Eva Björck ny medlem i Special Olympics' Early Childhood Development Advisory Committee

Professor Eva Björck från CHILD, ingår i ”Special Olympics’ Early Childhood Development Advisory Committee”. Kommitténs arbete syftar till att ge råd avseende strategi och aktiviteter till Special Olympics relaterat till utveckling av programmet för de yngsta barnen.

Professor Eva Björck

Special Olympics är världens största idrottsorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den grundades av Eunice Kennedy Shriver 1968, och syftar till att ge möjligheter till sociala kontakter och fysisk aktivitet, träning och att delta i tävlingar. Mer än 5 miljoner personer i 172 länder ingår i organisationen. Sektionen för Early Childhood Development utgör en introduktion till Special Olympics. Den arbetar med att främja lek och fysisk aktivitet för de yngsta barnen i vardagslivet, tillsammans med familj och andra barn, och bidra till inkludering och en god start i livet för barn runt om i världen.

-Det är spännande att ingå i denna tvärvetenskapliga kommitté tillsammans med forskare från forskningsmiljöer med olika bakgrund och fokus, som pedagogik och specialpedagogik, psykologi, pediatrik, neurovetenskap med mera, säger Eva.

Arbetet handlar om att lyfta fram generell kunskap om barns behov och utveckling och samtidigt se till det specifika som är relaterat till olika förutsättningar, situation i samhället och kultur. Gemensamt är att lyfta fram sådant som är positivt och ger alla barn en god start i livet.

Exempel på aktiviteter inom Special Olympics’ Early Childhood Development är: Special Olympics Young Athletes – Inclusive Play for Children of All Abilities - ett program med fokus på lek, social, kognitiv, psykisk och fysisk utveckling; Healthy Start Toolkit for Families – ger information och stöd till föräldrar för att ge sitt barn goda förutsättningar genom en digital plattform och personliga möten; Early Childhood Mobile App – guidar föräldrar genom olika aktiviteter som stödjer barns utveckling, ger information om funktionsnedsättningar samt kontakt med andra familjer.

I kommittén ingår totalt åtta forskare från:

Yale University - Yale Child Study Center, USA;

University of Washington - Center of Human Development & Disability and Institute for Learning and Brain Sciences, USA;

University of Connecticut - School of Education, USA;

University of Nebraska Medical Center, USA;

University of Warwick - Center for Education Development, England; Jönköping University - CHILD.

 

Kommittén kommer att ha virtuella möten.

-Arbetet i kommittén ger kontakter och insyn i hur olika forskargrupper arbetar med frågor som rör barns utveckling och välbefinnande vilket kopplar direkt till det vi arbetar med inom CHILD, säger Eva.

Även Johanna Norderyd i CHILD är involverad i Special Olympics, med fokus på oral hälsa. Vid sidan om sportarrangemangen erbjuds de tävlande idrottarna att delta i olika hälsoscreeningar, vilket kallas för Healthy Athletes. Special Smiles är namnet på tandhälsoenheten och Johanna är en av två svenska Clinical Directors för Special Smiles. I februari i år anordnades för första gången i Skandinavien Special Olympics Invitational Games i Åre/Östersund och en grupp volontärer hjälpte till att screena över 200 unga tävlanden från hela världen.

2020-05-14