Kvinnor i Encell

Internationella kvinnodagen

I dag uppmärksammar vi de kvinnor som forskar i vår grupp, och några av de kvinnor som vi forskar om.

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell, Centrumledare och professor i pedagogik

Ett av de områden som flera av forskarna inom Encell fokuserar på är äldres lärande. Cecilia Bjursell är, tillsammans med Malgorzata Malec Rawinski vid Stockholms universitet, redaktör för den nyutgivna antologin Äldres lärande - utblickar och insikter.

Cecilia är med i flera projekt i samverkan med aktörer utanför akademin, bland annat är hon medförfattare till Vinnova-rapporten En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande och tillsammans med utbildningsföretaget Moderskeppet genom en digital guide till livslångt lärande i arbetslivet.

Cecilia har i flera studier intresserat sig för lärande inom folkbildningen, till exempel när hon följde en grupp äldre kvinnor på en graffitikurs:

Ingela Bergmo Prvulovic

Ingela Bergmo Prvulovic, Docent i pedagogik

Ingela Bergmo Prvulovic är programansvarig för Human Resources och ämnesansvarig för pedagogik, och har under hösten startat en internationell forskarutbildningskurs med titel Social Representations-Theory and Methodology.

Ingela behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Hon är en del av det tvärvetenskapliga projektet Leadership Development Systems, som under förra året beviljades 12 miljoner från KK-stiftelsen. Hon har varit inbjuden som huvudtalare vid konferenser både, nationellt och internationellt, på temat karriärvägledning.


Carin Falkner

Carin Falkner, Lektor i pedagogik

Carin Falkner är, tillsammans med Ann Ludvigsson en av Nordens ledande forskare när det gäller fritidshem. De ingår bland annat i ett nordiskt nätverk med andra fritidshemsforskare.

Precis som fritidshemmen och personalen där tenderar att hamna i skymundan i förhållande till övriga skolvärlden så är forskning om fritidshemsverksamheten ett eftersatt område i Sverige. 

Carin har bland annat bidragit med kapitel i den nyutkomna boken Skolutveckling i teori och praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hirsh, Å, & Olin, A (red.)).


Ann Ludvigsson

Ann Ludvigsson, Lektor i pedagogik

Ann Ludvigsson ägnar en del av sin forskningstid åt Skolchefsinstitutet, där hon bidrar med sin kompetens om skolutveckling och ledarskap i skolan, något som bland annat hennes avhandling berörde. Ann har bland annat addresserat just skolutveckling i den nyutkomna boken Skolutveckling i teori och praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hirsh, Å, & Olin, A (red.)).

Ann Ludvigsson är också, tillsammans med Carin Falkner, en av Nordens ledande forskare på området lärare i fritidshem.


Helene Ahl

Helene Ahl, Professor i företagsekonomi

Helene Ahl ingår i forskargruppen Embla, som bildades 2012 när forskare från fyra lärosäten – Helene Ahl, Karin Berglund, Katarina Pettersson och Malin Tillmar – påbörjade ett gemensamt forskningsprojekt om kvinnors företagande. Helene är också Distinguished Visiting Scholar vid Lancaster University Management School.

Hon blev, tillsammans med Susan Marlow vid University of Birmingham, belönad med Paper of the year award 2021 av den högt rankade tidskriften Human Relations, för artikeln “Exploring the false promise of entrepreneurship through a postfeminist critique of the enterprise policy discourse in Sweden and the UK”.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Helene blev nyligen intervjuad av AcademiaNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., om sin feministiska ingång på forskning om företagande.

Embla:s forskningsresultat från studien om kvinnors företagande presenteras bland annat i den här filmen:

2022-03-08