Om högskolan och kompetensförsörjning

UKÄ belyser med sitt temaprojekt Kompetensförsörjning frågor som handlar om relationen mellan högre utbildning och arbetsmarknad.

Universitetskanslerämbetet driver sedan några år Temaprojekt Kompetensförsörjning, flera publikationer har kommit ut genom projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om högskolornas roll för kompetensförsörjningen i Sverige. Både ur ett nationellt och ett regionalt perspektiv. Man vill även förstå om och hur högskolorna svarar upp mot arbetsmarknadens behov av högskoleutbildad kompetens samt hur individers möjligheter till vidareutbildning vid högskolan ser ut och vad livslångt lärande leder till.

Publikationer:

Högskolans roll för livslångt lärande - en analys av äldre högskolestudenter 1995-2018 som pdf.

Så använder studenterna högskolan som pdf.

Kartläggning av lärosätenas uppdragsutbildningar som pdf.

Lönepremie för högskolestudier som pdf.

Inkomster fem år efter examen som pdf.

Studenternas rörlighet inom Sverige – en fördjupning som pdf.

Studenternas rörlighet inom Sverige som pdf.

Framtidens behov av högskoleutbildade – Genomgång av 15 bristyrken inom offentlig sektor fram till 2035 som pdf.


Rapporter från Encell:

Samverkanszoner - Om forskningsledares syn på samverkan

Det behövs mer kunskap kring lärosätets syn på samverkan och den här rapporten är ett bidrag på detta område. Materialet som behandlas i texten är resultatet av en intervjustudie med 16 forskningsledare från olika vetenskapliga områden vid Högskolan i Jönköping. Det finns framför allt två centrala bidrag: en empirinära beskrivning av synen på samverkan och en modell för samverkanszoner.

Ladda ner rapporten som PDF Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

Ladda ner rapporten som PDF Pdf, 839.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tre perspektiv på livslångt lärande

Som ett led i att fördjupa debatten om livslångt lärande går professor Cecilia Bjursell i den här rapporten igenom tre perspektiv på livslångt lärande, samt hur det svenska systemet för livslångt lärande är uppbyggt. Genom att ta med teorier och områdets utveckling genom historien i dagens diskussioner kan man få en ökad förståelse för vad livslångt lärande är, hur och varför det sker och på vilket sätt det kan främjas, för samhällets såväl som för individens bästa.

Ladda ner rapporten som PDF Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Innehåll taggat 'Kompetensförsörjning' på bloggen Collearn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad behövs för en geografiskt jämlik tillgång till högre utbildning?

2021-02-09