Ny rapport om validering

En bild av hur många valideringar som genomförts inom utbildning och i arbetslivet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har släppt rapporten Läge och utveckling av validering nationellt och regionalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där de sammanfattar läget, med tyngdpunkt på 2020.

  • Antalet branschvalideringar har ökat under flera år, men sjönk från 5700 2018 till drygt 3600 under förra året.
  • Inom kommunal vuxenutbildning syns en stor ökning av antalet yrkeskurser och är nu uppe i ca 385 000, men antalet valideringar för tillgodoräknande ligger kvar på låga nivåer.
  • Inom yrkeshögskolan ligger andelen studerande med minst en tillgodoräknad kurs på mellan 2 och 3,5 procent, mellan åren 2016–2020.
  • Tillväxtverket har under 2018–2020 stöttat regionerna i att etablera strukturer för validering. I en rapport från mars 2021 konstateras det att samtliga regioner har påbörjat resan, men att de kommit olika långt och att mycket återstår på sina håll.

Med hjälp av en interaktiv karta ska det bli lättare att hitta rätt i valideringsdjungeln.
Genom att samla allt på ett ställe ska valideringskartan underlätta för i första hand personer som arbetar med vägledning, till exempel studie- och yrkesvägledare, handläggare på arbetsförmedlingen eller omställningscoacher. Men kartan kan även komma till nytta för andra grupper och användas i utbildande syfte.

2021-05-12