Utredningens viktigaste uppdrag: 1. Stabilitet, stadigvarande utbildningsutbud och nationellt likvärdigt innehåll. 2. Hållbar samhåällsutveckling och utbildning för klimatomställning. 3. Gemensamt ansökningssystem för de som vill studera inom yrkeshögskolan. 4. Bygga yrkeshögskoleutbildning på eftergymnasial utbildning, främja rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan.

Ny utredning om Yh

"Dags att ta nästa steg", säger Anna Ekström.

Idag presenterade utbildningsminister Anna Ekström en ny utredning om yrkeshögskolan. Vid presentationen beskrev Anna Ekström Yh:s framgångssaga hittills, med fördubbling av antalet platser och höga siffror på hur många som anställs efter utbildningen, och menade att utbildningsformen är en viktig del i att möta arbesmarknadens behov men också kan vara en nyckel när det gäller att klara klimatmål och utveckla samhället i en mer hållbar riktning.

– Det vi tycker är dags att göra nu, det är att ta nästa steg och se över hur yrkeshögskolan kan anpassas ännu bättre för framtidens behov, säger hon.

Till särskild utredare utses Maria Bernhardsen, som arbetar som policyexpert inom kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Utredningen ska vara klar 15 juni 2023.

Kommittédirektiv: Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-10-20