Kurs: Att leda vuxenutbildning 7,5 hp

Hösten 2021 startar Linköpings universitet en fortbildningsinsats för rektorer inom kommunal vuxenutbildning.

Linköpings universitet lanserar en kurs som riktar sig till rektorer eller motsvarande inom den kommunala vuxenutbildningen.

"Utbildningen ger en fördjupad kunskap kring vuxenutbildningens framväxt, organisation, uppdrag och mål, med fokus på dess ledning. I utbildningen diskuteras den pedagogiska dimensionen av rektorsrollen idag och utbildningsformens komplexitet. Detta innefattar både en inriktning på skolutveckling i pedagogisk verksamhet för vuxna och en kritisk diskussion kring vuxenutbildningens verksamhet."

Ansök senast 15 april. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Se också:

Skolcheferna bidrar på flera sätt till forskningen om sig själva

Forskningsmiljön Vuxenpedagogik och folkbildning vid Linköpings universitet

Forskargruppen Vuxnas lärande vid Stockholms universitet

 

2021-03-19