Ny avhandling om yrkeslärares kompetens

Yrkeslärare har en nyckelroll i samhället för att förbereda framtidens arbetskraft för arbetsmarknaden. Vilka kompetenser har de och vilka kompetenser tycker de är viktiga?

Stockholms universitet logotyp

Sofia Antera har i sin avhandling Vocational Teachers’ Professional Competence at the Intersection of Two Regimes of Competence: The case of Sweden undersökt yrkeslärares kompetens utifrån deras egna uppfattningar och även utifrån rektorernas perspektiv. Vad innebär det att vara en kompetent yrkeslärare? Vilka är de viktigaste kompetenserna för en ”bra” yrkeslärare? Och slutligen, varför är dessa kompetenser viktiga?

– Svaren på dessa frågor kan ge en mer fullständig bild av vilka kompetenser yrkeslärare behöver för att ge en kvalitativ undervisning och kommer att kunna bidra till utvecklingen av yrkeslärarprogrammen och fortbildning för yrkeslärare, säger Sofia Antera i en intervju.

Läs mer hos Stockholms universitet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2023-05-29