Grattis till uppsatsvinnarna!

Uppsatstävling deadline 30 juni

Livslång vägledning och kompetensförsörjning inom industrin årets vinnande ämnen i uppsatstävlingen.

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor var. I årets uppsatstävling var det två vinnande bidragen:

Strategier vid kompetensbrist. Hur leverantörer i fordonsindustrin arbetar för att säkra sin kompetens i omställning.” av Anders Pettersson och Blerta Osmani.

Livslångt lärande – genom livslång vägledning av Lillemor Bäcke och Miriam Skoog.

Utöver att dessa uppsatser uppfyller de formella bedömningskriterierna och håller en god akademisk nivå, så ger de betydelsefulla bidrag till förståelsen av vuxnas lärande ur olika perspektiv.

Pettersson och Osmani studerar kompetensförsörjning inom fordonsindustrin med fokus på utmaningar i samhället och strategier för att finna, behålla och utveckla kompetens. Fordonsindustrin är av betydande storlek och studien har genomförts i dialog med leverantörernas branschorganisation, Fordonskomponentgruppen, för att säkerställa relevans i frågeställningar och forskningsområde. Intervjuer med 19 personer i både tjänsteföretag och produktionsföretag bekräftade problematiken kring kompetensförsörjning, men en skillnad mellan tjänste- och produktionsföretag identifierades vad gäller utmaningar och strategier. Det fanns även likheter och en central strategi som identifierades är att kompetensutveckla befintlig personal för att säkra tillgång till rätt kompetens.

Bäcke och Skoog undersöker hur studie- och yrkesvägledare som arbetar med långtidsarbetslösa uppfattar begreppet livslångt lärande. Bakgrunden är att det finns stora förhoppningar i samhället på att individen ska engagera sig i livslångt lärande och att detta lärande ska svara mot arbetsmarknadens behov. Baserat på åtta intervjuer, har de utifrån en fenomenografisk ansats genomfört en analys som resulterade i fyra teman. Dessa fyra är uppfattningar om livslångt lärande som 1) medel och mål, 2) utmaningar för samhälle och individ, 3) förutsättningar och ansvar, och 4) fenomenets funktion. En slutsats är paradoxen att det finns förväntningar på att individen ska förstå och axla sitt ansvar, samtidigt som möjligheter till ansvarstagande påverkas av hälsa, inställning och utbildningsnivå.

Vi gratulerar vinnarna och vill samtidigt tacka alla er som skickade in ett bidrag.

 

Se också:

Uppsatstävling om livslångt lärande

Uppsats: Livslångt lärande – genom livslång vägledning

Uppsats: Strategier vid kompetensbrist. Hur leverantörer i fordonsindustrin arbetar för att säkra sin kompetens i omställning

Rapport: Tre perspektiv på livslångt lärande Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

2022-11-04