De nordiska ländernas system för vuxnas lärande

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande visar i en översikt vad de nordiska länderna har gemensamt kring livslångt lärande, och hur de skiljer sig åt. 

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bildades 2005 av Nordiska ministerrådet. Nätverket administreras från Norge och har koordinatorer runt om i de nordiska länderna. Under 2019 skapade NVL en landsöversikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en sida med information om hur systemet för vuxnas lärande är uppbyggt i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Åland, Färöarna och Island. 


Läs hela NVLs sammanställningar genom att klicka på respektive land. 

Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sedan 2015 har regeringen satsat på ett kunskapslyft inom vuxenutbildningen. Satsningen innebär en gradvis ökning av antalet utbildningsplatser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå men också fler platser till högre utbildning inom yrkeshögskolan och högskolor.

Island Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Island finns inga specifika lagar om allmän vuxenutbildning men utbildning för vuxna som saknas formell utbildning i Island regleras i lagen om vuxnas lärande från 2010 samt förordning från 2011 som bygger på lagen från 2010. Lagen om arbetslivsrelaterad rehabilitering från 2012 har också betydelse för vuxnas lärande i Island.

Norge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den norske Regjering er i gang med en trinnvis utvikling av en ny kompetansereform i arbeidslivet – «Lære hele livet». Stortingsmelding om reformen er ventet våren 2020.

Finland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det strategiska arbetet och visst utvecklingsarbete styrs och koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.

Danmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Der er i Danmark en lang tradition for uddannelse og kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet (livet) både inden for den formelle og den non-formelle voksenuddannelse.

Åland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland annat inom utbildning och undervisning.

Færøerne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Færøerne er voksenuddannelsen ikke organiseret som et samlet tilbud, men voksne har mulighed for at uddanne sig på lige fod med yngre borgere i landet. Muligheder for voksenuddannelse består i dag af forskellige uddannelsestilbud, hvor der ikke nødvendigvis gøres forskel på unge elever og voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet, og som har brug for at videreuddanne sig.


2020-01-24