Avhandling om tidiga folkbildningsinitiativ

Annika Pastuhov skriver om finsk forskning i senaste Mimerbladet.

Kirsi Ahonen har disputerat vid Tammerfors universitet, med avhandlingen Sharing the Treasure of Knowledge. Nineteenth-Century Nordic Adult Education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Initiatives and Their Outcomes. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I senaste numret av Mimerbladet skriver Annika Pastuhov bland annat:

Ahonens avhandling erbjuder en gedigen och intressant, komparativ blick på tidig organiserad folkbildning i Sverige och Finland. Den roll som privata initiativ spelade för tidig nordisk folkbildning har mig veterligen inte studerats i en större utsträckning, något som denna avhandling speciellt tar fasta på. Även den tidiga folkbildningsverksamheten i Göteborg har belysts i begränsad grad i den tidigare forskningen, vilket även det gör denna studie till ett välkommet bidrag.

Hela Mimerbladet finns att läsa fritt på nätet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Se också:

Välkommen till Mimerkonferensen 2022 i Jönköping

Fler ska få plats under folkbildningsforskningens paraply

Forskarintervju Annika Pastuhov: ”Folkbildning är allt och ingenting – väldigt angeläget men oerhört svårgreppbart”

2022-05-16