdf, 943 kB, öppnas i nytt fönster.Unga vuxna med Asperger beskriver sina  Pdf, 943 kB, öppnas i nytt fönster.erfarenheter av anpassad utbildning Pdf, 943 kB, öppnas i nytt fönster.

Encell rapport 1:2015: Kvalitetsarbete i vuxenutbildning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildningskonferensen 2019 - presentationer och sammanfattning

Forskaren: Den sociala aspekten av vuxenutbildning får inte glömmas bort

Rapport från ESREA 2019: Adult Education Research ad Practice: Between the Welfare State and Neoliberalism


Folkhögskola

Encell rapport 1:2019: Folkhögskolan som inkluderande miljö Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
för deltagare med neuropsykiatriska  Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Hedegaard & Hugo. 2020. Inclusion through Folk High School courses for senior citizens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intervju: Hur mår folkhögskolan egentligen?

Folkhögskolan i siffror

Forskaren: "Folkbildning är allt och ingenting – väldigt angeläget men oerhört svårgreppbart"

Metaperspektiv på folkbildning


Yrkeshögskola

Intervju: Nu växer yrkeshögskolan ytterligare

Industrin lyfter yh-utbildningarna

Win-win när högskolan håller i yh-trådarna


Högskola och universitet

Encell rapport 2:2019: Innovativ utbildningssamverkan för Pdf, 839.4 kB, öppnas i nytt fönster.
livslångt lärande Pdf, 839.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Encell rapport 3: 2015: Samverkanszoner – Om forskningsledares syn på samverkan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2020-01-24