Personer med huvuddukar på väg in genom en dörr med skylten "Studieförbundet Vuxenskolan" över.

Lita på Sverige genom en studiecirkel

Den som har flytt till Sverige ska inte bara lära sig språket, vilket kan vara nog så svårt, utan också hitta nyckeln till det svenska samhället och dess institutioner. I projektet Lita på Sverige, finansierat av länsstyrelsen, har Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett gediget material som en hjälp på vägen. Tanken är att hela eller delar av materialet ska kunna användas i studiecirklar, som en bas för samtal och diskussioner om hur det är att leva i det nya landet.

I ett första projekt med rubriken 'Lita på Sverige' Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tog man fram nio filmer, som var och en tar upp någon del av samhället och hur det fungerar. Det handlar om saker som utbildning, rättsväsende och familjeliv. Valet av ämnen arbetades fram genom samtal i fokusgrupper och inspel från cirkelledare med lång erfarenhet av att möta personer som kommit till Sverige. De frågor som ofta har kommit upp, eller som det blivit många funderingar och samtal kring, de har man valt att ta med i projektet.

Första filmen handlar om svenskhet. Hur är man när man är svensk?

Under 2022 har Jenny Linzie och Emma Rossvik på Studieförbundet Vuxenskolan utvecklat ett handledningsmaterial baserat på samma teman som filmerna. Man går igenom begrepp och korta bakgrundsfaktafakta om det svenska systemet inom varje område. Materialet finns tillgängligt via plattformen

– Det är utformat just med samtalet och studiecirkeln som grund, där alla deltagares erfarenheter och kunskaper är viktiga, säger Jenny Linzie, utvecklingsledare och samordnare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Materialet är tänkt att kunna användas även av den som bara har varit i Sverige en kort tid. Därför finns filmerna textade på flera språk, och förhoppningen är att det ska finnas möjlighet att delta i en studiecirkel på sitt eget modersmål.

– Det är en del, inte tunga ämnen men lite svårare saker och för att kunna prata fritt och riktigt förstå så anser vi att man behöver göra det på sitt hemspråk, säger Emma Rossvik, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Uddevalla.

Det kan exempelvis startas studiecirklar på ukrainska, arabiska eller somaliska. Behovet av cirkelledare med olika språkkompetenser skriftar alltid beroende på omvärldsläget. Det gäller att förstå det nya, bolla jämförelser med det gamla, och sedan hitta vem man är i allt det. Till exempel som i filmen om familjeliv:

Materialet har lanserats nu under oktober, de första studiecirklarna är redan i gång, och nu är det fritt fram för cirkelledarna att använda sig av det på det sätt de finner bäst. Kanske på ett språkcafé?

– Hur många rena Lita på Sverige-cirklar man kommer att få det vet jag inte men jag hoppas att materialet används där det behövs, säger Emma Rossvik.

 

Sara Bref

2022-10-28